Ganzenbescherming Nederland
acties
video
archief
contact

Nieuws


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 43e deel Spotvogel:"BESTUURLIJKE WORTELROT"

Het was weer een aardige uitdaging om een goed format te bedenken voor dit nieuwe deel en om het inhoudelijk zo te maken dat er niet al teveel van hetzelfde in herhaald wordt.


Dat is dacht ik toch wel aardig gelukt. Omdat er geen nieuws vanuit het land lijkt te zijn stop ik nu maar even met de serie en ga me bezig houden met het inzetten van al het materiaal en het bedenken van strategieen die zoveel mogelijk moeten inhaken op de actualiteit. Dat is nauwelijks in te plannen.

Maar we hebben al met al wel een bijna compleet beeld van deze hele smerige hoax en dat zal aan gene zijde heel wat vloek- en scheldpartijen opleveren. Gedane zaken nemen voor hen echter geen keer en ze zijn zó vaak zóveel té ver gegaan dat er voor hen geen enkele uitweg meer is.

Lees het voorlopige laatste relaas in het nieuwe deel #43.

Download het 43e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 42e deel Spotvogel:"DE STRIJD TEGEN DUURZAAMHEID"

Omdat er al lange tijd geen grote "uitbraken" zijn gemeld en men zich beperkt tot kruimelwerk bij hobbyhouders in Bemmel, Medemblik en nog wat van die buitengebiedplaatsen moge toch langzaamaan ook voor volkomen leken wel duidelijk zijn dat er absoluut geen sprake kan zijn van de uitbraak van een voor vogels acuut dodelijk virus. Precies zoals al direct bij die zgn uitbraken in Ploener See, Gouwzee, Wolderwijd, Bodensee met kuifeenden en direct aansluitend in noord- en zuid Holland, Friesland en Texel met smienten het geval was.

Let wel: op al die plaatsen sloeg het virus 1 x toe en hield het toen voor gezien, precies zoals dat gaat als je ergens een paar handen vol gifgraan uitstrooit dat vermengd is met een H5N8 emulsie zodat er met swaps vogelgriep wordt aangetoond. Dat truckje doorzagen we al meteen in de 2e week van november, nét als de identiteit van de ingehuurde uitvoerders.

Dit staat allemaal dus nog kaarsrecht overeind en men was zelfs zo stom om hier 4 km vandaan een paar dozijn leghennen te vergiftigen zodat ook mijn vrijloophouder geruimd werd. Verder zijn er nergens in het hele rivierengebied pluimveestallen "besmet" dus hoe duidelijk wil men het bedrog hebben?

Lees het vervolg in het nieuwe deel #42.

Download het 42e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 41e deel Spotvogel:"DE VOGELGRIEP HOAX"

Hoewel wij in de dagen voor Kerst zowel de Staatssecretaris van EZ Martijn van Dam als alle Kamerfracties informeerden over de ongehoorde zwijnerijen die er onder het mom van Vogelgriep H5N8 plaatsvinden, is er uit geen enkele Haagse koker zelfs maar een verzoek om nadere informatie gekomen, terwijl ook de twee Persberichten die we eveneens in diezelfde week naar de persagentschappen en media stuurden eveneens aan dovemansoren gericht waren.

Wel zond de NOS begin januari een uitermate tendentieuze reportage uit in het 18.00 u journaal waarin een melkveehouder uit de Zeevang (toevallig een gebied waarin door mij tussen 2006 en 2012 meermalen weidevogelinventarisaties werden uitgevoerd) die vorig jaar bijna anderhalve ton aan zogenaamde derving aan WINTERGRAS via het Faunafonds uit de staatsruif roofde, zijn gal spuwde op de "twee en een half miljoen ganzen en de miljoenen smienten die al het land kapot maken en zelfs de drainagepijpen uitgraven".

Krijg het beeld weer helder in dit overzichtelijke nieuwe deel #41.

Download het 41e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 40e deel Spotvogel:"WHAT'S UP IN ASIA?"

Toen wij in de week vóór Kerst ons offensief openden tegen de op dat moment al bijna 6 weken durende vergiftigingsacties tegen onze overwinterende watervogels. En maar enkele dagen nadat er amper 4 kilometer van mijn huis bij de buurman van "mijn" vrijloophouder Ben Janssen een dozijn leghennen waren vergiftigd annex besmet met H5N8 waardoor ook Ben's hennen werden geruimD, lag het in de bedoeling om de Haagse wegkijkers wakker te schudden en tot actie te laten overgaan. Daartoe schreven wij 3 brieven aan Martijn van Dam en stuurden daarvan afschriften aan alle Kamerfracties.

Op die brieven werd geen enkele inhoudelijke reactie ontvangen terwijl overduidelijk is dat de overheid- in casu EZ via de NVWA - tot over de oren betrokken is bij het vervreemden van bewijs doordat alle kadavers door de NVWA worden overgedragen aan Duke Faunabeheer: het bedrijf waarvan wij al vanaf dag EEN vermoedden en sinds 22 december zéker weten dat zij een actieve rol spelen in dit hele stinkende dossier. Ergo: de overheid geeft bewijsmateriaal in handen van de vermoedelijke daders/uitvoerders van een misdrijf en stelt hen zelfs tegen betaling in de gelegenheid om falsificaties (zijnde door hen zelf met H5N8 geinfecteerde dode watervogels) ter scanning naar het lab van de WUR in Lelystad te brengen.

Direct na de brieven aan Van Dam stuurden wij TWEE PERSBERICHTEN aan het ANP en aan alle gedrukte, virtuele en echter-media. Andermaal geen enkele inhoudelijke reactie! Wat er wel gebeurde leest u in dit nieuwe deel #40.

Download het 40e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 39e deel Spotvogel:"HOEZO VOGELGRIEP?"

Het virtuele onderzoeksteam van Cobi van Pluggen is weer terug van een reis die vorige week in Frankrijk begon en via Italie en Slovenie door Hongarije, Slowakije en Polen voerde en via Noord-Duitsland gisteravond weer in eigen land eindigde.

De dames hebben werkelijk iedere seconde ten volle benut en keerden dan ook terug met een schat aan informatie die ons enkele malen letterlijk van de stoel deed vallen, want het dossier Vogelgriep blijkt feitelijk op een of andere wijze nauw gelieerd te zijn aan die andere ramp die ons land in 2014 getroffen heeft: MH17.

Lees en huiver van de ontdekkingen in dit nieuwe dossier nummer #39.


Download het 39e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 38e deel Spotvogel:"FALSE COLORS AND THE FRENCH CONNECTION"

Er gebeuren miraculeuze dingen rondom het synthetische dus in een lab vervaardigde vogelgriepvirus, dat in een vlaag van virale benulverbijstering afgelopen herfst eerst per abuis kuifeenden massaal doch opmerkelijk pleksgebonden en stante pede liet sterven zonder enig ziekteverschijnsel vooraf, maar merkwaardigerwijze ook ter plekke foeragerende futen en aalscholvers meenam naar Magere Hein.

Daarna sprong de smetstof vanuit het Wolderwijd en de Gouwzee over naar pekingeendenstallen bij Biddinghuizen waardoor er in die regio meer dan 200.000 van die dieren werden geruimd - eigendom van het bedrijf Tomassen Duck To Bangkok Ranch dat merkwaardigerwijze lijdzaam toeliet dat zomaar een 200.000 koppige kerngezonde handelsvoorraad vlak voor kerst en eindejaar zonder enige vorm van proces werd vernietigd.Elders doen wij uit de doeken wat er zich vermoedelijk in werkelijkheid met de geruimde eenden heeft afgespeeld.

LEES MEER... DOWNLOAD HET RAPPORT (ZIE ONDERSTAANDE LINK)


Download het 38e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 37e deel Spotvogel:"Journey through past and present - looking back moving forward"

Vergezeld van onze goede wensen voor een strychnine-en virusvrij 2017 is hier de nieuwjaarseditie van de Vogelgriep-updates. Zoals wel te verwachten was na alle reuring die er vanaf de dagen voor Kerst door ons werd veroorzaakt rondom brandbrieven aan de staatssecretaris heeft het zogenaamde virus zich in de laatste week van 2016 erg koest gehouden, maar toch ving ik op oudejaarsavond in de auto op, dat er in Zuid Holland dode knobbelzwanen waren gevonden die mogelijk aan vogelgriep waren gestorven.

Men heeft de kadavers afgegeven aan het Dutch Wildlife Health Centre en aangemeld bij de NVWA, die onderzoek niet nodig achtte. Het is ongelofelijk dat na bijna 2 maanden fake-vogelgriepterreur dierenambulances nog altijd niet weten dat ze zulke kadavers of stervende vogels in geen geval in handen van de NVWA moeten geven en het interieur moeten laten onderzoeken op vergiftigd graan. Dat kan desnoods bij een dieren- of veearts al zal die geen virale of toxische analyse kunnen uitvoeren. Maar bij maiskorrels of ander graan in krop en maagdarmkanaal is het in deze tijd van het jaar altijd prijs!

Nu de feestdagen voorbij zijn zullen we gauw weten of het virus een appelflappenflauwte, het oliebollenzuur of een vuurwerkcollapse heeft opgelopen en hopen we gauw forensisch onderzoek op kadavers te kunnen laten uitvoeren. Want er zijn al veel teveel dieren op een beestachtige wijze aan hun einde gekomen.


Download het 37e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 36e deel Spotvogel:"Hoe de vogelgriep verdween uit Frieslân" en een EXTRA deel 36:"Cancelled Christmas"

Hoewel al half voorbij en grotendeels verregend wens ik iedereen mede namen het hele team een mooi en ingetogen kerstfeest, waarbij Spotvogel op Kerstavond ineens het Word-document van Vogelgriepdossier 36 kwijtraakte en niet meer kon ophalen.

Omdat het op dit soort dagen - zeker bij nachtwerk - niet eenvoudig is om pc- hulp in te roepen werd vanochtend op het moment dat hier het restant van kerkelijk Maas en Waal zich naar de hoogmis repte een inderhaast bedacht extra dossier op de rol gezet omdat er zich de afgelopen dagen flinke vorderingen in ons onderzoek hebben voorgedaan.

Die ga ik hier natuurlijk niet allemaal oplepelen want daarvoor dient immers dat extra supplement. Omdat deel 36 nog niet compleet heeft Spotvogel een EXTRA editie als aanvulling bedacht... Download nu de beide delen!


Download het 36e Spotvogel rapport

Download 36-EXTRA Spotvogel rapport

Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 35e deel Spotvogel:"FÛGELGRIEP in het HEITELÂN”

Een naar zijn aard immobiel synthetisch (dus artificieel en in een laboratorium geassembleerd) virus dat eerst puur nautisch lijkt te zijn en daarom kuifeenden, futen en andere duikende watervogels doodt alsof zij een plotselinge hartstilstand krijgen, vervolgens een stal met loopeenden besmet waardoor meer dan 200.000 van die dieren uit voorzorg worden vergast, dan naar Texel reist om uit te proberen of smienten ook zo gevoelig zijn en dan plotseling op meerdere plekken in Friesland toeslaat.
En dat alles door plotseling na miljoenen jaren evolutie extreem bevattelijke wilde trekvogels?

Een stevige drinker zou aan zo'n verhaal wellicht geloof hechten maar een nuchter mens zal meteen begrijpen dat deze uitbraak aan alle kanten de stank van manipulatieve oplichting verspreid.
Boerse oplichting met een nadrukkelijk jachtgroene rand!


Download het 35e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 34e deel Spotvogel:"DE NAAKTE WAARHEID”

Met enige vertraging als gevolg van een technisch probleem in week 49, is hier de nieuwste update van het Vogelgriep-dossier, dat almaar sterker naar Vergif in plaats van naar Virus gaat ruiken. Enfin beiden beginnen met een V, maar daar houdt de overeenkomst dan ook wel meteen mee op!

Zoals bekend test men levende dieren en kadavers op aanwezigheid van Aviaire influenza door middel van Wattenstaafjes waarmee men slijmvocht uit mond-keelholte en uit de anaalstreek analyseert.

Wij dringen er nu al ruim een maand op aan, dat daarnaast ook toxicologische visitatie van het gehele maag-darmkanaal van alle sinds 7 november binnengebrachte kadavers moet plaatsvinden, omdat het nagenoeg zeker is dat daarin met strychnine vergiftigd graan zal worden aangetroffen, dat is geweld in een H5N8-emulsie waaraan - vanwege de natuurlijke resistentie bij wilde watervogels- geen enkele vogel daadwerkelijk is bezweken noch ziekteverschijnselen ging vertonen, maar die wél als officiele doodsoorzaak zal worden gemeld.

Download het 34e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 33e deel Spotvogel:"RUIMEN ZONDER REDEN, IT'S THE SAME OLD SONG”

Hoewel Spotvogel natuurlijk al lang en breed in Subsahara Afrika had moeten rondfladderen kluisteren de uitbraken, vermoedelijke uitbraken, verhoopte uitbraken en nog in te plannen uitbraken (die coute que coute allen tot onmiddellijke ruiming leiden) hem aan zijn wroet-graaf- check- dubbelcheck - wik- weeg -formuleer- en vormgeefschrijfmachinewerk..

Zojuist rolde dus deel 33 van de pennenvruchten die hij samen met het team van de Faunarecherche en de diverse Task Forces op schrift stelde, van de virtuele persen. Er spelen zich wonderlijke zaken af rond dit fabrieksmatig verwekte virus, dat zich enerzijds een globetrotter in de Eurozone betoont, maar tegelijk verdacht plaatstrouw blijkt te zijn en nogal monomane besmettingspatronen aangeleerd heeft gekregen.
Want waren het voorheen vooral kippen en kalkoenen die al dan niet waarachtig ten prooi vielen aan H1N5 en diens zusjes H5N7, H5N8, H7N7, H7N9 en andere in het geheim gedeponeerde handelsmerken, dit seizoen heeft de sneaky killer het uitsluitend voorzien op eenden.
Kuifeenden in de vrije wildbaan en Pekingeenden in stallen en rennen.


Download het 33e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 32e deel Spotvogel:"VIRALE DOOD OF MASSAMOORD”

Na de enorme sterfte van wilde watervogels in Sleeswijk Holstein, onze eigen Gouwzee/Wolderwijd en de Duits-Zwitsers-Oostenrijkse Bodensee zijn soortgelijke massaslachtingen in die regio's uitgebleven, zoals wij al voorzagen bij een synchrone vergiftigingsactie i.p.v een echte virale uitbraak.

Ook uit de gebieden waar al die kuifeenden in oktober-begin november verbleven (i.c. de meren van Muzurie,Wielkopolskie en Mecklenburg Vorpommern met als hotspot de Oderhaf/Zalew Szceccinski bijna net zo groot als ons IJsselmeer) zijn helemaal geen meldingen van sterfte gekomen.

Ergo: van al die populatiegroepen moeten dus onafhankelijk van elkaar honderden dieren in de Ploener See, de Gouwzee, het Wolderwijd en de Bodensee plotseling zonder enige waarschuwing (en zonder een massa zieke, zwakke en stervende vogels in dierenambulances en opvangcentra) de pijp uit zijn gegaan.aan een hoog-toxische uitbraak van een virus dat als oorlogswapen in militaire laboratoria is ontwikkeld.
Want het gaat niet om een natuurlijke smetstof, maar om synthetisch gemodificeerde mutanten van een stam die werd geassembleerd uit het Spaans Griep virus dat een eeuw geleden wereldwijd ruim 20 miljoen menselijke slachtoffers maakte.

Download het 32e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 31e deel Spotvogel:"EEN NIEUWE WINTER”

Alweer de zoveelste uitbraak van de vogelgriep en Spotvogel stelt hierbij zeer kritische vragen en stuit gedurende zijn onderzoek op zeer ernstige verdachte omstandigheden die het publiceren waard zijn... Lees meer in het nieuwe rapport!


Als spreekbuis van de Faunarecherche - de forensische tak van de Task Force Jachtmisstanden, die volledig autonoom opereert en zich door niemand laat betuttelen - zal Spotvogel zich dus graag van de dankbare taak kwijten om verslag te doen van al wat het komende winterseizoen op viraal-toxicologisch gebied zal gaan brengen.

En dit alles vanuit de oprechte Geuzen-overtuiging:: :PRO PATRIA - VOOR HET VADERLAND

Download het 31e Spotvogel rapport


Bekijk het hele Vogelgriepdossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 22e deel Spotvogel:"HERE, THERE, EVERYWHERE, pluimvee ellende overal"!

Weer een aantal heikele zaken rondom de Vogelgriep versus de intensieve veehouderij uitgezocht en op een rijtje te gezet.
Dat vergde zoals gebruikelijk het nodige diepploegwerk maar gelukkig hoefden daarvoor geen loonwerkers te worden ingehuurd. Want alleen bij het werken in eigen beheer kunnen inhoudelijke smetstoffen buiten deze dossiers worden gehouden.


Het is deze keer een dossier geworden met een dubbele omvang in vergelijking met bijna alle eerdere afleveringen.Toch moest er veel informatie terzijde worden gelegd om het verhaal niet al te gecompliceerd te maken. Die feiten en cijfers komen dus wellicht in een volgende aflevering aan bod. Evenals in de twee voorgaande delen is er ook nu weer een stemadviespagina toegevoegd die desgewenst als affiche gebruikt kan worden. Het zou leuk zijn als daar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.


Download het 22e Spotvogel rapport

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 21e deel Spotvogel: "KIPPEN IN DE KIBBOETS: KWEKEN OM OP TE VRETEN":

In deel 14 werd al een uiteenzetting gegeven over de Vogelgriepsituatie in de regio Israel-Egypte en daarover viel door recente ontwikkelingen toch weer zoveel nieuwe informatie te vergaren dat het jammer zou zijn om hier niet ook een aflevering over samen te stellen.

Dit temeer omdat ook hieruit m.b.t. de Nederlandse situatie weer een helder verkiezingsadvies te peuren valt. Die boodschap is zodanig vorm gegeven dat hij desgewenst ook als affiche gebruikt kan worden.

Download het 21e Spotvogel rapport

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Een geluid van de Dierenbescherming:
Frank Dales: "Waarom weer die gans?":

4 jaar knokken tegen de vergassingen, talloze rapporten schrijven, reportages maken, brieven schrijven aan de kamer en alle aanverwante organisaties (zie onderstaande links en reportages).

Nu geeft de Dierenbescherming, in persoon van Frank Dales in zijn blog aan, dat ze de komende twee weken aandacht zal besteden aan 'De Gans'! Een publieke actie zou welkom zijn, maar we zijn benieuwd, na deze veelbelovende woorden, wat er komt: "Tijdens een recente bijeenkomst vertelde ik dat de Dierenbescherming in de periode van 23 februari tot en met 8 maart extra aandacht vraagt voor het lot van de gans. Eén van de aanwezigen reageerde met de vraag: "Waarom weer de gans? Jullie zijn maar druk met die vogel". Dat klopt en dat licht ik graag nader toe. Wat er met de gans gebeurt in ons land is namelijk exemplarisch voor alle in het wild levende dieren."

Links naar eerdere dossiers op Ganzenbescherming.nl
http://www.ganzenbescherming.nl/ds_ganzen.html
http://www.ganzenbescherming.nl/ds_schiphol.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 20e deel Spotvogel: "OUTBREAK, The heat is on!":

Het blijft nog altijd erg rustig op het virale uitbrakenfront in ons land en omstreken, maar uit Azie is voldoende te melden om er een nieuwe Spotvogeleditie mee te vullen, waaraan ditmaal spontaan en belangeloos wordt meegewerkt door een regionaal virtueel bijstandsteam. Van functioneel opschalen gesproken!


Download het 20e Spotvogel rapport

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 19e deel Spotvogel: "Gateway to India, compassie kost geen geld":

Hoewel er in ons land een doodse stilte heerst over de vogelgriep en ook in de regio waarop we in dit deel de spotlights richten weinig virale activiteit valt te bespeuren, was er toch alle reden om deze voortgangsrapportage samen te stellen.

Zoals al veel vaker bij deze naspeuringen het geval was, blijken er namelijk ook nu weer allerlei zaken te zijn die op een of andere wijze te linken zijn aan ontwikkelingen die zich ook - of juist - bij ons afspelen. Zulke ontwikkelingen hoeven niet noodzakelijkerwijze in direct verband te staan met de vogelgriep, maar hebben wel altijd te maken met de in het wild levende (avi)fauna.

Download het 19e Spotvogel rapport

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 18e deel Spotvogel: "TAIWAN AGAIN, IT'S IN THE AIR":

Nog geen maand geleden, namelijk op 13 januari, besloot Spotvogel om een extra editie van dit dossier te wijden aan de vogelgriepuitbraken op Taiwan, het grote gevaar van 'oversprong' van het hoog pathogene virus vanaf dit eiland naar het nabijgelegen Chinese vasteland en de rol die vliegverkeer kan spelen bij de verspreiding van de virale smetstof.

Download het 19e Spotvogel rapport

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 17e deel Spotvogel: "THE PANNONIAN CONNECTION, OP ZOEK NAAR DE WAARHEID OP DE POESTA":

In deze aflevering trekken we niet zozeer de Hongaarse poesta's op om er van de rust, de ruimte en de natuur te genieten. Maar verschaffen we ons met behulp van de universele google-loper virtuele toegang tot stallen en slachterijen waar zich zaken afspelen die feitelijk iedere vleesetende consument zou moeten zien, voordat zij of hij besluit tot aankoop van een product uit de intensieve veehouderij. Dat zou de omzet van inherent foute producten beslist geen goed doen.

Download het 17e Spotvogel rapport


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 16e deel Spotvogel: "WHAT'S ABOUT OLD ENGLAND":

Omdat er ook nu weer vogelgriep is uitgebroken in Good Old England leek het me wel aardig om de geschiedenis uit te werken die Spotvogel ook al optekende in het dossier Wachten op de Pandemie naar aanleiding van de vrijwel analoge uitbraken van H5N1 in Midden Europa en in Norfolk in 2007.

Hij heeft destijds zelfs een weinig overtuigende poging gedaan om het H5N1-virus midden in de winter en all the way from Asia to Britain te laten afleggen door een verdwaalde trekvogel. Dat staat beschreven in het hoofdstuk Mad birds and Englishmen waarvan een pagina is bijgesloten.

Download het 16e Spotvogel rapport

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 15e deel Spotvogel: "GIFMENGERS IN DE SNOEPWINKEL":
Beter worden van ziek maken

Bij het zoeken naar biochemische verbanden met betrekking tot vogelgriep, chemtrails etc. stuitte Spotvogel ook op zaken die hem natuurlijk wel bekend waren, maar waarvan het nuttig is om het overzichtelijk uitgewerkt in dit dossier bij de hand te hebben.

Ik kan iedereen die nog twijfel heeft aan de ware achtergronden van dit alles aanraden om m.b.v. een aantal zoekwoorden zelf het licht eens op het internet op te steken. Dat is vaak een ontnuchterende en schokkende openbaring.
Natuurlijk kan er uit de enorme lawine aan informatie en documentatie telkens maar een bescheiden selectie worden gemaakt, want de afzonderlijke delen moeten leesbaar, overzichtelijk en voor servers te behappen blijven.
Dat is tot dusver nog aardig gelukt, zonder dat er cruciale informatie bleef liggen.


Download het 15e Spotvogel rapport

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 14e deel Spotvogel: "NOORD, OOST, ZUID, WEST, overal is vogelpest":

Nadat er een fijn kammetje door veel internationale nieuwssites was gehaald beschikte Spotvogel weer over voldoende informatie om een volwaardig deel aan het gestadig groeiende vogelgriepdossier toe te voegen.

Pak dus de tandenborstel, parachute en vliegangstmedicatie maar in, want er staat een heuse trip around the world op het programma.
Good flight and happy landings, zoals men immers placht te wensen bij vluchten door oorlogsgebied.
Al denkt Opstelten zélfs daar weer anders over. "Passagiers moeten zélf de route van hun vlucht checken en desnoods onderweg uitstappen...!"


Download het 14e Spotvogel rapport

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 13e deel Spotvogel: "THE GERMAN CONNECTION EN MEER":
Hoe houdt men het virus cool in een koud land?

In dit deel de Duitse connectie met de vogelgriep.

Download het 13e Spotvogel rapport


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 12e deel Spotvogel: "SPOTVOGEL GOES GLOBAL":
Op zoek naar een vogelgriepvirus in Azië

In deel 7 van deze serie gaf Spotvogel al een schot voor de boeg over de - toen nog virusvrije - situatie in Taiwan en legde toen uit, dat in zijn visie vooral de burgerluchtvaart als bron van virale aanvoer en verspreiding tussen het vasteland van Zuidoost- Azië en dit eiland in aanmerking leek te komen.

Virus is namelijk naar zijn aard niet erg mobiel en kan zich lopen, vliegend noch zwemmend verplaatsen. Het oeverloze geouwehoer over wilde watervogels die de smetstof van hot naar her zouden slepen stak echter ook weer meteen de kop op toen er in het weekend van 11/12 januari jl. maar liefst twee verschillende gevallen van twee verschillende typen hoog-pathogeen virus werden gemeld.
Hierover is een extra editie melding gemaakt, zodat u daarover al bent ingelicht en dus zult weten, dat het de niet natuurlijke H5N2 en H5N8-typen betrof.


Download het 12e Spotvogel rapport

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 11e deel Spotvogel: "MOONWALKER":
Stevig op stap in outer space met een kreupele Uncle Sam

In deel 10 beloofde Spotvogel u, om alle leugens en verdraaide waarheden uit de destijds mondiaal gepresenteerde ufo- en ruimtevaartdossiers te ontmaskeren en in deze serie het ware verhaal te vertellen over virale ziekten en hun verspreiding. En over al wat zich daaromheen afspeelt.

Download het 11e Spotvogel rapport

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 10e deel Spotvogel: "BREEK DE DAG, TIK EEN LUNA":
From roswell, with lies....

Op 6 augustus 1945 werd boven de Japanse havenstad Hiroshima de eerste atoombom tot explosie gebracht, drie dagen later gevolgd door een tweede die de stad Nagasaki verwoestte.

Met deze vergeldingsactie voor Pearl Harbor werd Uncle Sam in een klap de eerste (en tot dusverre enige) natie die het atoomwapen gebruikte tegen ongewapende en volkomen weerloze burgers. Deze aanval kostte direct aan zo'n 250.000 mensen het leven en zou minstens nog eenzelfde aantal slachtoffers eisen als gevolg van stralingsziekten en kankers.

Download het 10e Spotvogel rapport

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 9e deel Spotvogel: "ALL IN THE FAMILY":
Van kwaad tot erger met Uncle Sam

Hoewel er van het Zuidoost-Aziatische vogelgriepfront kakelvers nieuws te melden is over uitbraak van maar liefst twee hoog pathogene AI-mutanten in Taiwan (een eiland waarover toevallig deel 7 grotendeels handelde), beluisterde en bekeek Spotvogel vandaag een aantal reportages over Chemtrails en Geo-engineering in de USA, die een vervolg op deel 8 noodzakelijk maken.


Download het 9e Spotvogel rapport

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een EXTRA deel Spotvogel: "THE CHINA CONNECTION":
Dejavú!

Vanochtend, dinsdag 13 januari 2015, beleefde Spotvogel weer eens een onvervalst Deja vu-moment. Blijkens een krantenartikel dat hem via de digitale snelweg ter hand werd gesteld, blijken er in het voorbije weekend maar liefst twee hoog-pathogene merken van het discutabele bio-industriële vogelgriepvirus te zijn vastgesteld. Op het autonome vrij-Chinese eiland Taiwan nog wel!


Daags voor dit weekend aanving verzond uw ijverige virtuele leesmapvuller immers deel 7 van de snel groeiende miniserie "Vogelgriepdossier 2014/15", waarin een prominente plaats is ingeruimd voor dit vrijgevochten ministaatje. Dat kan bijna geen toeval zijn......

Download het EXTRA Spotvogel rapport

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 8e deel Spotvogel: "ZWAAR TAFELEN MET UNCLE SAM": Over Biologische- en Bio-chemische oorlogsvoering

In zijn diensttijd, in de tijd van de koude oorlog, kwam Spotvogel al in aanraking met het nieuwe wapen waarmee toen al jarenlang in het diepste geheim in de woestijnen van Utah en Arizona geëxperimenteerd werd met bacteriële en virale strijdmiddelen. Omdat er destijds in Vietnam op grote schaal ook al nieuwe chemisch wapens werden gebruikt, leed het geen twijfel dat Uncle Sam ook hierbij tot het uiterste zou gaan.


Pas veel later zouden de afschuwelijke uitwerkingen van zo’n bacteriologische- of virale oorlogsvoering bekend worden en werden er ook civiele oefeningen gehouden. Die geven natuurlijk altijd een geflatteerd beeld, want de werkelijkheid is bij zulke massamoorden altijd vele malen erger dan de menselijke verbeelding reikt.

Download het 8e Spotvogel rapport


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN:
Rapport "LEVEN EN LATEN LEVEN" moet Amsterdamse Raad een ander inzicht geven

11 januari 2015 - Vorige week verstuurden we het rapport naar de raad van de gemeente Amsterdam.


Deze week vergaderen zij over de toekomst van het Damhert in de Amsterdamse Waterleidingduinen. In het rapport worden diverse zaken die in de media worden beweerd aan de kaak gesteld en weerlegd.

Download het rapport "Leven en laten Leven"

Bekijk onze rapportages van 2013 aangaande het damhertendossier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Werk aan het vuurwerk:
Rapport "HERHAALDE OPROEP AAN HET GEZOND VERSTAND":
In het voorjaar van 2009 stelden wij onze nota “Werk aan het vuurwerk” op, waarin wij niet alleen onze zorg uitspreken over de wildgroei in het zogenaamde consumentenvuurwerk dat - zei het met enige pietluttige beperkingen- vrij verhandeld en rond oud en nieuw afgestoken kan worden. Lees meer....

Download het rapport "Werk aan het Vuurwerk"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 7e deel Spotvogel: "VAN HEINDE EN VERRE":
16 november 2014. Vrijwel op hetzelfde moment waarop in ons eigen Groene Hart speurneuzen van de NVWA een stal vol door vogelgriep besmette leghennen traceerden, schoot zo'n 700 kilometer daar vandaan een Duitse hobbyjager op het Oostzee-eiland Rügen een doubletje wintertalingwoerdjes.


Dat gebeurde in de pitrusrijke weiden langs de Ummanzer Bucht, niet ver vanaf de plaats waar in februari 2006 een catastrofale uitbraak van hoog pathogene Vogelgriep plaatsvond die een slachting zou aanrichten onder foeragerende eenden, ganzen, zwanen, aasetende buizerds, zeearenden, raven, bonte kraaien, eksters, zilvermeeuwen en grote mantelmeeuwen en ook boerderijkatten en vossen het leven zou kosten....

Download het 7e Spotvogel rapport

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 6e deel Spotvogel: "ONHOUDBARE ONTKENNINGEN":
In het voorjaar van 2003 verscheen in de media een uitspraak van de (gereformeerde) voorzitter van de Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders, Jan Wolleswinkel.

In een gesprek over de zinloze dood van tientallen miljoenen kuikens, kippen, kalkoenen, eenden, ganzen en ander pluimvee wist de man met Christelijke achtergrond niets beters uit te brengen dan: "het gaat uiteindelijk toch maar om beesten!" Graag plaats ik deze walgelijke uitspraak in een wat helderder perspectief.

Download het 6e Spotvogel rapport

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 5e deel Spotvogel: "DE AGRO-GUERILLA TEGEN DE BIOLOGISCHE PLUIMVEEHOUDERIJ":
De keerzijde van de louche medaille. Over megabedrijven en vrije-uitloop. In het rapport komen de diverse facetten van de Guerilla tegen de biologische pluimveehouderij aan bod.


Download het 5e Spotvogel rapport


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 4e deel Spotvogel: "DE LUCHTKASTELEN VAN EEN FAILLIETE SECTOR":
Al zolang Spotvogel het zich kan heugen dweept het agro-monster jaar na jaar met miljardenomzetten, waardoor iedere hardwerkende Nederlander nederig en dankbaar zou moeten buigen voor de verdiensten van de dierenmisbruikende, stront mestende, gif spuitende en landschap versjterende boerenstand.


Op geen enkel moment in de voorbije halve eeuw zag de burger/belastingbetaler als contraprestatie zelfs maar iets dat in de verre verte gelijkenis zou kunnen vertonen met zelfs maar een poging om te komen tot een kosten-baten analyse over die zogenaamd gezonde landbouwomzet.

Download het 4e Spotvogel rapport

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 3e deel Spotvogel: "STILLE NACHT":
Tegendraadse geluiden uit de Roeptoetereconomie

Omdat er in ons land in november 2014 absoluut geen klassieke uitbraak van de inmiddels overbekende Aviare influenza heeft plaatsgevonden, leek het een zinvolle gedachte om in dit donkere jaargetijde het Feest van het Licht te omlijsten met waarheidsgetrouwe bespiegelingen over ruim drie decennia vol viraal-bacteriële terreur in de lage landen.


Download het 3e Spotvogel rapport

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Een 2e deel Spotvogel: "ECONOMIA DE VUVUZELA:
Hoe men in een 'Kenniseconomie' de vrije vogels criminaliseert!"

"Smienten hebben het gedaan en alle kippen moeten binnen...!" Dit zijn wel de belangrijkste conclusies die er na drie weken Vogelgriep op welgeteld vijf pluimveebedrijven vanuit de betaalde wetenschap en via de Publieke Media als
kippenmest over land en volk werden uitgespreid...


Waarheidsvinding speelt immers al jarenlang geen enkele rol meer in onze Economia de Vuvuzela, zoals ons land buiten haar grenzen geringschattend wordt aangeduid.


Download het 2e Spotvogel rapport
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In het dossier Vogelgriep:
Spotvogel: "BOEREN TRAPPEN IN EEN DROL, MUTEREND VIRUS SLAAT OP HOL!"

Paniek! Vogelgriep, angstbeelden van 2003 doemen weer op in de media, de wijzende vinger wordt al zonder onderzoek op de wilde vogels (kleine zwaan, smient) gericht! Echter publiceren wij een prachtig document van Spotvogel.


Het gaat over spotgoedkope leugens IN DOORZICHTIGE jasjes én de boerse teloorgang van een zogenaamde Kenniseconomie

Download het Spotvogel rapport


Teken de petitie tegen het massaal doden van wilde ganzen. Tot 1 januari gebeurt er niets, wat gebeurt er na die tijd?

dode ganzen

Een voor door achtergelaten gans (jonge pul), achtergebleven in de kraal waar ze met honderden tegelijk gevangen worden,
om vervolgens te worden vergast door een gespecialiseerd bedrijf. Bron foto: Partij voor de Dieren


Samen kunnen we veel bereiken, zo bleek maar weer op 27 september j.l.. Met de actie 'geef Bleker tegengas' is een start gemaakt om tegengas te geven aan de wetswijziging die het mogelijkmaakt dat de ganzen die massaal gevangen worden, vergast kunnen worden. Met de motie van de Partij voor de Dieren is bereikt dat er tot januari 2012 geen ganzen vergast mogen worden. Maar uw hulp blijft nodig, want wat gebeurt er na die datum. Teken de petitie tegen het massaal doden van wilde ganzen. We hopen de komende maanden op uw steun en hopen voor 1 januari duizenden stemmen via deze petitie te kunnen laten klinken.

Onderteken de petitie op:
http://ganzenbescherming.petities.nl/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ganzen in verbinding naar een ethisch verantwoorde duurzame oplossing - in antwoord op Ganzen-8
from VivaPlus Videoproducties on Vimeo.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stop de plannen voor de massamoord op ganzen. Ruim 100.000 tot 200.000 ganzen hebben het stempel ongewenst gekregen van de zogenaamde ganzen-7 Enorm geschrokken zijn wij van de deelnemende advocaat van de wilde vogels, die het doodvonnis van zijn eigen client tekent.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Politie Den Haag: "Onderzoek naar misstanden zwanen"De politie-eenheid Den Haag gaat onderzoek doen naar aanleiding van heftige opnames van zwanenjacht in het Groene Hart. Op de beelden is te zien hoe jagers zwanen half aanschieten, gewond achterlaten, hun jachthond op een levende, gezonde zwaan afsturen en hoe zwaargewonde zwanen aangevallen worden door de jagershonden.
Lees het gehele bericht - EenVandaag.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PiepVandaag maakt reportage "De ganzen van Schiphol"Lees het gehele bericht - PiepVandaag.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Reportage Jachtmisstanden
Onze reporter trekt de velden in om de misstanden in de jacht in beeld te brengen.
Waar zijn de fatsoensnormen. Schadeafschot
op bevroren akkers... wat is de schade? Dat zij vragen die je bij het zien van de beelden niet zullen ontgaan....


Klik hier en volg de reportage....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Groningen start expirimenteel diervriendelijk alternatief voor ganzenjacht!

Het aantal ganzen in de provincie Groningen neemt de laatste jaren toe. De provincie wil natuurorganisaties en boeren ondersteunen om opnieuw een natuurlijk evenwicht te vinden en start daarom in de Tetjehorn bij het Schildmeer een experimentele aanpak, waarbij de ganzenschade voor landbouw en natuur moet afnemen, zonder de vogels af te schieten.

Lees meer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stichting Ganzenbescherming Nederland is opgericht om een duidelijk geluid te kunnen laten horen tegenover dit kabinet dat het oog voor onze natuur en en al wat daarin leeft lijkt te zijn verloren. Dat er een krachtig tegengeluid moet komen tegen het vergassen van honderd duizenden ganzen is duidelijk. Dat is de reden dat wij als kersverse stichting proberen de spreekbuis te zijn voor de machteloze ganzen.

Stichting Ganzenbescherming Nederland

Het Bestuur

Stichting Ganzenbescherming Nederland

T: 0524 - 291 773
E: info@ganzenzebescherming.nl
S: www.ganzenbescherming.nl