Ganzenbescherming Nederland
acties
video
archief
contact

Dossier Schiphol - Nieuws, publicaties en de waarheid...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Schiphol: De Waarheid over de ruiming van zogenaamde 'Schipholganzen'" DEEL # 9 "Redactioneel Memo Schipholproblematiek"
Op maandag 4 maart 2013 raakte een vliegtuig van Easy Jet (foto 1) tijdens de landing in aanvaring met een vlucht van 4-6 Kolganzen, die zowel in het landingsgestel als in een van de motoren terecht kwamen (foto 2, 3). Gelukkig bleef deze botsing, die met hoge snelheid plaatsvond, beperkt tot materiële schade en konden captain en copiloot het toestel veilig aan de grond zetten. Dit had natuurlijk ook heel anders kunnen aflopen wanneer hen bij de botsing het zicht vanuit de cockpit op de landingsbaan zou zijn ontnomen, wat allerminst ondenkbaar is (foto 4). Maar tot dusverre vinden aanvaringen met vogels bij onze nationale luchthaven kennelijk altijd plaats onder een gunstig gesternte.
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Schiphol: De Waarheid over de ruiming van zogenaamde 'Schipholganzen'" DEEL # 8 - "De Waarheid over de ruimingen van zogenaamde 'Schipholganzen': Het Naadje en de Kous"
Door alle perikelen rondom de verkiezingen is onze reporter helaas
eventjes niet in de gelegenheid om de ontwikkelingen rondom Schiphol op de voet te volgen. Maar desondanks valt er toch wel wat te melden, zo liet hij ons weten.
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Schiphol: De ganzen" DEEL # 7 - "Een volstrekt ondeuglijk convenant, het vervolg van deel #1"
Nu vrijwel alle graanakkers rondom Schiphol zijn geoogst, het in balen geperste stro is afgevoerd en het maaiveld van de stoppelvelden met mechanische eg- hakselmachines en cultivators is losgewoeld, namen wij het gewraakte Convenant nog maar eens ter hand.. .Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Schiphol: De Waarheid over de ruiming van zogenaamde 'Schipholganzen'" DEEL # 6 - "What's in a name?" De 'werking' van een ondeugdelijk Convenant en de ongehoorde vrijheden van hobbyjagers rondom de 4e luchthaven van Europa.

Omdat de media er dezer dagen melding van maakten dat boeren rondom Schiphol eigenmachtig hebben besloten om... Lees meer...


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Schiphol: De Waarheid over de ruiming van zogenaamde 'Schipholganzen'" DEEL # 5 - METEN IS WETEN: de ontwikkelingen
in Waterland op de voet gevolgd.

Om zicht te houden op de ontwikkeling van de Waterlandse populatie grauwe ganzen werd op 13 augustus 2012 opnieuw een gebiedsdekkende telling uitgevoerd in de streek tussen de weg Amsterdam Noord- Monnickendam en het eiland Marken. Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Schiphol: De Waarheid over de ruiming van zogenaamde 'Schipholganzen'" DEEL# 4 - VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Op 13 augustus gingen we opnieuw naar Schiphol om vast te leggen hoe de situatie was op de verpachte agrarische eigendommen van de Staat der Nederlanden en bij de sporadische particuliere boeren rondom de luchthaven. Het zou een Lees meer...


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Schiphol: De Waarheid over de ruiming van zogenaamde 'Schipholganzen'" DEEL
# 3 - NIEUWE TELLINGEN IN WATERLAND NA DE RUIMINGEN VAN DUIZENDEN GANZEN


Op 17 juli 2012 hebben wij opnieuw een telling uitgevoerd van het aantal Grauwe Ganzen in de delen van Waterland - Oost waar in de maand juni door Duke geruimd werd. Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Schiphol: De Waarheid over de ruiming van zogenaamde 'Schipholganzen'" DEEL # 2 - DE SITUATIE IN WATERLAND EN RONDOM SCHIPHOL NA DE RUIMINGEN
Lees meer...


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Dossier Schiphol: De Waarheid over de ruiming van zogenaamde 'Schipholganzen'" DEEL
# 1 - EEN VOLSTREKT ONTOEREIKEND CONVENANT
Lees meer...

 

 


PUBLICATIES GANZENBESCHERMING - SCHIPHOL
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Publicatie #19 : door Ganzenbescherming Nederland

Ganzenoverlast? Media melden: 500.000 ganzen moeten dood! Ganzenbescherming Nederland: "We moeten trots zijn op Nederland Ganzenland" Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Publicatie #18 : door Ganzenbescherming Nederland
Reactie Ganzenbescherming aan Partij voor de Dieren t.a.v. de antwoorden van Atsma

Naar aanleiding van de antwoorden van staatssecretaris Atsma op de vragen van Marianne Thieme gaan wij graag nader in op deze antwoorden, omdat Atsma naar onze overtuiging een onjuiste voorstelling van zaken geeft. Hij de Kamer cruciale informatie heeft onthouden en door zijn aantoonbare en bewijsbaar structureel foutieve beleid aanstuurt op een verdere accumulatie en escalatie van de problematiek. Lees onze visie op de antwoorden...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Publicatie #17 : door Ganzenbescherming Nederland
Persbericht: VLIEGVEILIGHEID SCHIPHOL LIJKT ONDERGESCHIKT AAN BOEREN- EN JAGERSBELANGEN

Hoewel de grote ernst van
deze problematiek een adequaat handelen vanzelfsprekend zou dienen te maken, neemt de verantwoordelijke (demissionaire) staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma, op een meer dan schandalige wijze een loopje met de veiligheid van miljoenen luchtreizigers, het luchtvaartpersoneel, de omwonenden en passanten en met handelsbelangen die honderden miljarden euro's omvatten!

Download hier het hele persbericht

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Publicatie #16 : door Ganzenbescherming Nederland

De oplossing licht voor handen: geen voedsel voor ganzen rondom Schiphol, geen overlast van ganzen!
Teeltmogelijkheden op de akkers rondom luchthaven Schiphol bieden de oplossing van het probleem!
In het Convenant reduceren vogelaanvaringen Schiphol dat op 16 april 2012 door negen participerende partijen werd getekend, wordt het voorgesteld alsof er rondom de start- en landingsbanen van de luchthaven uitsluitend sprake zou zijn van de teelt van granen. Deze aperte onjuistheid werd door ons fotografisch vastgelegd in uitgebreide reportages, welke zijn verschenen op de website www.ganzenbescherming.nl in het dossier "Schiphol, de waarheid over de ruimingen van zogenaamde 'Schipholganzen", waarvan sinds 10 juni 2012 in totaal 5 gedocumenteerde update- verslagen werden geplaatst... Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Publicatie #15 : door Ganzenbescherming Nederland
23 juli 2012 - update Schiphol 3
Ondertussen bij Schiphol
Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond onze
door een zee aan rijpend graan en aanwassende aardappels en
bieten omspoelde nationale trots, heeft onze verslaggever te velde op dinsdag 17 juli opnieuw een bezoek gebracht aan de omgeving
van de Polderbaan. Hier volgt zijn relaas.

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Publicatie #14 : door Ganzenbescherming Nederland
'Persbericht: Anti-ganzenconvenant Schiphol' volstrekt ondeugdelijk!

Al vele jaren wordt er aandacht besteedt aan de problematiek van de grote aantallen Grauwe ganzen, die ieder jaar na de oogst van akkerbouwgewassen rondom Schiphol verschijnen en een gevaar kunnen vormen voor de luchtvaart. Vanaf de jaren 1995-96 werd er talloze malen gevraagd of ongevraagd geadviseerd, om met omliggende grondgebruikers afspraken te maken over de gewaskeuze en het direct na de oogst onderploegen van voedselresten die ganzen kunnen aantrekken...
lees meer en download persbericht

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Publicatie #13 : door Ganzenbescherming Nederland
Fotoreportage Oosterpoel (deel 2)
Direct na die eerste mislukte vangactie ondernam Duke later op de ochtend van vrijdag 8 juni een volgende poging om bij windkracht 5 tot 6 Beaufort doodsbange en meermalen gewaarschuwde ganzen de pijnlijke vergassingsdood in te drijven. Bekijk de reportage

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Publicatie #12 : door Ganzenbescherming NederlandFotoreportage ganzenvangst Oosterpoel
Fotoshootreportage van vrijdag 8 juni. Het is een aardig beeldverhaal van de eerste vangst die ochtend. Toen vingen De Dukes maar amper 150 dieren schat ik in, al zijn kuikens haast niet te zien in de kraal. Helaas zijn er nogal wat bewogen (en dus onscherpe) beelden bij. Bekijk de hele reportage

duke-faunabeheer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Publicatie #11 : door Ganzenbescherming NederlandHieronder beelden van ganzenvergassing die
plaatsvond 8 juni jongsleden, maar liefst 25
kilometer van Schiphol.
In het weidevogelkerngebied Waterland Oost worden inheemse en wettelijk beschermde Grauwe ganzen op massale schaal vergast. Dit gebeurt met een ontheffing die afgegeven is door de provincie Noord-Holland. In de montage zijn ook beelden gebruikt van de vangactie in de Honswijckerwaard in 2008. Hier is te zien hoe Duke Faunabeheer brandganzen vangt. Deze beelden zijn gebruikt om een indruk te geven wat er na het heisen van de zwarte zeilen om de vangkooi in Waterland gebeurd. PiepVandaag heeft vandaag een persbericht de deur uitgegaan naar tal van media. Lees het persbericht.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Publicatie #10 : door Ganzenbescherming Nederland
Eerste beelden ganzenvangactie op 5 juni
2012 in Waterland op YouTube....


Ganzenbescherming Nederland heeft een nieuw YouTubekanaal, waarin de eerste ge-uploade film staat. Het zijn de ruwe opnamen van de ganzenvangst en vergassing op 5 juni 2012.

Helaas zijn de beelden niet van goede kwaliteit, maar dat is de reden dat we vrijdag 8 juni in de herkansing zijn gegaan samen met Piepvandaag.nl. Deze beelden volgen nog.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Publicatie #9 : door Ganzenbescherming NederlandOndertussen bij Schiphol, deel 2

Na de ontdekkingen die ik op 8 en 9 juni deed bij de start en landingsbanen van Schiphol, hebben wij de landelijke politiek daar meteen van in kennis gesteld. Want terwijl Atsma op tientallen kilometers vanaf onze nationale trots een vroeg... - Lees meer

tekoop01
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Publicatie #8 : door Ganzenbescherming Nederland
Vergassingen ganzen ver buiten Schiphol
blijven doorgaan


8 juni 2012 - Ook vandaag gaan de vergassingen weer gewoon door. Duke Faunabeheer is vandaag weer bezig in Noord-Holland. Opnieuw ver buiten de straal van 10 kilometer buiten het ontheffingsgebied.

Eergisteren werden we gebeld door PiepVandaag.nl of we beeld beschikbaar hadden van onze opnamen. Echter waren de beelden dusdanig bewogen dat het geen mooie film kon worden. Vandaar dat we vandaag met Piepvandaag naar Noord-Holland zijn getrokken om daar te filmen.

Om precies te zijn: Vlakbij de Zeedijk tussen Marken en Monninckendam, wat zeker 20 tot 25 kilometer afstand ligt van Schiphol. De politie is op de hoogte gesteld en officiele aangifte volgt vanmiddag. In de tussentijd blijft er gefilmd worden!
Duke Faunabeheer is duidelijk niet blij met de aanwezigheid van ons. Zie filmpje hieronder. Grappig dat zij aan de Volkskrant meldden geintimideerd en bedreigd te worden, lijkt toch eerder andersom als je deze video ziet.

Op piepvandaag vindt u ook informatie en het Twitterverslag van Karin

ganzenvergassen_kaart
Boven: het gebied waar vandaag gevangen werd, is zoals te zien, ver vanaf Schiphol. (Brond: GoogleMaps, Piepvandaag.nl)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Publicatie #7 : door Ganzenbescherming NederlandRuimingen Waterland begonnen

6 juni 2012 - Op maandag 4 juni is Duke Faunabeheer begonnen met het ruimen van grauwe ganzen in Waterland- Oost. Zogenaamd vanwege de vliegveiligheid rond Schiphol, maar in werkelijkheid als effectuering van het al lang gekoesterde plan om onze inheemse natuur volgens het "benutten - en oogsten principe" botweg als consumptieartikel te gaan vermarkten.

Lees de hele reportage in het dossier: Schiphol


duke_markermeer_01duke_markermeer_01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Publicatie #6 : door Ganzenbescherming NederlandVergassen is begonnen


4 juni 2012 - Terwijl het Kort Geding dat de Faunabescherming tegen de verleende vergunning heeft aangespannen nog moet dienen, is dierenverdelgingaannemer Duke Faunabeheer in de vroege ochtend van maandag 4 juni 2012 begonnen met het bijeendrijven, verladen en afvoeren van Grauwe Ganzen en hun kuikens in het Staatsbosbeheerobject Oosterpoel - Peerebom - Opperwoud tussen Uitdam en de Gouwzee.
Lees verder in ons Dossier: Schiphol, een Gas(t)vrij onthaal?

duke_markermeer_01duke_markermeer_01duke_markermeer_01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicatie #5 : door Ganzenbescherming Nederland
Wat wel zou moeten gebeuren om


Kijkend naar dit soort beleidseffecten zullen boetes op het grazen door de hier broedende ganzen in agrarisch productiegebied meer effect hebben in aantalsreductie dan de tegemoetkomingen bij schade door soorten, die hun aantal op het bereikbare voedsel afstemmen.
Lees hier het artikel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Publicatie #4 : door Ganzenbescherming Nederland
''Dweilen en de kraan openhouden''


In het vroegere kleinschalige landschap had de gans - vanwege de aanwezigheid van de 'arbeidende' mens met zijn honden - nauwelijks toegang tot niet voor hen bestemde voedselbronnen. Onze vele malen meer voedselrijke akkers en weilanden kennen nauwelijks nog enige verstoring voor ze. Dus ganzen - met hun plicht om plantaardige stoffen om te zetten in dierlijke stoffen - doen wat ze kunnen en dat met overtuiging! Lees hier het artikel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicatie #3 : door Ganzenbescherming Nederland
Wantoestanden in Waterland-Oost

Onze reporter toog op een kille aprildag weer langs de velden. Mensen vroegen hem vrijwel dagelijks iets te doen aan de walgelijke wantoestanden in Waterland-Oost.
Bekijk hier zijn avontuur en de fotoreportage


aangevreten karkassen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicatie #2 : Ter illustratie van horrortaferelen rondom Schiphol film van de ganzenvangst in de Honswijkerwaard
Voor het eerst op video te zien: brandganzen worden gevangen in een terrein van Staatsbosbeheer, met als einddoel de gaskamers! Natuurbeheer anno 2008 in de praktijk. Bekijk hier het filmpje!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Publicatie #1 : door Ganzenbescherming Nederland
Ganzen moeten Schipholregio gaan mijden

Er mogen geen nieuwe broed- en rustgebieden komen,
worden graanresten na de oogst snel ondergeploegd en
worden voor ganzen onaantrekkelijke gewassen geteeld.
Met het schudden van eieren en afschieten kunnen we de populatie onvoldoende terugbrengen. Daarom is alles er op gericht om nog dit jaar ook tot vangen en vergassen over te gaan.
Lees hier het artikel

Bron: Marcel Vossestein

 

 

 

NIEUWSBERICHTEN - SCHIPHOL
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nieuwsitem # 07 - SP Tweede kamerlid Van Gerven aan de staatssecretaris van EL&I over de teelt van gewassen rondom Schiphol

De poliitiek pakt het op en stelt vragen aan de staatssecretaris. Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de teelt van gansaanlokkende gewassen rondom Schiphol op staatsgronden (ingezonden 20 september 2012).
Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nieuwsitem # 06 - Marianne Thieme stelt vragen over hectare (schade)vergoeding Schipholboeren
Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over een hectarevergoeding Schipholboer voor weren ganzen (ingezonden 1 augustus 2012).
Antwoord van staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) (ontvangen 11 september 2012). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011-2012, nr. 3219. Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nieuwsitem # 05 - Met 1 pennenstreep... Viral movie van de Faunabescherming moet het publiek schokken... Laat de ganzen niet stikken!


Laat de ganzen niet stikken!


bron: Faunabescherming.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Nieuwsitem # 04 - Rechter oordeelt: Ganzen mogen
worden vergast!


ANP Bron: Nos.nl - dinsdag 5 jun 2012, 15:47 (geen eigen bericht)

Op en rond de luchthaven Schiphol zijn al zo'n duizend ganzen vergast. Dat heeft Duke Faunabeheer laten weten, dat verantwoordelijk is voor het vangen. Het bedrijf begon gisterochtend vroeg al met het afmaken van de vogels. De ganzen veroorzaken overlast op de luchthaven. Ze kunnen in de motoren van vliegtuigen terechtkomen. Ook vernielen ze weilanden rondom de luchthaven. Lees verder

ganzen_texelganzen-texel2

Links: vangactie op Texel, bron: Texelse Courant Rechts: Vangactie op Texel, bron: Faunabescherming

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nieuwsitem # 03 - Email-actie: Geen ganzen aan het gas!

Partij voor de Dieren

Gedeputeerde Bond van de Provincie Noord-Holland moet beslissen of hij de aanvraag voor een ontheffing om op korte termijn ganzen te gaan vergassen rond Schiphol verleent. Met een open brief vragen wij de gedeputeerde om deze ontheffing niet te verlenen. Omdat het vergassen van ganzen niet de vliegveiligheid verbetert, integendeel. Daarnaast veroorzaakt het vergassen van ganzen veel dierenleed. Help mee om gedeputeerde Bond te overtuigen geen ganzen te vergassen.

Onderteken onderstaande brief en help mee om het vergassen van ganzen te voorkomen!

Lees hier de brief!

tekenen dus, op: https://www.partijvoordedieren.nl/recent/emailacties/i/9


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nieuwsitem # 02 -
Olifantsgras moet ganzen weren

Staatssecretaris Joop Atsma heeft maandag 16 april een bezoek gebracht aan Haarlemmermeer. Hij bekeek onder meer het oogsten van olifantsgras en ondertekende het convenant Reduceren Vogelaanvaringen. Lees hier het artikel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nieuwsitem # 01 - Tweede Kamer wil kolgans en grauwe gans niet vrij bejaagbaar maken

De grauwe gans en de kolgans worden niet vrij bejaagbaar. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een motie van de Partij voor de Dieren (PdvD) en blokkeerde hiermee het voornemen van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om de jacht op deze ganzensoorten te openen. De motie werd gesteund door SP, Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, D66 en PVV. Lees hier het artikel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Teken de petitie tegen het massaal doden van wilde ganzen. Tot 1 januari gebeurt er niets, wat gebeurt er na die tijd?

dode ganzen

Een voor door achtergelaten gans (jonge pul), achtergebleven in de kraal waar ze met honderden tegelijk gevangen worden,
om vervolgens te worden vergast door een gespecialiseerd bedrijf. Bron foto: Partij voor de Dieren


Samen kunnen we veel bereiken, zo bleek maar weer op 27 september j.l.. Met de actie 'geef Bleker tegengas' is een start gemaakt om tegengas te geven aan de wetswijziging die het mogelijkmaakt dat de ganzen die massaal gevangen worden, vergast kunnen worden. Met de motie van de Partij voor de Dieren is bereikt dat er tot januari 2012 geen ganzen vergast mogen worden. Maar uw hulp blijft nodig, want wat gebeurt er na die datum. Teken de petitie tegen het massaal doden van wilde ganzen. We hopen de komende maanden op uw steun en hopen voor 1 januari duizenden stemmen via deze petitie te kunnen laten klinken.

Onderteken de petitie op:
http://ganzenbescherming.petities.nl/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Overige mediaberichten

De Telegraaf d.d. 06-06-2011: Bleker moet ganzen niet laten afschieten!

Nu.nl d.d. 24 mei 2011: Zeven organisaties sluiten ganzenakkoord


AD d.d. 18 mei 2011: Ganzenjagers willen niet op ganzen schieten

Vogelbescherming d.d. 4 mei 2011: Ganzen-8 bereikt overeenstemming

 Ganzen in verbinding naar een ethisch verantwoorde duurzame oplossing - in antwoord op Ganzen-8
from VivaPlus Videoproducties on Vimeo.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stop de plannen voor de massamoord op ganzen. Ruim 100.000 tot 200.000 ganzen hebben het stempel ongewenst gekregen van de zogenaamde ganzen-7 Enorm geschrokken zijn wij van de deelnemende advocaat van de wilde vogels, die het doodvonnis van zijn eigen client tekent.

Newsfeed Ganzen

Handig en bij de hand -
Om het u makkelijk te maken hebben we een nieuwsfeed voor u geselecteerd.

Klik hier voor de RSS - Google Nieuwsfeed

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Groningse boeren willen provinciaal Ganzenakkkoord...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PiepVandaag maakt reportage "De ganzen van Schiphol"Lees het gehele bericht - PiepVandaag.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Partij van de Dieren wil hoorzitting ganzen
31 mei 2013 - ANP -
Voor de Partij voor de Dieren staat veiligheid van het vliegverkeer voorop, maar het op grote schaal doden van ganzen gaat de veiligheid niet verbeteren, integendeel. Om botsingen tussen ganzen en vliegtuigen te voorkomen zijn andere maatregelen nodig dan het domweg doden van dieren.

Lees het gehele bericht - PiepVandaag.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ganzen vergassen mag van rechter
31 mei 2013 - ANP -
Het vangen en vergassen van ganzen rond Schiphol mag van de bestuursrechter in Haarlem. Het is in het belang van de veiligheid van de luchtvaart. De rechter besloot dit vrijdag in een zaak die de Faunabescherming had aangespannen tegen de provincies Noord-Holland en Utrecht.
Deze week legde de bestuursrechter de vangst en het doden van ganzen tijdelijk stil tot de uitspraak. Noord-Holland, Utrecht en ook Zuid-Holland verleenden vorige week een ontheffing om in een straal van 20 kilometer rond Schiphol 5000 tot 10.000 ganzen te vangen en te vergassen met koolzuurgas (CO2).
Goed middel

De Faunabescherming vindt dat het vangen en vergassen van ganzen rond de luchthaven geen goed middel is om de populatie te verminderen. De organisatie meent dat daarvoor andere manieren zijn.
De bestuursrechter is het daar niet mee eens. Volgens de rechter is voldoende aangetoond dat het doden van de ganzen in een straal van 20 kilometer rond de luchthaven nodig is om het risico van aanvaringen met vliegtuigen te verminderen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ganzendood
Verkeersslachtoffer, dat na het ontsnappen aan de fuik in paniek de weg op gevlucht is. Hier heeft de gans het helaas alsnog met de dood moeten bekopen.

Lees meer...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tijdelijke stop ganzevergassen
28 mei 2013 - Omroep West -
Ganzen rond Schiphol mogen voorlopig niet worden gevangen en gedood. De rechter in Haarlem verbiedt de jacht, tot er uitspraak is gedaan in een zaak die de Faunabescherming heeft aangespannen. Vorige week verleende onder meer de provincie Zuid-Holland een vergunning om in een straal van twintig kilometer rond de luchthaven vijf- tot tienduizend ganzen te vangen en te vergassen. De vogels zouden het vliegverkeer in gevaar brengen. Eerder deze week begon de jacht, maar de Faunabescherming stapte meteen naar de rechter om het doden van gassen te stoppen.
Lees het bericht op de site van Omroep West

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ganzenvergassen is begonnen
27 mei 2013 - PiepVandaag
- De provincie Utrecht en Duke Faunabeheer hebben de daad bij het woord gevoegd toen ze zeiden spoedig te willen beginnen met het vergassen van ganzen in een straal van twintig kilometer rond Schiphol. Gisteren is er huisgehouden in de Nellesteinsepolder aan de Winkeldijk in Abcoude. Dit gebied grenst aan de Vinkeveense Plassen.

Klik hier voor het artikel op PiepVandaag.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Reportage Jachtmisstanden
Onze reporter trekt de velden in om de misstanden in de jacht in beeld te brengen.
Waar zijn de fatsoensnormen. Schadeafschot
op bevroren akkers... wat is de schade? Dat zij vragen die je bij het zien van de beelden niet zullen ontgaan....


Klik hier en volg de reportage....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Groningen start expirimenteel diervriendelijk alternatief voor ganzenjacht!

Het aantal ganzen in de provincie Groningen neemt de laatste jaren toe. De provincie wil natuurorganisaties en boeren ondersteunen om opnieuw een natuurlijk evenwicht te vinden en start daarom in de Tetjehorn bij het Schildmeer een experimentele aanpak, waarbij de ganzenschade voor landbouw en natuur moet afnemen, zonder de vogels af te schieten.

Lees meer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stichting Ganzenbescherming Nederland is opgericht om een duidelijk geluid te kunnen laten horen tegenover dit kabinet dat het oog voor onze natuur en en al wat daarin leeft lijkt te zijn verloren. Dat er een krachtig tegengeluid moet komen tegen het vergassen van honderd duizenden ganzen is duidelijk. Dat is de reden dat wij als kersverse stichting proberen de spreekbuis te zijn voor de machteloze ganzen.

Stichting Ganzenbescherming Nederland

Het Bestuur

Stichting Ganzenbescherming Nederland

T: 0524 - 291 773
E: info@ganzenzebescherming.nl
S: www.ganzenbescherming.nl