Ganzenbescherming Nederland
acties
video
archief
contact
Schiphol
DOSSIER GANZEN: MASSAVERGASSING GAAT DOOR!
Dossier
Jachtmisstanden

Dossier
Veluws Wild

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dossier Ganzen - update #1 t/m #10
Dossier Ganzen - update #11 en verder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dossier Ganzen - update #20
"Onder het mom van Faunabeheer wordt het steeds gekker: Marketing afdeling van Jagen in Nederland, roept op tot jagen op ganzen rondom Arnhem"

Tot onze verbazing kregen wij van één van onze volgers een heuze oproep tot het jagen op ganzen. Kosten € 79,- voor het jagen rondom Arnhem. Onder het mom van Faunabeheer worden er 'leuke' excursies geörganiseerd om massaal en met elkaar het 'overschot' aan ganzen terug te dringen. In onze beleving wordt het steeds gekker. Eerst het ganzenakkoord... nu wil men overal schieten op de ganzen, én alsof het nog niet genoeg is... worden er 'snoep'reisjes georganiseerd door Jagen in Nederland, met een heuze Marketing afdeling!

Deze mail werd aan ons verzonden, dat er wat zou moeten gebeuren, dat is duidelijk. Lees en sta versteld! Tevens is op de site van Jachtinnedereland.nl een overzicht te zien van alle commerciële uitjes die worden geörganiseerd. Diverse uitjes zijn al volgeboekt. Het gaat om reizen naar Spanje, Noorwegen, etc...

Bron: Jachtinnederland.nl - Email wordt verzonden na inschrijving op deze site.

ganzenjacht

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dossier Ganzen - update #19
"Aanpak ganzen Schiphol lijkt te slagen"

Gelukkig ook positieve geluiden in de media! De aanpak van Schiphol, aangaande de ganzenproblematiek lijkt te slagen, aldus een artikel in het Haarlems Dagblad.

De aanpak van de ganzenoverlast rond Schiphol is een succes, aldus Ad Rutten, Executive Vice President en COO van de Schiphol Group. Dit jaar vond er 1 ernstige botsing tussen een vliegtuig en ganzen plaats. Dat meldt het Haarlems Dagblad.

Bij de botsing kwamen 6 kolganzen in een motor van een Airbus van Easyjet terecht. Enkele bladen van de motor braken af en aan de buitenzijde zat een deuk. Het ene incident in 2013 is een verbetering ten opzichte van 2012. In dat jaar waren er nog 4 incidenten met ganzen en dat waren er al minder dan in andere jaren.

Volgens Rutten vinden er nabij Schiphol wel meer vogelaanvaringen plaats, maar die zijn minder heftig dan aanvaringen met ganzen. 'Een gans is relatief groot en vliegt vaak in groepen. Wanneer een vliegtuig die in de motor krijgt, ontstaat veel schade', zegt hij in het Haarlems Dagblad. Versneld omploegen Rutten meent dat het viersporenbeleid om ganzen rond Schiphol te bestrijden zijn vruchten afwerpt.

Er is ingezet op het terugbrengen van de populatie door onder anderen het verbouwen van gewassen die niet aantrekkelijk zijn voor ganzen, het versneld omploegen van landbouwgrond om ganzen te weren en het vangen van ganzen en het vergassen met CO2.
(Haarlems Dagblad - 26/11/2013)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dossier Ganzen - update #18
"Ganzenakkoord sneuvelt vanwege winterrust"

Blij met een dode mus, of beter gezegd blij gemaakt met een dode gans! Aan de ene kant zouden we blij moeten zijn dat het Ganzenakkoord gesneuveld is maar tegelijkertijd wordt de oproep van boerend Nederland: Ganzen schieten in de winterperiode! Op dit moment verschijnen overal in de media nieuwsberichten van Boerenorganisaties in tal van provincies die oproepen tot afschot van onzen vrienden.

Parool- 2/12/2013 - Het moeizaam gesloten Ganzenakkoord is vandaag uit elkaar gespat. Het Ganzenakkoord was een afspraak tussen de provincies en zeven natuur- en landbouworganisaties over het beheer van de miljoenen ganzen in Nederland. Het akkoord zou op 1 januari 2014 van kracht worden, maar er is ruzie ontstaan over de winterrust voor de vogels.

Sinds kort zijn de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid. In het zogeheten Ganzenakkoord werd bepaald dat het huidige opvangbeleid voor winterganzen moet worden aangepast. Ook werd afgesproken dat hun populatie de komende jaren door middel van jacht (en vergassing) met honderdduizenden moet worden teruggebracht.

Natuurmonumenten en de Vogelbescherming wijzen de Land- en Tuinbouworganisatie LTO aan als schuldige. Volgens hen bleken de agrariërs niet bereid om de winterrust voor ganzen te respecteren. Het Inter Provinciaal Overleg IPO zegt dat er 'geen unaniem draagvlak' was. 'Binnen de G7 was er geen overeenstemming mogelijk over de invoering van de winterrust per 1 januari 2014', schrijft IPO.

Oud-Kamerlid Harm Evert Waalkens, voorzitter van de 'Ganzen-7' (de zeven partners van het ganzenoverleg) is 'teleurgesteld dat het akkoord in het zicht van de inwerkingtreding alsnog gesneuveld is'. De Friese gedeputeerde Johannes Kramer laat weten dat de provincies nu met de Ganzen-7 afzonderlijke afspraken gaan maken over het ganzenbeheer.

Minder gansvriendelijk
Ganzen zijn een groot probleem voor de landbouw. De dieren vertrappen de gewassen, vreten akkers kaal en veroorzaken enorme schade. In het Ganzenakkoord, dat vorig jaar tot stand kwam, waren afspraken gemaakt over het afschieten van broedganzen in de zomer, terwijl trekganzen met rust zouden worden gelaten.

Vogelwerkgroep Sovon meldde vorige week nog op basis van tellingen dat afschieten van ganzen niet helpt. Steeds meer ganzen blijven in Nederland en het aantal zal nog verder groeien, aldus Sovon. De werkgroep denkt dat de enige oplossing is het platteland minder 'gansvriendelijk' in te richten. Het steeds maar uitbreiden van natte natuur trekt steeds meer ganzen, die dol op het landschap zijn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dossier Ganzen - update #17
"OM: Wijze van ganzenjacht en de dierenmishandeling is niet strafbaar"

30-11-2013 - RTV Rijnmond - Het afschieten van ganzen in de Hoeksche Waard is volgens justitie niet strafbaar. Actiegroep 'Stop de ganzenmoord' had aangifte gedaan tegen de jagers wegens dierenmishandeling.

Eerder dit jaar brachten wij de beelden onder uw aandacht waarop te zien is hoe het bejagen van ganzen in zijn werk gaat. Met name de opname van een gans die nog half levend wordt 'rondgeslingerd' is volgens woordvoerster Riëlle van Duin schokkend.

In graslanden van de Zegenpolder onder Rhoon, waar men het met gebruik van lokvogels voorzien had op ganzen die in de graslanden van dit natuurgebied normaal gesproken juist welkom geheten horen te worden werd begin september flink huisgehouden. Omdat er overal in de omgeving op dat moment op afgeoogst akkerland een overvloed aan voedsel te vinden was, zouden er zonder de aanwezigheid van die

Schade
Het OM constateert echter in een brief aan de actiegroep "Stop de Ganzenmoord" dat de wet niet is overtreden. De jagers waren bevoegd en hebben volgens justitie geen dieren mishandeld. Ganzen mogen worden afgeschoten, omdat de populatie te groot is geworden en de dieren schade veroorzaken bij boeren.

Ganzenbescherming Nederland dringt al langer aan op andere maatregelen. Zo is op deze site een gewassenlijst beschikbaar gestelt van gewassen die wel teelbaar zijn rondom Schiphol. Eieren oliën is een andere diervriendelijke methode. De oplossingen moeten met name in de inrichting van het landschap gezocht worden. Overlast ontstaat door het verruigen en vernatten van de natuurgebieden die daardoor uitstekende broedplaatsen vormen. Tegelijkertijd is er in deze natuurgebieden geen voedsel te vinden voor ganzen. Dat zij in ons gastvrije Nederland het zoeken bij de boeren. Aangaande Schiphol zouden de akkers in een straal van 3 km rondom de luchthaven dusdanig bebouwd moeten worden dat er geen 'ganzenvoedsel' te vinden is.

Zelfde lijn
Vogelwerkgroep Sovon zit op een zelfde lijn en constateerde eerder al dat Nederland wel erg 'gansvriendelijk' is ingericht. Nieuwbouwwijken worden vaak voorzien van water en er is veel ‘natte natuur’. Een deel daarvan is met goede bedoelingen door de mens aangelegd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dossier Ganzen - update #16
"Weerzinwekkende dierenmishandeling op IJsselmonde"

Door talloze klachten die afgelopen maanden binnenkwamen uit de gebieden ter weerszijden van de Oude Maas was al bekend, dat schandalige afschotpraktijken -waarvan door de Actiegroep Stop de Ganzenmoord op 24 augustus jl. bijna op het erf van oud-minister Veerman bloedstollende filmbeelden werden vastgelegd- niet op zichzelf stonden. Ook in de zwaar verstedelijkte Pernis en Botlekregio lijken zich namelijk dag na dag onversneden misdaden jegens fatsoen, wellevendheid en compassie af te spelen tegenover de natuur, de wilde ganzen en andere bejaagbaar geachte weerloze dieren.

Zo stelden natuurliefhebbers vast, dat er op zaterdag 7 september jl. op een schandalige wijze werd huisgehouden in graslanden van de Zegenpolder onder Rhoon, waar men het met gebruik van lokvogels voorzien had op ganzen die in de graslanden van dit natuurgebied juist welkom dienen te zijn. Omdat er overal in de omgeving op dat moment op afgeoogst akkerland een overvloed aan voedsel te vinden was, zouden er zonder de aanwezigheid van die kunststoflokkers helemaal geen ganzen in de Zegenpolder zijn gaan grazen! Zij werden louter met misdadige bedoeling daarheen gelokt en kwamen letterlijk in een hel terecht!  

Door ooggetuigen werd gezien, hoe er door die jagers op schandalige wijze met aangeschoten ganzen werd omgegaan en ’s anderdaags vond men er een levend achtergelaten Nijlgans die een sprekend bewijs vormt voor de beestachtige banaliteiten die er nu al jarenlang door onze Wetgever worden toegestaan en zelfs door de regering – en in dit geval ook het Provinciale Bestuur van Zuid-Holland- worden aangemoedigd. Hoe verdorven kan een land zijn, wanneer men er normloze confessioneel- neoliberale barbarij op los laat? Welnu: op de fotoreportage die aan Piep Vandaag werd gezonden kunt u zich andermaal een beeld vormen van de walgelijke mores van hobbyjagers in het meest verstedelijkte gedeelte van Europa. En andermaal vervult ons dit met diepe schaamte. Want zo gaat men in een zich beschaafd noemend land niet met levende wezens om! Van deze afgrijselijke wantoestanden is door de getuigen vanzelfsprekend aangifte gedaan.

jachtmisstanden
Foto 1

jachtmisstanden
Foto 2

jachtmisstanden
Foto 3

jachtmisstanden
Foto 4

jachtmisstanden
Foto 5

jachtmisstanden
Foto 6

jachtmisstanden
Foto 7

jachtmisstanden
Foto 8

jachtmisstanden
Foto 9

jachtmisstanden
Foto 10

jachtmisstanden
Foto 11


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dossier Ganzen - update #15

"WANNEER ACHTERHAALT DE ECHTE WAARHEID DE LEUGENS VAN STAAT, BOER EN HOBBYJACHT?"

Na alle openbaarmakingen van de afgelopen maanden, hetzij via reportages op onze site, hetzij via video's en gezamenlijke acties met andere partijen die hetzelfde doel als ons nastreven.... is het stil, stil in het Haagse. Zou dit wellicht veroorzaakt worden doordat de Staat der Nederlanden hoofdveroorzaker en aanjager is van de landelijke ganzenhaat?

Gesteund door LTO Nederland, een zelfzuchtig aparaat. Wij attendeerden er al in het voorjaar van 2012 op, hoe onversneden crimineel de weigering van LTO opgevat diende te worden gezien, om het (ondeugdelijke) Convenant Vliegveiligheid niet te tekenen alvorens er een sluiksubsidie van 850 euro per hectare bedongen was voor werkzaamheden die tot de normale bedrijfsmatige activiteiten behoren! Een teken van een bedrijfstak die over gesubsidieerd is én die alleen aan zichzelf denkt.

Ins en Outs
Bij de aanvang van het nieuwe oogst- en winterseizoen lijkt het daarom goed om alle in's en out's rond de zogenaamde landelijke ganzenproblematiek nog maar eens in een bondige reportage samen te vatten. Daarvoor koos onze vertrekkende verslaggever (die in zijn vorige updatereportage zijn afscheid al aankondigde) voor de Tielerwaard als beschamend voorbeeld van de landelijke situatie. Een situatie, die zo heeft kunnen ontstaan doordat onze bestuurders zich letterlijk in het pak lieten naaien door enkele tienduizenden agrariërs en hobbyjagers. Daarvan worden niet alleen onze natuur en fauna, maar ook de miljoenen natuur- en dierminnende landgenoten het slachtoffer. En bovenal onze civilisatie, die het sinds 2002 toch al zwaar te verduren heeft!

Ontstaan 'overpopulaties'
Dat het ontstaan van de zogenaamde 'overpopulaties' en de daardoor aangejaagde escalatie van schade en overlast een direct gevolg was van het omkatten van ordinaire hobbyisten tot zogenaamde faunabeheerders, werd in alle dossiers op deze website al vele malen uitgelegd. Jagers willen immers zoveel mogelijk dieren kunnen schieten en zijn alleen al daardoor de slechtst denkbare beheerders van onze inheemse fauna. Dat ook boeren uitermate slechte doch peperdure rentmeesters zijn van onze natuurschatten, werd afgelopen voorjaar duidelijk aangegeven door de Raad voor de Leefomgeving. Dus ook daar hoeven wij hier niet dieper op in te gaan. En de onwelriekende rol van de Staat der Nederlanden werd uitvoerig belicht en bewezen in onze dossiers Schiphol en Waterland!

Rol natuurbeherende organisaties
Zoals wij al vaak hebben vermeld, zijn echter ook de natuurbeherende instanties en organisaties schuldig aan het escaleren van de omvang van de bij ons broedende ganzenpopulaties. Dat komt doordat men te pas, maar in meer dan 90% van de gevallen volkomen te onpas, gemeenschapgelden aanwendde om zogenaamde 'nieuwe natuur' aan te leggen in de urbane omgeving of te midden van agrarische productiegebieden (foto 1). Dit leidde in een overbevolkt land als het onze vanzelfsprekend tot allerhande problemen waarvoor al jarenlang was gewaarschuwd, maar waar nooit naar werd geluisterd!(foto 2). Hierdoor zijn dat soort van zogenaamde 'natuurbeschermers', samen met de hen klakkeloos volgende politici en bestuurders, medeschuldig aan het verguizen en tot plaag bestempelen van onze ganzen! Omdat vrijwel alle politici bovendien een absurde behoefte lijken te hebben om aan iedere vorm van wanbestuur hun eigen persoonlijke geurmerk te bevestigen (foto 3)moest dit dan ook wel vreselijk uit de klauwen gaan lopen. En aldus geschiedde!

Boerenbelang
Voor deze resumerende reportage werd als voorbeeldgebied de Tielerwaard gekozen: destijds een van de eerste regio's van ons land waar in het kader van het Plan Mansholt (foto 4) een grootschalige ruilverkaveling werd uitgevoerd. Na enkele herinrichtingen gedurende de afgelopen halve eeuw onderscheidt dit gewest zich tegenwoordig in niets meer van de troosteloze cultuursteppen waarin ons hele land vanaf de jaren '50 is getransformeerd. Het is een mistroostige en karakterloze eenheidsworst, waarvan het een godswonder genoemd mag worden dat er überhaupt nog wilde dieren kunnen en willen leven (foto 5). Zoals de ganzen, die aan het gegeselde landschap bij tijd en wijle zelfs een natuurlijk aanzien geven. Deze zwemmende en vliegende grazers eten echter gras en moeten dus 'kort gehouden' worden. Niet vanwege Schiphol, Eindhoven airport of Zestienhoven, maar botweg vanwege nihilistisch boerenbelang. Alsof onze natuur niet het belang is van 17 miljoen Nederlanders en er in de hele Tielerwaard en de rest van ons land nog nooit een boer ook maar een boterham minder gegeten heeft omdat er wat ganzen, smienten, zwanen of koeten op zijn overbemeste en tot 8x per jaar gemaaide weiden kwamen grazen!

jachtmisstanden
Foto 1

jachtmisstanden
Foto 2

jachtmisstanden
Foto 3

jachtmisstanden
Foto 4

jachtmisstanden
Foto 5

jachtmisstanden
Foto 6

Fotocredits Foto 2: © Dailymail.co.uk

Afvaleters
Ganzen zijn watervogels die merendeels op het land leven. In de vroege ochtend maken zij zich in veilige uiterwaardplassen op om naar hun voedselgebieden te vertrekken (foto 6). Even later gaan zij in het vage schijnsel van de opkomende zon op weg naar die voedselterreinen, die hier vaak binnendijks liggen (foto 7). Het is een misvatting dat zij daarbij uitsluitend graslanden zouden bezoeken, want vanaf de maand juli tot diep in de winter voeden zij zich in belangrijke mate met agrarisch afval zoals morsgranen, valaardappelen, koppen en punten van suikerbieten en restanten van maïs, die allemaal in grote hoeveelheden na het oogsten en afvoeren van het gewas op de akkers achterblijven (foto 8, 9, 10).
Het moge zonneklaar zijn dat deze vogels op zulke akkers geen enkele vorm van schade kunnen aanrichten, al tekenden wij uit de monden van jagers en boeren soms de meest absurde argumenten op om hen toch te kunnen bejagen. Zo zouden zij het bietenloof consumeren dat bedoeld is om als groenbemester te worden ondergeploegd en wordt hen verweten dat ze de op graanstoppelvelden ingezaaide groenbemester zouden opeten. In beide gevallen is er sprake van klinkklare nonsens. Ganzen hebben namelijk geen krop, zoals grondeleenden, maar hun voedsel wordt in een vrijwel ononderbroken range in het maag-darmkanaal vermalen en verteerd. Dit gaat erg snel en daardoor zijn er in ganzenkeutels altijd nog duidelijke voedselresten- vaak zelfs hele grasstengels, knolfragmenten of graankorrels- zichtbaar. Het zal duidelijk zijn dat zij hierdoor juist bijdragen aan een snellere compostering van organisch materiaal en dat de landbouwers daar beter hun voordeel mee konden doen dan de dieren te verjagen of naar het leven te (laten) staan.

Goede compostering
Hetzelfde geldt overigens zowel bij oogstresten van bouwlandgewassen als op graslanden en wintergraanakkers. Als de ganzen 's ochtends met een leeg maag-darmkanaal beginnen te grazen dan duurt het slechts 20-30 minuten voordat de eerste keutel verschijnt. Vervolgens vindt de defaecering plaats met een tempo van 3 tot 4 keutels per uur. Al dat oppervlakkig verteerde materiaal komt direct ten goede aan de humusvorming in de toplaag van het begraasde perceel, maar wordt zonder vrachtbrief naar elders getransporteerd wanneer de vogels verjaagd worden. Zo kan iedereen met hersens dus zélf berekenen waarmee een boer feitelijk bezig is als hij honderden of duizenden ganzen verjaagd naar het land van zijn buurman. Of, misschien nog erger, naar de rivier of naar een dertig meter diep grintgat! Dit soort simplistische exercities staan dan ook op één lijn met het vanaf 1954 honderden malen door tientallen onderzoekers vastgestelde feit, dat ganzenbegrazing vaker leidt tot meeropbrengsten dan tot kwantificeerbare opbrengstderving! Maar de boerenstandsorganisaties en hun politiek-bestuurlijke vazallen lieten al dat wetenschappelijke bewijsmateriaal jarenlang botweg verdwijnen. En zo zijn onze wilde ganzen dus weerloos slachtoffer geworden van onverholen boerenstompzinnigheid, afgedekt door politiek wanbestuur. Daar hoeft werkelijk niemand trots op te zijn! En zo werden de vrienden van de boer dus gecriminaliseerd en op de dodenlijst voor hobbymatige lustmoordenaars geplaatst. Die wachten de dieren in het ochtendgrauw op (foto 11) en zitten, staan of liggen letterlijk in hinderlaag klaar om de hongerige vogels op blauwe bonen met staalhagelslag te trakteren (foto 12).

Sociale vogels
Ganzen zijn sociale vogels die in hechte familieverbanden leven (foto 13) en waarvan de ouderdieren een levenslange verbintenis sluiten. Door in het wilde weg op ganzen te knallen worden de familie- en paarverbanden letterlijk kapot geschoten en raken onvoorstelbare aantallen dieren in meer of minder ernstige mate gewond, waardoor de populatie als geheel verzwakt wordt. Daarnaast sterven talloze aangeschoten dieren een kommervolle dood (foto 14, 15) en kunnen leiden tot uitbraak van botulisme en andere ziekten of zelfs in toenemende mate neerstorten in bebouwde kommen van plattelandsdorpen en buurtschappen. En dat alles uitsluitend als gevolg van een totaal verkrachte wetgeving en een volstrekt misdadige criminalisering van onze wilde ganzen!

jachtmisstanden
Foto 7

jachtmisstanden
Foto 8

jachtmisstanden
Foto 9

jachtmisstanden
Foto 10

jachtmisstanden
Foto 11

jachtmisstanden
Foto 12

jachtmisstanden
Foto 13

jachtmisstanden
Foto 14

jachtmisstanden
Foto 15

De vos, unieke regulator en het gerotzooi van 'faunabeheerders'
Dat begon in 2005 met het eerdergenoemde omkatten van jagers tot faunabeheerders die moedwillig de broedpopulaties in hun jachtvelden lieten exploderen door nesten ongemoeid te laten en alle vossen naar het leven te staan. Vossen, die van nature de aangewezen regulatoren zijn van ganzenpopulaties, zoals op weergaloze wijze is vastgelegd in de kraaknieuwe speelfilm 'De Nieuwe Wildernis', waarin deze toppredator alle jagersleugens naar het vuilnisvat verwijst! Want door de vos excessief te bejagen bereiken jagers namelijk exact het tegenovergestelde van wat zij beweren. Onder druk van onnatuurlijk hoge sterfte binnen de landelijke populatie gaan de overgebleven vossenparen zich immers exorbitant vermenigvuldigen, zodat het gerotzooi van deze zogenaamde faunabeheerders aanstuurt op een waarachtige overpopulatie van deze dieren (foto 16,17). Daarom is dit het juiste moment om alle jacht op de vos per direct te verbieden, zodat deze dieren hun vanzelfsprekende taak als ganzenbeheerder weer ongestoord zullen kunnen uitvoeren (foto 18). Het hoeft nu eigenlijk geen uitleg meer dat tezelfdertijd alle jacht op ganzen gesloten zou dienen te worden. Zoals dat was voorzien en vastgelegd in de oorspronkelijke Flora en Faunawet 2002! De rekening voor alle schade die het wanbeleid van de Fbe's en Wbe's de schatkist vanaf herfst 2005 heeft gekost, kan zonder meer worden ingediend bij het criminele trio KNJV, LTO en Faunafonds. Drie bloedbesmeurde handen op één met leugen, laster en feitenverdraaiing gevulde buik! Dit vraag enige uitleg.

In de verdomhoek
Dankzij tendentieuze en leugenachtige aantijgingen vanuit het agro-industriële complex, de confessioneel- neoliberale politiek, grootgrondbezitter Staat der Nederlanden en het door de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging voorgegane hobbyjachtsyndicaat, die kameraadschappelijk gelardeerd werden met uitermate discutabele cijfers van het Faunafonds (foto 19), zijn onze wilde ganzen namelijk moedwillig en met voorbedachten rade in de verdomhoek gedrukt. Louter daarom worden deze hoogst intelligente en hypersociale dieren vergast, vermoord en mishandeld als ware het afval. Het is de grootste misdaad die er in ons land sinds 1899 tegen de natuur is begaan en deze walgelijke confessioneel- neoliberaal geïnitieerde barbarij dient dan ook zo snel mogelijk te stoppen.
Ook in de Tielerwaard wordt deze ganzen zelfs geen toegang gegund tot percelen waarop slechts eetbaar oogstafval door hen geconsumeerd kan worden (foto 20, 21). En dat terwijl iedereen inmiddels kan weten, dat het elders in de polders en beemden langs onze meren, plassen, beken, rivieren en estuaria al net zo erg gesteld is (foto 22) en dat hobbyjagers letterlijk met de dag brutaler, moordlustiger en agressiever worden (foto 23). Daarom is het de hoogste tijd dat de Kamer zich via de minister van Justitie een beeld vormt van de hausse in het aantal aangiften en klachten van jachtmisstanden, bedreigingen of zelfs molest door jagers en jagende boa's. Want het is ook een grof schandaal dat dit allemaal al sinds jaar en dag hermetisch wordt afgedekt en dat de media zich niet over deze smeerlapperijen tegenover onze inheemse fauna mogen uitspreken. Dat is niet alleen een misdaad jegens onze natuur, maar tegenover alle bijna 17 miljoen inwoners van dit 34.000 km2 krappe landje!

Nieuw marktsegment
Zonder hobbyjacht zouden alle in ons land in het wild levende dieren mensvertrouwelijk zijn, zoals merels, mezen, mussen en vinken en andere tuinvogels dat sinds het in werking treden van de Vogelwet 1936 altijd al zijn. Want geen enkel dier is van nature schuw, maar leert de mens te vrezen vanwege het nanopercentage van de bevolking dat zich gewapenderhand te buiten gaat aan weerloze dieren. Net zoals bijvoorbeeld reigers en zwanen geleerd hebben dat zij met rust worden gelaten (foto 24, 25) voelen ook ganzen heel goed aan wanneer zij veilig zijn (foto 26) of beter op de wieken kunnen gaan (foto 27). Daarom getuigt het van een afschrikwekkende mate van respectloosheid dat deze prachtige vogels nu al bijna een decennium lang als ongedierte worden mishandeld en zelfs als marktsegment aan onze toch al uit de voegen knappende vleesproductie dreigen te worden toegevoegd. Een minuscuul en overbevolkt land dat de eigen inheemse fauna middels afschot en vergassing meent te mogen opvreten, is het niet waard om beschaafd genoemd te worden. Zodra de Flora en Faunawetgeving hersteld zal zijn, krijgen de voor deze schandelijke wildgroei verantwoordelijke (ex)politici en bestuurders en natuurbeheerders dan ook erg veel uit te leggen! (foto 28)!

jachtmisstanden
Foto 16

jachtmisstanden
Foto 17

jachtmisstanden
Foto 18

jachtmisstanden
Foto 19

jachtmisstanden
Foto 20

jachtmisstanden
Foto 21

jachtmisstanden
Foto 22

jachtmisstanden
Foto 23

jachtmisstanden
Foto 24

jachtmisstanden
Foto 25

jachtmisstanden
Foto 26


jachtmisstanden
Foto 27

jachtmisstanden
Foto 28

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dossier Ganzen - update #14 - woensdag 24 september 2012
"Spanning rond het ganzenaccoord"

In de Nieuwe Oogst van 24 september was te lezen dat er spanning is ontstaan rond het Ganzenakkoord. Knelpunt zit in het financiële aspect en dat zullen a.s. donderdag dan ook de belangrijke speerpunten zijn in het overleg tussen de provincies en akkoordgenoten over de definitieve invulling van het ganzenakkoord.

LTO voelt de spanning bij de provinciale portefeuillehouders Flora en Fauna. Er moeten goede financiële regelingen komen anders wordt de schade niet gedekt. LTO woordvoerder Peter de Koeijer wil niet shoppen in het akkoord, 'We hebben altijd gezegd dat het hele akkoord moet worden uitgevoerd en niet onderdelen ervan. Daar houden we ook aan vast'. Wel geeft De Koeijer aan dat als het akkoord niet rond komt, het Ganzenakkoord op een later tijdstip zal beginnen. Volgens de planning zou het ganzenakkoord per 1 november ingaan en dat zou betekenen dat de jacht, ook op overjarige grasland gewoon deze winter kan plaatsvinden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dossier Ganzen - update #13 - Nieuwsupdate
"Fluisteraar op de bres voor ganzen: domme ganzen bestaan niet..."

In het Parool van 16 september is een mooi stuk verschenen, waarin onze kijk op de problemen mooi is weergegeven. Een goed geplaats interview waarin alle gesproken woorden het schrift hebben gehaald!

parool

In reactie op het wegvangen van enkele ganzen in Groningen werd Chögyal Trizin Hof geïnterviewd door het Parool. Een kort bondig maar doortastend interview dat krachtig weergeeft waar Ganzenbescherming Nederland voor staat.


Download het artikel in PDF

Bekijk het artikel in JPG


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dossier Ganzen - update #12 - Ganzenjacht Update
"Onltuisterende jachtbeelden"

In aanvulling op Update #11 hebben we deze ochtend ontluisterende beelden binnengekregen... de beelden spreken voor zich en geven een beeld over ons nette Nederland dat pleit voor normen en waarden. De vraag is of de Gezondheid- en Welzijnswet voor dieren niet wordt geschonden bij het onnodig in leven laten lijden van de geschoten dieren...


Heftige beelden ganzenjacht I | Korendijk | 24 augustus 2013


Heftige beelden ganzenjacht II | Korendijk | 24 augustus 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dossier Ganzen - update #11 - Ganzenjacht Update

"GEORGANISEERDE MASSAMOORD OP ONZE WILDE GANZEN: Ontluisterende horrortonelen aan Haringvliet, Vuile Gat en Spui"

Arie den Hertog van Duke Faunabeheer sprak het luid en duidelijk uit in de uitzending van Altijd Wat, die de NCRV uitzond op dinsdag 6 augustus 2013. "Het aantal zomerganzen is in ons land uit de hand gelopen en moet terug naar het niveau van 2005!" Dit waren zo’n beetje de enige wijze woorden die er klonken in deze reportage over 'de dubbele moraal in het Nederlandse faunabeheer', die van A tot Z gefinancierd leek te zijn door het landelijke jagerssyndicaat KNJV en agrarische belangengroeperingen. Nederland op zijn smalst en de Christelijke omroep als scherprechter over onze fauna! Als het niet het stervende CDA is, dan wel een tot fuseren gedoemde publieke omroep, maar gemoord en geoogst moet er worden in onze uitgebeende natuur!

Toch had den Hertog gelijk! Het jaar 2005 vormde het startpunt van een nagenoeg ongebreidelde groei van de broedende ganzenpopulaties in ons land. En merkwaardig genoeg ook van een ongewoon snelle jaarlijkse aanwas van het aantal Wilde Zwijnen en Edelherten in de Veluwse bossen en heidevelden! Ecologisch bezien lijkt dit een onverklaarbare coïncidentie, maar om de oorzaak hiervan te kunnen duiden moet even een sprongetje gemaakt worden naar politiek den Haag. Daar presteerde het CDA het immers, om in de persoon van Cees Veerman de hele Flora en Faunawet op tableau te brengen en er Faunabeheerplannen voor in de plaats te stellen.
Beheerplannen, die ontworpen, gecontroleerd en uitgevoerd dienden te worden door hobbyjagers. Vrijetijdsschutters, die daartoe werden omgekat tot Faunabeheerders en die 'gecontroleerd' moesten worden door zogenaamde Groene Boa's of Handhavers! Nagenoeg allemaal jagers! Het laat zich eenvoudig raden wat daarvan het gevolg was.

Ongeïteresseerde volksvertegenwoordigers
Inderdaad: Overpopulaties, clandestiene uitzetacties, bijvoederplaatsen, roofvogelvergiftigingen, excessieve vossenmoord, in ongerede gemaakte wildrasters, molesteren van opponenten, doodsbedreigingen, stalking en een hausse in het aantal schadeklachten en verkeersongevallen! Dat alles was dus feitelijk het werk van die ene Godvrezende bewindsman, weliswaar enthousiast met koffers vol oneigenlijke argumenten bijgestaan door een confessioneel/neoliberaal Kamervierspan en een Binnenhof vol ongeïnteresseerde volksvertegenwoordigers. Het ging ten slotte slechts om de natuur en fauna die formeel toebehoren aan alle Nederlanders van nu en de toekomst. Daar mag men als politicus dus best op ongemanierde wijze mee omgaan!

We zullen hier niet uitweiden over de populatie-ecologische achtergronden van het uit de pan rijzen van de aantallen ganzen, zwijnen en herten maar volstaan ermee om te signaleren, dat jagend Nederland op die wijze vanaf 2005 al voor honderden miljoenen euro's aan schade heeft doen ontstaan. Peperdure euro's, die uit de gemeenschapskas betaald dienden te worden en die van meet af aan op louche wijze op het conto van onze natuur en fauna werden geschoven. En wij signaleren, dat dankzij dat gerotzooi in onze natuur de dieren tot jaarrond te bestrijden plaag werden gedegradeerd, waardoor er zich al vanaf 2005/06 alom in den lande bloedstollend vernederende horrortonelen afspelen. Dag in dag uit, nacht in nacht uit. Jaarrond. Tot zelfs midden in bebouwde kommen!
Is dit het land dat het CDA al in 2002 voor ogen stond, toen ons bij decreet discutabele Waarden en onwelriekende Normen werden opgedrongen, die absoluut niet de keuze waren van beschaafde burgers? Jawel: zulk een open mestvaalt stond Balkenende cum suis van meet af aan voor ogen. En die hebben wij dus ook gekregen!

Van twitter tot reportage
Omdat onze verslaggever het moe is geworden om als een roepende in de woestijn te blijven dolen, besloot hij de pijp aan Maarten te geven en zijn mountainbike aan de wilgen te hangen. Daarvoor viel de keuze op een bosje dat zich bevindt op de noordelijke oever van het Haringvliet ter hoogte van de Eendragtspolder. En omdat eendracht macht maakt en er blijkens twitterberichten van jagers op datzelfde moment enkele dames, waarvan werd verondersteld dat zij tot de dierenpartij behoorden, in die omgeving actief zouden zijn, besloot hij om poolshoogte te nemen bij een jachtgezelschap dat op een nabije graanakker aan het ganzenoogsten was. Hij bleek er welkom te zijn, zodat wij u met trots deze fotoreportage kunnen aanbieden.

Zuid-Holland is een waterrijke provincie waar veel ganzen leven, maar die bovendien tot de meest geürbaniseerde en dichtstbevolkte streken van Europa behoort. Dit heeft echter niet kunnen leiden tot een verantwoord en beschaafd beleid vanuit het provinciehuis. Integendeel zelfs. Alle ganzen en andere ongewenste exponenten van onze inheemse fauna die zich in het zomerhalfjaar op Zuid-Hollands territoir bevinden, lopen het grote gevaar om vergast of door een vuurpeloton gefusilleerd te worden!
Vanachter de hoge buitendijk even voorbij de Nieuwendijkse jachthaven (foto 1) klinken al in de zeer vroege ochtend zóveel geweerschoten, dat het wel lijkt alsof er een schietbaan gevestigd is. Door het geboomte heen is te zien hoe er hele groepen ganzen uit elkaar worden geschoten, waarvan er velen dodelijk getroffen of aangeschoten ter aarde storten. Verdwaasde ganzen keren angstig roepend terug naar het veilig geachte water van een beschut liggende plas aan de buitenvoet van de dijk, er wordt geschreeuwd, er klinkt geblaf van jachthonden en hagelkorrels kletteren neer op de afgemeerde pleziervaartuigen. Oorlog op een grauwkille zaterdagochtend!
Het lijkt dus zaak om de situatie eens van dichterbij te bekijken en daartoe wordt in allerijl een list bedacht die het mogelijk moet maken om passend beeldmateriaal te vergaren. Daarover ga ik hier natuurlijk niet uitweiden, maar na eerst de omgeving verkend te hebben wordt binnendijks het pad gevolgd dat in westelijke richting aan de voet van de dijk ligt. Daar staat na een halve kilometer lopen een busje dat, getuige de elandsticker, kennelijk aan een liefhebber van de grofwildjacht toebehoort en die zich hier op ganzen aan het uitleven is (foto 2). Het pad volgend worden enkele akkers met op stam staande gewassen gepasseerd en dan bereik ik een afgeoogste graanakker waar zich kennelijk de jagers bevinden. Het geblaf van een hond attendeert het gecamoufleerde baasje op mijn komst en over de brede kwelsloot heen ontspint zich een gesprek waarin ik maar meteen mijn undercovertroef inzet. Die blijkt geheel volgens plan te werken.

jachtmisstanden
Foto 1

jachtmisstanden
Foto 2

Op de akker is een groot aantal plastic lokganzen uitgestald waarvan ik plaatjes maak, met als herkenningspunt op de achtergrond de Bakkerskeet, op de dijk bij 's Lands bekade gorzen (foto 3). Zo is de locatie altijd traceerbaar en men weet maar nooit waar dat goed voor kan zijn! De meeste van die kunststof lokkers stellen Kolganzen (overigens hier niet op dit tijdstip bejaagbaar) en Grauwe Ganzen voor, maar ook is er een aantal opvouwbare Nijlganzen uitgezet (foto 4). Niet als lokker maar wel als kadaver aanwezig in de morsig op een hoop gesmeten stapel ganzenellende zijn onfortuinlijke Brandgansjes en Grote Canadese Ganzen (foto 5) en als beschaafd mens vraagt men zich af wat jagers bezield, om lol te hebben in het kapot maken van leven. Want dat is immers hun enig tastbaar doel? Naast vraatzucht dan, want meermalen wordt mij een gans voor de pot aangeboden, hoewel ik die geste al meteen vriendelijk afwimpel. Een tegen hoogspanningsdraden verongelukte gans zou ik desnoods zonder bezwaar consumeren, maar ik gruw bij de gedachte dat er wellust beleefd is bij het doden van zo'n dier. Zéker in een overbevolkt land als het onze is het banaal en onbeschaafd om de inheemse fauna tot consumptieartikel te degraderen. Maar sinds in 2002 de waarachtige waarden en normen werden verruild door huichelachtige confessionele humbug, bevindt zich ons beschavingsniveau onbelemmerd in een vrije val. Rutte 2 onderscheidt zich helaas tot dusver in niets van de voorgaande vijf moorddadige uitbeenkabinetten. Dat is alarmerend, vernederend en beschamend!

jachtmisstanden
Foto 3

jachtmisstanden
Foto 4


Overal als rekwisieten rondslingerende kadavers
Het is wél een prettig gevoel, om als verklaard jachtopponent met ruim een halve eeuw actie-ervaring en een bekendheid bij jagers die tot ver buiten onze landsgrenzen reikt, nu ongehinderd op deze onheilsplek rond te kunnen lopen. Het voelt alsof ik me bevind op de set van een goedkope film, waar overal als rekwisieten rondslingerende kadavers liggen. De ethicus in me probeert mij ertoe te bewegen om die respectloos neergekwakte resten van wat bij de dageraad nog schitterende fiere en trotse vogels waren (foto 6, 7) met egards op te nemen en netjes in het stro neer te vlijen. Er bekruipt me een gevoel van intense afkeer en walging, dat ik met mij mee tors sedert mijn zeer jonge jaren (foto 8), toen ik bij een drijfjacht onder Wijk bij Duurstede moest meemaken hoe een jager een zich drukkend haas met de kolf van het geweer op de rug mepte. Enkel om een dure hagelpatroon te sparen! Met gebroken rug en gillend van doodsangst en pijn poogde die stumper te ontkomen, maar werd verderop alsnog doodgemept op een al even banale wijze. Vanaf die dag in mijn 8e levensjaar veracht ik jagers. En dat gevoel is elk nieuw levensjaar door telkens weer andere misselijkmakende ervaringen versterkt. Deze dag zal daarin een nieuw dieptepunt gaan vormen!

Zeker, mijn gastheer, landbouwer M. uit Polder Oude Korendijk (foto 9), is de vriendelijkheid zelve en doordat ik pas tamelijk laat ter plaatse arriveerde heb ik ook geen regelrechte misstanden bij deze jachtpartij waar kunnen nemen. Maar de wijze waarop er met gewonde en dode dieren wordt omgegaan staat lichtjaren verwijderd van mijn eigen gevoelsleven. Dat wordt namelijk gevoed door Respect, Erbarmen en Mededogen. En dat zijn helaas Waarden waarvan ik in Kikkerlandse jachtvelden alleen de huichelachtige varianten ben tegengekomen. Veelvuldig en landsbreed!

Omdat mijn entree gemaakt werd terwijl er op de achtergrond een torenklok duidde dat het al acht uur was, vlogen er steeds minder groepen ganzen vanaf het water naar de binnendijkse akkers. Maar de keren waarin dat wel het geval was en de jagers schielijk in dekking gingen in de zwaar met gemeenschapsgelden gesubsidieerd ingezaaide akkerranden( foto 10,11), ging ik ook plat, maar zag er vanaf om daarbij al te opzichtig de camera te hanteren. Want vriendelijke jagers kunnen ineens heel vervelend worden als het wantrouwen toeslaat. Ook daarvan ken ik voorbeelden te over!

jachtmisstanden
Foto 5

jachtmisstanden
Foto 6

jachtmisstanden
Foto 7

jachtmisstanden
Foto 8

jachtmisstanden
Foto 9

jachtmisstanden
Foto 10

jachtmisstanden
Foto 11

Verrassingen in de 'killing field'
Maar contactueel verliep alles deze ochtend in pais en vree in dit afgelegen killing field, waar overal tussen de platgetrapte subsidievegetatie ganzenlijken bleken te liggen Maar niet alleen dode ganzen, want op zeker moment stuitte ik zelfs op een doorgeladen en ongezekerd geweer, dat achteloos naast een driepootkrukje lag (foto 12). Er hoeft maar een van de jachthonden over zo'n wapen te lopen en.....! Omdat een van de jagers juist op dat moment zijn hond kwijt was maakte ik tussen neus en lippen door de opmerking: "gossie, toch niet te laag aangelegd op die veel te hoge ganzen zojuist?" Maar gelukkig bleek de jonge viervoeter gebiologeerd naar een van de morsige tableauhopen te staan staren. Alsof het lieve dier wilde zeggen: "baassie baassie, waar ben jij nou helemaal mee bezig?"(foto 13).

jachtmisstanden
Foto 12

jachtmisstanden
Foto 13

Terwijl jachthouder M. de lokkers opruimde (foto 14), werden er steeds meer ganzenkadavers aangesjouwd door twee kennelijke gastjagers (foto 15,16). Dat leidde ik af van de opmerking van M: "jullie hebben toch mooie kansen gehad hè?" Zoiets zeg je niet tegen vaste combinatiegenoten! Zulke gebiedsvreemde lieden betalen doorgaans forse bedragen om dieren naar de Gallemiezen te mogen knallen en de jachtveldhouder maakt zich met zulk uitbaten schuldig aan een overtreding van de wet. Maar ik ben er zeker van dat dankzij het monstrum 'schadeafschot' er in vrijwel ieder jachtveld kapitalen worden verdiend door dergelijke ondertafelse uitbating. Daar moet bij gelegenheid de FIOD maar eens in duiken, want het kan landelijk om een bedrag van vele miljoenen euro's gaan. De verkrachting van de FFW in 2005 heeft een veel grotere impact gehad op tal van facetten op het niveau van fatsoen, wellevendheid, respect, zorgzaamheid en- in dit verband- afdrachtelijkheid en het mijn en dein denken, dan menigeen zou verwachten. Toenmalige Kamerleden die klakkeloos voor dit uitbeenbeleid stemden en het daarmee mogelijk maakten, zouden feitelijk achteraf op hun bestuurlijke wandaden aangesproken dienen te worden. Politici deden er trouwens sowieso goed aan zich te realiseren, dat onze natuur en fauna eigendom zijn van 17 miljoen Nederlanders en dat 20.000 hobbymatige lustmoordenaars en 50.000 boeren als belachelijke minderheid daarover helemaal geen zeggenschap behoren te hebben. Democratie immers is niet het recht van de brutalen en egoïsten, maar een Allemansrecht. Ook op dat punt moet onze verkankerde staat dus hoognodig heringericht worden!

jachtmisstanden
Foto 14

jachtmisstanden
Foto 15

jachtmisstanden
Foto 16

Rond de klok van half negen was het gedaan met het prijsschieten en maakte ik een laatste rondje om nog wat zaken vast te leggen ter completering van dit beeldverslag. Deze opnamen behoeven geen nader commentaar (foto 17, 18, 19, 20,21) en omdat ik mijn gastheer erg dankbaar was bood ik hem aan om te helpen met sjouwen (foto 22, 23). Maar dat bleek niet nodig te zijn!

jachtmisstanden
Foto 17

jachtmisstanden
Foto 18

jachtmisstanden
Foto 19

jachtmisstanden
Foto 20

jachtmisstanden
Foto 21

jachtmisstanden
Foto 22

jachtmisstanden
Foto 23

Dat er elders in de Hoeksche Waard tumult was bleek ook bij dit jachtgezelschap bekend, want er was over en weer een intensieve mobiele uitwisseling van foutgekleurde en leugenachtige informatie.
Direct ten oosten van het dorp Goudswaard werd namelijk op akkers tussen de Vaartweg, de Molendijk en de Jan Krijnsweg (foto 24) op een meer dan schandalige manier gejaagd. Er speelden zich daar in de eerste ochtenduren, op slechts een krappe kilometer vanaf de bebouwde kom en een steenworp vanaf een lintbebouwde dijk, beestachtige tonelen af die zelfs Fellini zouden doen walgen! En dat gebeurde op het land van de Veerman Holding bv en in zicht van de boerderij van de oud LNV minister aan wiens totalitaire wanbeleid alle jachtellende, overpopulaties en miljoenenschade lineair te danken zijn. Cornelis Pieter Veerman!
Gelukkig waren daar ter plaatse twee doortastende ooggetuigen aanwezig, die erin slaagden om van deze grove misdragingen tegen onze beschaving én tegen de elementaire regels van fatsoen een huiveringwekkend film- en fotodocument vast te leggen.

jachtmisstanden
Foto 24

Bij de geboorte van de Task Force Jachtmisstanden sluit ik mijn bijdragereeks aan deze website dan ook graag af en geef het bloedige estafettestokje met een gerust hart uit handen. In het volgende deel van deze reportage ziet u wel waarom!

Dossier: SCHIPHOL Gas(t)vrij onthaal voor ruiende ganzen?

Dossier: Waterland


Dossier: Maas en Waal

 

PERSBERICHTEN - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -


Ganzenvergassingen zijn begonnen op 4 juni 2012.
- 11-06-2012 - Persbericht : Staat der Nederlanden als ganzenlokker en het CDA als dierenvernietiger?

- 04-06-2012 - Persbericht : Atsma laat wilde ganzen rondom Schiphol vergassen

 BRIEVEN - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -


Ganzenvergassingen zijn begonnen op 4 juni 2012.
- 04-06-2012 - Brief aan de heer J. Bond GS

- 31-05-2012 - Ontheffing van de provincie aan
Faunabeheereenheid Noord HollandGanzenproblematiek rondom Schiphol. Wij schreven onze brieven aan de vaste commissies voor E.L.I en I.M.
Ook werd er geschreven naar de Raad van State.
- 20-05-2012 Brief vaste commissie E.L.I. en I.M.

- 20-05-2012 - Brief aan de Raad van State

Ganzenproblematiek rondom de luchthaven Schiphol. Wij schreven onze brief aan Staatssecretaris Atsma.
- 24-04-2012 - Brief aan Staatssecretaris Atsma

Met verbijstering namen wij kennis van de berichtgeving in het NOS-journaal van 29 november, over de situatie van vogeloverlast op en rondom de luchthaven Schiphol. De brieven zijn inmiddels rondgestuurd. Binnenkort volgt hier meer over.
- 05-12-2011 - Brief Onderzoeksraad voor Veiligiheid

- 30-11-2011 - Brief aan Staatssecretaris Atsma


- 30-11-2011 - Fotobijlage Schiphol


- Brief aan Aan Mr. Prof. Pieter van Vollenhoven- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stichting Ganzenbescherming Nederland is opgericht om een duidelijk geluid te kunnen laten horen tegenover dit kabinet dat het oog voor onze natuur en en al wat daarin leeft lijkt te zijn verloren. Dat er een krachtig tegengeluid moet komen tegen het vergassen van honderd duizenden ganzen is duidelijk. Dat is de reden dat wij als kersverse stichting proberen de spreekbuis te zijn voor de machteloze ganzen.

Stichting Ganzenbescherming Nederland

Het Bestuur

Stichting Ganzenbescherming Nederland

T: 0524 - 291 773
E: info@ganzenzebescherming.nl
S: www.ganzenbescherming.nl