Ganzenbescherming Nederland
acties
video
archief
contact

Dossier Task Force Jachtmisstanden

Zwijnerijen met onze Fauna
Na lange tijd is het compleet: een samenhangend 12 delen tellend ijzersterk dossier! Stuk voor stuk pleitschriften voor een verantwoord natuur- en faunabeleid.
U kunt het complete dossier downloaden of lezen door op de download links te klikken bij het gewenste deel. De link die u dan te zien krijgt kunt u ook makkelijk doorsturen of delen via Facebook.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEEL 00 "Introductie: Zwijnerijen met onze Fauna"
Introductie bij een serie feitendossiers:
Download
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEEL 01 "Zwijnerijen MET ons grofwild"
DEEL 1 - Het Veluwse vervolg, Smeerlapperijen in Peel en Kempen en de strijd om de Amsterdamse Waterleiding Duinen - herten. Zoektocht naar een hobbyjachtloze toekomst voor onze inheemse fauna
Download

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEEL 02 "Zwijnerijen ROND ons grofwild"
Niet langer meer op houtjes bijten en nooit meer blauwe bonen als galgenmaal
Naar een natuurlijke Veluwe.
Download
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEEL 03 "Zwijnerijen in onze publiek ruimte"
Een aanklacht tegen het bevoegd gezag en een jachtvriendelijke minister.
Download
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEEL 04 "Faunaschade"
Hoe die te voorkomen, te bestrijden en te verhalen.
Download
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEEL 05 "De schande van Schiphol"
De waarheid over Schiphol en het ganzenprobleem.
Download
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEEL 06 "De vuile oorlog tegen onze wilde ganzen"
Gerotzooi, ten koste van onze wilde ganen.
Download

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEEL 07 "De zaak van de Zwanendrifter"
De terreur in het Groene hart.
Download

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEEL 08 "Wie het water deert, die kere het"
Gerotzooi met schadebestrijding bij een overdaad aan functionele schrikmiddelen.
Download
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEEL 09 "Een ongastvrij Bacchanaal"
Massamoorden in Luilekkerland.
Download
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEEL 10 "Al is de leugen nog zo snel"
De naakte waarheid over het zogeheten Faunabeheer.
Download
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEEL 11 "Onbezonnen verdienmodellen ten koste van onze Fauna"
Kaalslag en roofbouw in de schaarse natuur van een overbevolkt land.
Download
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEEL 12 "For a fistfull of Euro's"
De rücksichtsloze kaalslag van ons kostbare bos-, park- en lanenbezit.
Download

 

Stichting Ganzenbescherming Nederland is opgericht om een duidelijk geluid te kunnen laten horen tegenover dit kabinet dat het oog voor onze natuur en en al wat daarin leeft lijkt te zijn verloren. Dat er een krachtig tegengeluid moet komen tegen het vergassen van honderd duizenden ganzen is duidelijk. Dat is de reden dat wij als kersverse stichting proberen de spreekbuis te zijn voor de machteloze ganzen.

Stichting Ganzenbescherming Nederland

Het Bestuur

Stichting Ganzenbescherming Nederland

T: 0524 - 291 773
E: info@ganzenzebescherming.nl
S: www.ganzenbescherming.nl

Facebook: www.facebook.com/ganzenbescherming