Ganzenbescherming Nederland
acties
video
archief
contact

Dossier Ganzen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Ganzen" DEEL #20 "Onder het mom van Faunabeheer wordt het steeds gekker: Marketing afdeling van Jagen in Nederland, roept op tot jagen op ganzen rondom Arnhem"
Tot onze verbazing kregen wij van één van onze volgers een heuze oproep tot het jagen op ganzen. Kosten Ǩ 79,- voor het jagen rondom Arnhem. Onder het mom van Faunabeheer worden er 'leuke' excursies geörganiseerd om massaal en met elkaar het 'overschot' aan ganzen terug te dringen. In onze beleving wordt het steeds gekker
Lees verder....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Ganzen" DEEL #19 "Ook postieve geluiden: Aanpak ganzenoverlast Schiphol lijkt te slagen"
Gelukkig ook positieve geluiden in de media! De aanpak van Schiphol, aangaande de ganzenproblematiek lijkt te slagen, aldus een artikel in het Haarlems Dagblad.
Lees verder....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Ganzen" DEEL #18 "Ganzenakkoord sneuvelt door winterrust"
Blij met een dode mus, of beter gezegd blij gemaakt met een dode gans! Aan de ene kant zouden we blij moeten zijn dat het Ganzenakkoord gesneuveld is maar tegelijkertijd wordt de oproep van boerend Nederland: Ganzen schieten in de winterperiode!

In het Parool stond dit artikel - 2/12/2013 - Het moeizaam gesloten Ganzenakkoord is vandaag uit elkaar gespat. Het Ganzenakkoord was een afspraak tussen de provincies en zeven natuur- en landbouworganisaties over het beheer van de miljoenen ganzen in Nederland. Het akkoord zou op 1 januari 2014 van kracht worden, maar er is ruzie ontstaan
Lees verder....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Ganzen" DEEL #17 "OM: Ganzenmishandeling is niet verboden..."
30-11-2013 - RTV Rijnmond - Het afschieten van ganzen in de Hoeksche Waard is volgens justitie niet strafbaar. Actiegroep 'Stop de ganzenmoord' had aangifte gedaan tegen de jagers wegens dierenmishandeling.
Lees verder....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Ganzen" DEEL #16 "Weerzinwekkende dierenmishandeling op IJsselmonde"
Door talloze klachten die afgelopen maanden binnenkwamen uit de gebieden ter weerszijden van de Oude Maas was al bekend, dat schandalige afschotpraktijken -waarvan door de Actiegroep Stop de Ganzenmoord op 24 augustus jl. bijna op het erf van oud-minister Veerman bloedstollende filmbeelden werden vastgelegd- niet op zichzelf stonden.
Lees verder....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Ganzen" DEEL #15 "WANNEER ACHTERHAALT DE ECHTE WAARHEID DE LEUGENS VAN STAAT, BOER EN HOBBYJACHT?"
Na alle openbaarmakingen van de afgelopen maanden, hetzij via reportages op onze site, hetzij via video's en gezamenlijke acties met andere partijen die hetzelfde doel als ons nastreven... is het stil, stil in het Haagse. Zou dit wellicht veroorzaakt worden doordat de Staat der Nederlanden hoofdveroorzaker en aanjager is van de landelijke ganzenhaat?
Lees verder....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Ganzen" DEEL #14 "Spanning rond het ganzenaccoord"
In de Nieuwe Oogst van 24 september was te lezen dat er spanning is ontstaan rond het Ganzenakkoord. Knelpunt zit in het financiële aspect en dat zullen a.s. donderdag dan ook de belangrijke speerpunten zijn in het overleg tussen de provincies en akkoordgenoten over de definitieve invulling van het ganzenakkoord.
Lees verder....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Ganzen" DEEL #13 "Fluisteraar op de bres voor ganzen: domme ganzen bestaan niet, daarentegen..."
In het Parool van 16 september is een mooi stuk verschenen, waarin onze kijk op de problemen mooi is weergegeven. Een goed geplaats interview waarin alle gesproken woorden het schrift hebben gehaald!
Lees verder....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Ganzen" DEEL # 12 "Schokkende beelden tijdens de ganzenjacht in Korendijk"
Schokkende beelden als verlengstuk van onze update nummer #11. De beelden spreken voor zich.
Kijk video's...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Ganzen" DEEL # 11 "GEORGANISEERDE MASSAMOORD OP ONZE WILDE GANZEN: Ontluisterende horrortonelen aan Haringvliet, Vuile Gat en Spui"
Onze reporter maakt op unieke wijze een zeer ontluikende en alles onthullende reportage temidden tussen onze schietende medemens. Dit levert ontluisterende beelden en afschuwwekkende verhalen op...
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Ganzen" DEEL # 10 "Sprankje hoop voor de overwinterende ganzen na reactie op massale aanvraag jachtontheffing"
Na de berichten van afgelopen week over de massa-jachtontheffings-aanvragen, krijgen we een sprankje hoop dat de ganzen deze winter met rust worden gelaten. Dit waren immers de afspraken van het 'Ganzenakkoord'. In reactie op de actie van Leo van Malsen zegt FNP gedeputeerde Kramer...
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Ganzen" DEEL # 9 "Nieuwe tactiek, massaal jachtontheffingen aanvragen, geïnitieerd door melkveehoudersvakbond NMV"
Van Malsen vreest dat met het invoeren van winterrust de mogelijkheid om te schieten definitief verdwijnt. Vandaar de oproep om massaal afschotvergunningen aan te vragen en als de provincie niet binnen 6 weken reageert zijn de ontheffingen mogelijk via rechtswege (automatisch) verleend.
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Ganzen" DEEL # 8 "Jacht op 500.000 ganzen weer geopend, media biedt gratis reclamezendtijd..."
"De jacht op ganzen is weer geopend; en afschot is hard nodig. Het vlees dat moet gegeten worden" Dat is ongeveer de strekking van de eenzijdige berichtgeving in de media. Dat er veel meer speelt bij een goede oplossing voor de zogenaamde ganzenproblematiek willen wij u meegeven in deze update!
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Ganzen" DEEL # 7 "Column Midas Dekkers: Het Joodse Dier"
Bestaan er joodse dieren? Dat wilde het Joods Museum van me weten. Ik wist het niet. Als goj moet je oppassen met zulke vragen; voor je het weet heb je een foute grap gemaakt. De baas van het museum wist het ook niet. Als jongetje had hij in de dierentuin wel eens gemeend een joodse ooievaar te zien, vertelde hij, maar dat bleek een pelikaan. Ik lachte beleefd.
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Ganzen" DEEL # 6 "
Een ander verhaal: Ganzen en emoties"
In deze tekst zal ik u proberen mijn visie te geven op de wijze waarop ganzen hun emoties beleven en zal ik proberen een duidelijk beeld te schetsen, hoe we mijns inziens op een verantwoorde manier met ganzen om kunnen gaan. Ik voel mezelf bevoorrecht en dankbaar om dit met u te mogen delen en ik hoop dat deze woorden bij kunnen en mogen dragen aan een vergroting van uw inzicht, zodat we ganzen niet als overlast ervaren, maar ganzen zien zoals ze zijn.
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Ganzen" DEEL # 5 "
Update vergassingen Het graan groeit alweer tegen de Polderbaan, daarvoor worden duizenden ganzen van het leven ontdaan!"
Ondanks het feit dat inmiddels toch landsbreed bekend moet zijn dat niet de ganzen, maar de Staat der Nederlanden veroorzaker, in stand houder en aanjager is van de Schipholproblematiek en dat de ganzen alleen maar reageren op het massale aanbod van voedsel dat er vanaf de maand juli weer in onbeperkte mate beschikbaar zal komen op de aan boeren verpachtte RIJKSGRONDEN die de start en landingsbanen omzomen
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Ganzen" DEEL # 4 "Italianen starten petitie om 'onze' 10.000 ganzen te redden van de vergassingsdood"
Vandaag kregen we een email uit Italie met het verzoek of we de petitie wilden steunen die men in Italie was begonnen, bij deze! Teken de petitie op Avaaz.org via nevenstaande Link. (De in het engels vertaalde teks: Around 10,000 geese that live around the Schiphol airport in Amsterdam, are being gassed, because their presence could cause dangerous accidents to aircraft taking off from the airport.
The decision, taken by the Dutch government and confirmed by a court in the Netherlands, has often been hotly contested by animal rights activists of "Fauna Bescherming", which in recent months had already filed a legal recourse to prevent the slaughter of the birds. Act now to make sure that they take into consideration an alternative choice, full or respect to the lives of these poor animals.
Teken nu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Dossier Ganzen" DEEL # 3 "Dood door Schuld!"
Op 31 mei heeft de rechter beslist dat het vangen en vergassen van de ganzen mag doorgaan. Buiten rapporteren vinden we dat we een geluid moeten laten horen.... download de poster, print hem uit en hang hem op. Op zoveel mogelijk plaatsen hopen we dat de poster terug te zien is. De overheid lijkt doof voor de diervriendelijke alternatieven.
Download de poster
poster

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Ganzen" DEEL # 2 "Vraag en antwoord: Ganzenvergassingen hangen van leugen en bedrog aan elkaar"
Voor vele mensen is het inmiddels een feit, op Schiphol heeft men last van ganzen en daar moet wat aan gedaan worden, toch? Waar dit beeld vandaan komt en of dit beeld min of meer bewust in de media wordt gecreëerd, vraagt niemand zich af. Vele mensen zullen lijdzaam toehoren en berusten in 'het feit' dat er overlast is en dat de ganzen vergast moeten worden. Vandaar een vraag en antwoordsituatie, zodat u zelf uw beeld kunt vormen over het ontstaan van de zogenaamde overlastsituatie.
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Ganzen" DEEL # 1 "Vergassen is begonnen in de Ronde Venen, vliegveiligheid is ver te zoeken"
Op maandagmiddag 27 mei hebben onze regering en Duke Faunabeheer het bestaan, om ten aanschouwe van beschaafde mensen op een mudvol terras van een jachthavenuitspanning aan de rand van de Polder Nellestein in de gemeente Abcoude, met het (met volstrekt nutteloze argumenten) vernietigen van onze inheemse grauwe ganzen te beginnen. Ganzen die NOOIT naar Schiphol vliegen...
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Persbericht "Ganzenbescherming Nederland"

Ganzenoverlast? Media melden: 500.000 ganzen moeten dood! Ganzenbescherming Nederland: "We moeten trots zijn op Nederland Ganzenland" Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Teken de petitie tegen het massaal doden van wilde ganzen. Tot 1 januari gebeurt er niets, wat gebeurt er na die tijd?

dode ganzen

Een voor door achtergelaten gans (jonge pul), achtergebleven in de kraal waar ze met honderden tegelijk gevangen worden,
om vervolgens te worden vergast door een gespecialiseerd bedrijf. Bron foto: Partij voor de Dieren


Samen kunnen we veel bereiken, zo bleek maar weer op 27 september j.l.. Met de actie 'geef Bleker tegengas' is een start gemaakt om tegengas te geven aan de wetswijziging die het mogelijkmaakt dat de ganzen die massaal gevangen worden, vergast kunnen worden. Met de motie van de Partij voor de Dieren is bereikt dat er tot januari 2012 geen ganzen vergast mogen worden. Maar uw hulp blijft nodig, want wat gebeurt er na die datum. Teken de petitie tegen het massaal doden van wilde ganzen. We hopen de komende maanden op uw steun en hopen voor 1 januari duizenden stemmen via deze petitie te kunnen laten klinken.

Onderteken de petitie op:
http://ganzenbescherming.petities.nl/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Overige mediaberichten

De Telegraaf d.d. 06-06-2011: Bleker moet ganzen niet laten afschieten!

Nu.nl d.d. 24 mei 2011: Zeven organisaties sluiten ganzenakkoord


AD d.d. 18 mei 2011: Ganzenjagers willen niet op ganzen schieten

Vogelbescherming d.d. 4 mei 2011: Ganzen-8 bereikt overeenstemming

 Ganzen in verbinding naar een ethisch verantwoorde duurzame oplossing - in antwoord op Ganzen-8
from VivaPlus Videoproducties on Vimeo.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stop de plannen voor de massamoord op ganzen. Ruim 100.000 tot 200.000 ganzen hebben het stempel ongewenst gekregen van de zogenaamde ganzen-7 Enorm geschrokken zijn wij van de deelnemende advocaat van de wilde vogels, die het doodvonnis van zijn eigen client tekent.

Newsfeed Ganzen

Handig en bij de hand -
Om het u makkelijk te maken hebben we een nieuwsfeed voor u geselecteerd.

Klik hier voor de RSS - Google Nieuwsfeed

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Groningse boeren willen provinciaal Ganzenakkkoord...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PiepVandaag maakt reportage "De ganzen van Schiphol"Lees het gehele bericht - PiepVandaag.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Partij van de Dieren wil hoorzitting ganzen
31 mei 2013 - ANP -
Voor de Partij voor de Dieren staat veiligheid van het vliegverkeer voorop, maar het op grote schaal doden van ganzen gaat de veiligheid niet verbeteren, integendeel. Om botsingen tussen ganzen en vliegtuigen te voorkomen zijn andere maatregelen nodig dan het domweg doden van dieren.

Lees het gehele bericht - PiepVandaag.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ganzen vergassen mag van rechter
31 mei 2013 - ANP -
Het vangen en vergassen van ganzen rond Schiphol mag van de bestuursrechter in Haarlem. Het is in het belang van de veiligheid van de luchtvaart. De rechter besloot dit vrijdag in een zaak die de Faunabescherming had aangespannen tegen de provincies Noord-Holland en Utrecht.
Deze week legde de bestuursrechter de vangst en het doden van ganzen tijdelijk stil tot de uitspraak. Noord-Holland, Utrecht en ook Zuid-Holland verleenden vorige week een ontheffing om in een straal van 20 kilometer rond Schiphol 5000 tot 10.000 ganzen te vangen en te vergassen met koolzuurgas (CO2).
Goed middel

De Faunabescherming vindt dat het vangen en vergassen van ganzen rond de luchthaven geen goed middel is om de populatie te verminderen. De organisatie meent dat daarvoor andere manieren zijn.
De bestuursrechter is het daar niet mee eens. Volgens de rechter is voldoende aangetoond dat het doden van de ganzen in een straal van 20 kilometer rond de luchthaven nodig is om het risico van aanvaringen met vliegtuigen te verminderen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ganzendood
Verkeersslachtoffer, dat na het ontsnappen aan de fuik in paniek de weg op gevlucht is. Hier heeft de gans het helaas alsnog met de dood moeten bekopen.

Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tijdelijke stop ganzevergassen
28 mei 2013 - Omroep West -
Ganzen rond Schiphol mogen voorlopig niet worden gevangen en gedood. De rechter in Haarlem verbiedt de jacht, tot er uitspraak is gedaan in een zaak die de Faunabescherming heeft aangespannen. Vorige week verleende onder meer de provincie Zuid-Holland een vergunning om in een straal van twintig kilometer rond de luchthaven vijf- tot tienduizend ganzen te vangen en te vergassen. De vogels zouden het vliegverkeer in gevaar brengen. Eerder deze week begon de jacht, maar de Faunabescherming stapte meteen naar de rechter om het doden van gassen te stoppen.
Lees het bericht op de site van Omroep West

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ganzenvergassen is begonnen
27 mei 2013 - PiepVandaag
- De provincie Utrecht en Duke Faunabeheer hebben de daad bij het woord gevoegd toen ze zeiden spoedig te willen beginnen met het vergassen van ganzen in een straal van twintig kilometer rond Schiphol. Gisteren is er huisgehouden in de Nellesteinsepolder aan de Winkeldijk in Abcoude. Dit gebied grenst aan de Vinkeveense Plassen.

Klik hier voor het artikel op PiepVandaag.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Reportage Jachtmisstanden
Onze reporter trekt de velden in om de misstanden in de jacht in beeld te brengen.
Waar zijn de fatsoensnormen. Schadeafschot
op bevroren akkers... wat is de schade? Dat zij vragen die je bij het zien van de beelden niet zullen ontgaan....


Klik hier en volg de reportage....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Groningen start expirimenteel diervriendelijk alternatief voor ganzenjacht!

Het aantal ganzen in de provincie Groningen neemt de laatste jaren toe. De provincie wil natuurorganisaties en boeren ondersteunen om opnieuw een natuurlijk evenwicht te vinden en start daarom in de Tetjehorn bij het Schildmeer een experimentele aanpak, waarbij de ganzenschade voor landbouw en natuur moet afnemen, zonder de vogels af te schieten.

Lees meer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stichting Ganzenbescherming Nederland is opgericht om een duidelijk geluid te kunnen laten horen tegenover dit kabinet dat het oog voor onze natuur en en al wat daarin leeft lijkt te zijn verloren. Dat er een krachtig tegengeluid moet komen tegen het vergassen van honderd duizenden ganzen is duidelijk. Dat is de reden dat wij als kersverse stichting proberen de spreekbuis te zijn voor de machteloze ganzen.

Stichting Ganzenbescherming Nederland

Het Bestuur

Stichting Ganzenbescherming Nederland

T: 0524 - 291 773
E: info@ganzenzebescherming.nl
S: www.ganzenbescherming.nl

Facebook: www.facebook.com/ganzenbescherming