Ôªø Schiphol - Ganzenbescherming Nederland

Ganzenbescherming Nederland
acties
video
archief
contact
Schiphol
DOSSIER GANZEN: MASSAVERGASSING GAAT DOOR!
Dossier
Jachtmisstanden

Dossier
Veluws Wild

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dossier Ganzen - update #1 t/m #10
Dossier Ganzen - update #11 en verder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dossier Ganzen - update #10 - Nieuwsupdate
"Overwinterende ganzen blijven 'beschermd', conform zogenaamd ganzenakkoord"

Na de berichten van afgelopen week over de massa-jachtontheffings-aanvragen, krijgen we een sprankje hoop dat de ganzen deze winter met rust worden gelaten. Dit waren immers de afspraken van het 'Ganzenakkoord'. In reactie op de actie van Leo van Malsen zegt FNP gedeputeerde Kramer hier het volgende op:

www.omropfryslan.nl - 17 augustus, 2013 - Het ganzenakkoord tegen de overlast van ganzen wordt niet opengebroken. Dat zegt FNP-gedeputeerde Johannes Kramer. Hij reageert daarmee op de oproep van wildbeheerder Leo van Malsen aan boeren om ontheffing aan te vragen, zodat 's winters ook ganzen mogen worden afgeschoten. Volgens dat akkoord, dat verschillende instanties samen hebben afgesproken, mag dat niet want dan worden de ganzen met rust gelaten. Tientallen boeren in Fryslˆ¢n zijn voor het plan om ook in de winter ganzen af te schieten omdat ze er veel schade van hebben.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dossier Ganzen - update #9 - Nieuwsupdate
"Jacht op ganzen gaat maar door, jachtaanvragen stromen binnen bij de provinicies."

Het seizoen is weer begonnen, de jachtaanvragen worden ingediend en provinicies ontvangen tientallen tot meer dan honderd jachtaanvragen om ganzen te mogen schieten. Na de oproep van onder meer melkveehoudersvakbond NMV om dit aan te vragen.

Bedenker en aanjager van de actie is Leo van Malsen, wildbeheerder in Friesland. Hij is bang dat de provincies aan de haal gaan met het ganzenakkoord dat met zeven organisaties is gesloten. De maatregelen om zomerganzen te bestrijden zijn nog niet op gang gekomen, vergoedingen voor ganzenopvang staan op een laag pitje omdat 70 procent van de beheercontracten is afgelopen en niet wordt verlengd, maar komende winter moeten de ganzen wel met rust gelaten worden, verwacht hij. Daarbij heeft hij geen vertrouwen in het uitgangspunt van het ganzenplan, dat de dieren in de winter met rust gelaten kunnen worden. "Dat is totaal onzinnig. Afschot in de winter is nodig."

Van Malsen vreest dat met het invoeren van winterrust de mogelijkheid om te schieten definitief verdwijnt. Vandaar de oproep om massaal afschotvergunningen aan te vragen en als de provincie niet binnen 6 weken reageert zijn de ontheffingen mogelijk via rechtswege (automatisch) verleend. "Als die mogelijkheid om te schieten eenmaal weg is, krijg je hem niet terug." In Friesland zijn er al meer dan 140 aanvragen gedaan, Noord-Holland volgt met 40 en Gelderland 25.

Dat de Nederlandse uitroeipraktijken niet alleen in ons land zelf de gemoederen bezig houden wisten we. Maar nu stelt ook de Italiaanse Europarlementairiër vragen over de ganzenvergassingen. Daarnaast heeft Duitste Dierenbeschermingsorganisatie Komitee Gegen den Vogelmort contacten met ons gezocht om samen een breed plan te smeden deze gruwelijkheden te stoppen.

PiepVandaag.nl
heeft in samenwerking met RTV Noordholland een reportage gemaakt. Klik op de afbeelding hieronder om deze te bekijken.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dossier Ganzen - update #8 - Nieuwsupdate
"Jacht op 500.000 ganzen weer geopend,
media biedt gratis reclamezendtijd..."

"De jacht op ganzen is weer geopend; en afschot is hard nodig, daar zijn zowel natuur- als landbouworganisaties het over eens. Want er ogneveer een half miljoen ganzen en hun aantal groeit snel. Dat is een probleem, want ze zijn een gevaar voor het vliegverkeer en schadelijk voor de landbouw", zo meldt RTL Nieuws op 13 juli j.l..

Deze reportage laat weer eens zien hoe eenzijdig de media bericht over de zogenaamde ganzenproblematiek. Alles wordt uit de kast gehaald om ganzenvlees aan de man te brengen. In de reportage heeft men de probleemvraag achterwege gelaten. Men neemt aan dat er daadwerkelijk sprake is van overlast van 500.000 ganzen. Men toont dit aan door één jager (die bevooroordeeld is omdat hij graag wil schieten), één boer (die bevooroordeeld is omdat het zijn land betreft waar enkele nijlganzen op fourageren) én één kok (die graag een stuk ganzenvlees op de menukaart heeft staan in plaats van (plof)kip), aan het woord te laten en zo naar de conclusie toe te werken dat er minstens wat meer stukje paté verkocht moeten worden om van het ganzenprobleem af te komen. Tot slot meldt men dat onze jager dus nog heel wat werk te doen heeft.

De rol van de media
Dat RTL zich zo mee laat slepen in een eenzijdige belichting van de ganzenproblematiek is een beeld dat we vaker zien in de media. Een goed onderzoek had een totaal andere reportage laten zien. Er wordt maar al te duidelijk dat commerciële belangen keer op keer de drijfveer zijn bij de berichtgeving. Zuivere motieven om de daadwerkelijke problemen in kaart te brengen, oorzaak, gevolg en oplossingen, ontbreken tot op heden. Het lijkt erop dat de ooit door CDA beoogde strategie "Zaaien en Oogsten" aan de "Oogst" toegekomen is. Men heeft jarenlang gezaaid met waterrijke natuurgebieden, die uitstekende broedlocaties voor ganzen herbergen, en oogst nu letterlijk de ganzen met het doel het ganzenvlees te vermarkten. Als je dan in je campagne zelfs nieuwsuitzendingen als RTL aan je "gratis" reclamebudget mag toevoegen, bereik je vele gretige monden....


Oplossingen
Als we kijken naar simpel uitvoerbare oplossingen is een veilig vliegverkeer in Nederland zeker haalbaar, echter niet door afschot of vergassing. Op deze wijze creëer je een vacuüm dat snel weer wordt opgevuld door gebiedsvreemde vogels. We noemen een aantal simpele oplossingen die grotendeels met de gebiedsinrichting van Schiphol te maken hebben:

- verbod op gewassenteelt die ganzen aanlokt (bieten, maïs, aardappelen, aardappelen), dit kan heel makkelijk: grote delen van de gebieden rondom Schiphol zijn eigendom van de staat der Nederlanden of Schiphol zelf
- teeltwijziging, zie deze lijst voor de mogelijkheden
- gebieden rondom start en landingsbanen zouden uitstekend dienst kunnen doen als 'zonnepanelen-akkers' om de luchthaven te voorzien van duurzame energie
- accepteren dat de gans een inheemse vogel is geworden
- natuurgebieden anders inrichten, door de vernatting en verruiging van de natuur is er geen voedselgelegenheid, echter wel vollop broedgelegenheid


Bekijk de uitzending van RTL-Nieuws op 13 juli 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dossier Ganzen - update #7 - Column Midas Dekkers
"Midas Dekkers: Het Joodse Dier"

Bestaan er joodse dieren? Dat wilde het Joods Museum van me weten. Ik wist het niet. Als goj moet je oppassen met zulke vragen; voor je het weet heb je een foute grap gemaakt. De baas van het museum wist het ook niet. Als jongetje had hij in de dierentuin wel eens gemeend een joodse ooievaar te zien, vertelde hij, maar dat bleek een pelikaan. Ik lachte beleefd.

Katholieke dieren kende ik wel, zei ik, dankzij Gerard van het Reve. In een brief aan Rudy Kousbroek had die laten weten dat de papegaai katholiek was, als enige dier naast de mens dat 'Ave' kon zeggen, 'het eerste woord van het misschien wel belangrijkste gebed'. Katholieke raven zeiden 'Cras' om de zondaars te manen. Meer dan dat ene woord 'Cras' konden de vogels niet uitspreken, maar een goed verstaander begreep de verwijzing naar de Bijbelse vermaning heus wel: Hodie mihi, cras tibi - heden ik, morgen gij.
Eigenlijk mochten van Gerard alle 'rooms-katholieke dieren van goed gedrag, mits ze niet te groot zijn' naar de hemel, waar ze 'allemaal prachtige kleertjes' zouden krijgen, 'die hun heel mooi passen.' Maar hoe zit het dan met de bidvalk en de bidsprinkhaan? Die hangen eerbiedig aan de hemel of vouwen vroom de handjes. Maar dat is slechts schijn. In plaats van aan god denken zij aan prooi. Geloven doen ze niet, zei ik, maar katholiek zijn ze dus wel. Nu lachte de museumbaas.

Opeens schoot me een joods dier te binnen. Uit een oude Poezenkrant, uit de tijd dat Janjaap nog leefde. Janjaap was de poes van de poezenkrantdirecteur. Op 28 augustus 1978 haalde hij de voorpagina onder de kop JANJAAP JOOD. 'Janjaap heeft een echt joods gezicht', meldde het vakblad voor feliene merkwaardigheden. 'Vooral als hij lacht'. Als bewijs werd aangevoerd dat Janjaap een beetje op Ed van Thijn leek. Dat had Lisette Lewin gezegd, die in mensenkranten schreef en er zelf van was.

Uit diezelfde tijd herinner ik me een onderonsje van Johannes van Dam, de eetkundige, en uitgever Max Metz, op een Amsterdams terras achter een schaal oesters, met volle mond discussiërend over de vraag of oesters wel gekloven hoefjes hadden. Maar van hoefjes klieven word je rein, niet joods, en dan moet je nog herkauwen ook, wat me voor een oester een hele opgave lijkt, zo zonder tanden.

Was Janjaap dan echt het enige joodse dier van Nederland? Toendertijd wellicht. Nu allang niet meer. Het stikt hier inmiddels van de joodse dieren. Ganzen.

Ganzenworden vergast. Met honderdduizenden. In de tijd van Janjaap werden ze nog verwelkomd, nu kunnen ze voor ons part aan het gas. Is een dier joods omdat het vergast wordt? Niet per se. Mag je het vergassen van mensen vergelijken met dat van dieren? Velen vinden van niet. Maar er is een opvallende overeenkomst. Veel joden werden afgevoerd onder toezicht van de Joodsche Raad, die door haar medewerking aan de machthebbers hoopte vele joden te redden. Die hoop bleek jammerlijk vergeefs. Nu worden veel ganzen afgeslacht onder toeziend oog van de Vogelbescherming. Die hoopt met het vergassen van honderdduizenden ganzen honderdduizenden ganzen te redden. Tel uit je winst. Je zult maar gans zijn.

Maar wat je er ook van vindt, één ding staat vast: een club die met het vergassen van honderdduizenden vogels instemt, verdient de naam Vogelbescherming niet. Daar moeten we iets anders op verzinnen. Wat dacht u van 'de Vogelraad'?

> Download de originele Column - Vroege Vogels, Vara.

> Beluister de Column


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dossier Ganzen - update #6 - Dit is iets wat ik met u wil delen
"Ganzen en emoties"

In deze tekst zal ik u proberen mijn visie te geven op de wijze waarop ganzen hun emoties beleven en zal ik proberen een duidelijk beeld te schetsen, hoe we mijns inziens op een verantwoorde manier met ganzen om kunnen gaan. Ik voel mezelf bevoorrecht en dankbaar om dit met u te mogen delen en ik hoop dat deze woorden bij kunnen en mogen dragen aan een vergroting van uw inzicht, zodat we ganzen niet als overlast ervaren, maar ganzen zien zoals ze zijn.

Net als wij, zijn ganzen individuele wezens met allemaal een eigen moeder, hun eigen wereld en allemaal hun eigen emoties en persoonlijkheden. In deze moeilijke tijden waarin ganzen ten onrechte worden gezien als veroorzaker van grote economische en maatschappelijke problemen, wil ik u ervan bewust maken dat de gans centraal staat voor Nederland en dat het niet de ganzen zijn die problemen creëren, maar de mens zelf, die weigert om te gaan met dieren, zoals we met onze eigen familie omgaan.De problematiek omtrent de ganzen zou veel makkelijker op te lossen zijn, als we ons lieten leiden door zuivere motieven van empathie en mededogen en door bewustwording van een respectvolle omgang met onze medebewoners. Ieder wezen, hoe groot of hoe klein heeft een eigen ontwikkeld emotioneel bewustzijn en binnen de discussies die er worden gevoerd, of dieren wel of geen emoties ervaren, vergeten we vaak dat wij mensen ook 'gewoon' dieren zijn. Hierdoor zijn we binnen de wetenschap, mijns inziens op hetzelfde niveau als dieren.

Wanneer ik u zeg dat ganzen blij kunnen zijn als ze een familielid zien en kunnen rouwen om het verlies van hun dierbaren, dan wordt dat maar al te vaak weggelachen en bestempelt als 'zweverig' en 'eigen invulling', toch is het een wetenschappelijk onderzocht feit dat ganzen en andere dieren weldegelijk emoties als blijdschap en verdriet kunnen ervaren. Wetenschappelijk onderzoek heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat muizen empathische dieren zijn en dat deze dieren plezier ervaren in hun leven. Zo zijn er veel verhalen te vertellen over dieren die geluk en lijden ervaren, maar ook stoornissen kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld posttraumatische stressstoornis. Het rouwen van dieren komt niet zelden voor en vele malen heb ik rouwende ganzen gezien die hun partners en kinderen door een vangactie waren kwijtgeraakt en maanden lang rond bleven hangen op de plek waar hun partners en kinderen werden gevangen en dan naar maanden stierven van liefdesverdriet. Ganzen hebben net als mensen en andere dieren een neuro-anatomische structuur en neuro-chemische circuits die van belang zijn bij emoties. Het verwerken van emoties duurt bij ganzen erg lang en het gebeurt ook niet zelden dat ganzen sterven van emotie, doordat ze het verlies van hun partner niet aankunnen. Ganzen zijn vogels die middels duidelijke taal en gebaren met elkaar communiceren. Gebaren die veel lijken op de wijze waarop wij mensen met elkaar omgaan en dingen duidelijk willen maken. Meerdere malen heb ik mogen zien hoe ganzen blij werden, ik durf het zelfs gelukkig werden te noemen, door het weer zien van een gans die na jaren weer terug kwam in de groep en letterlijk met open vleugels werd ontvangen. Ook zien we bij ganzen een grote verscheidenheid aan sociale ontmoetingen met vrienden, familie, of met hun vijanden. Dit maakt de gans tot een zeer flexibele vogel, die zich soepel weet aan te passen.

Veel mensen lachen me uit als ik probeer te vertellen dat ganzen vogels zijn met een soortgelijk emotioneel bewustzijn als dat van de mens en binnen de wereld van natuurverenigingen en politiek is het bespreken van de individuele waarde van een gans helemaal onbespreekbaar en wordt er alleen maar gekeken naar de overlast en het economische belang. Toch blijf ik doorgaan met het vertellen over de bijzondere wijze waarop ganzen met elkaar leven en de emoties die ganzen voelen. Onderzoekers die niet geloven dat ganzen emoties hebben en empathie voelen voor hun soortgenoten, zijn naar mijn idee geen goede onderzoekers.

Als de ganzen in de ruiperiode worden gevangen, om te worden vergast, dan zie je een ongelooflijke paniek, van ganzen die proberen in de chaos bij elkaar te blijven. Vorig jaar heb ik met eigen ogen gezien hoe ganzenkuikens langs de kooi waar hun ouders in werden gevangen om te worden vergast, hard roepend heen en weer rende, om maar bij hun ouders te komen. De ouders daarentegen deden hun uiterste best om bij hun kinderen te komen en probeerden om door het gaas te ontsnappen. Ook zag ik ganzen die nog niet in de slagpenrui waren en gewoon konden vliegen, opstijgen voordat de ganzen in de kooi werden gedreven, deze ganzen bleven maar roepen naar hun partners en toen ze door hadden dat hun partners niet konden ontsnappen, streken zij neer in de kooi. Deze ganzen offerde zich op om bij hun partners te blijven, ondanks het feit dat de chaos zo groot was en ze in staat waren om te vluchten. Eigen onderzoek heeft na deze verschrikkelijk en hartsverscheurende vangacties uitgewezen dat ganzen die achterbleven na een vangactie, totaal gedesorïenteerd en ontheemd waren en dat de overgebleven ganzen maanden na de vangst van hun familie, klagend en uren roepend nog steeds rondvliegen, op zoek naar hun verloren partners en kinderen.

ganzenemoties03

ganzenemoties03

ganzenemoties03

ganzenemoties03

Helaas is het een feit dat ganzen nog steeds worden gezien als overlast en worden deze dieren onder valse motieven, zoals het in gevaar brengen van de vliegveiligheid en het aanbrengen van forse schade bij boeren naar de gaskamers gestuurd, maar ik kan u vertellen dat er al jarenlang oplossingen klaar liggen, maar dat het verzet van de overheid groot is om de gans op een vriendelijke en doordachte wijze te weren rond de luchthaven Schiphol en uit kwetsbare gebieden te houden. Door tendentieuze journalistiek en verkeerde informatie, wordt u verkeerd voorgelicht en daarom vind ik het tijd worden om een duidelijke visie te geven, over de emoties die ganzen beleven en de wijze waarop wij als mens hier mee omgaan.

Helaas zijn er onder wetenschappers en de gewone burgers nog veel mensen die dieren zien als objecten, waar wij als mens zijnde alles maar mee mogen doen wat wij wenselijk achten. Het is makkelijk om ganzen als niet voelende objecten naar believen te behandelen en te blijven spreken over overlast, maar ik probeer u juist in te laten zien dat ganzen net als wij mensen voelende wezens zijn en u te overtuigen van het feit dat een oplossing voor de ganzenproblematiek pas mogelijk is als er zuivere motieven aan ten grondslag liggen en op het moment dat politici, wetenschappers, ganzenvergassers, dierenbeschermers of u als gewoon burger, in staat zijn om de vraag te beantwoorden: of u achter de keuze van vergassen en deze wijze van handelen zou staan als het ging om het leven van uw eigen moeder.... Dank u voor het lezen, ik hoop dat deze woorden bij mogen dragen aan een ander inzicht en dat het mogelijk een andere kijk op de persoonlijkheid van ganzen geeft. - Chögyal Trizin -

ganzenemoties03
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dossier Ganzen - update #5 - De beestachtige wijze van omgang met onze ganzen...
"Het graan groeit alweer tegen de Polderbaan, daarvoor worden duizenden ganzen van het leven ontdaan!"

Ondanks het feit dat inmiddels toch landsbreed bekend moet zijn dat niet de ganzen, maar de Staat der Nederlanden veroorzaker, in stand houder en aanjager is van de Schipholproblematiek en dat de ganzen alleen maar reageren op het massale aanbod van voedsel dat er vanaf de maand juli weer in onbeperkte mate beschikbaar zal komen op de aan boeren verpachtte RIJKSGRONDEN die de start en landingsbanen omzomen, volhardt ons politieke smaldeel in het op ongehoord beestachtige wijze doen vermoorden van weerloze en volkomen onschuldige ganzen. Dat men hierdoor willens en wetens vacuümsituaties aan het creëren is waardoor gebiedsvreemde ganzen naar de regio Schiphol zullen worden gelokt, is door ons vanaf 2010 keer op keer onder de aandacht van Kamer en Kabinet gebracht.

Wij kunnen dan ook niet anders dan constateren, dat er moedwillig en met voorbedachten rade wordt aangestuurd op een escalatie, die onontkoombaar tot een rampzalig vliegongeluk kan gaan leiden. Mocht zoiets plaatsvinden (en alle deskundigen zijn er van overtuigd dat dit slechts een kwestie van tijd is) dan stellen wij nu - en niet voor de eerste maal - vast, dat niet de ganzen maar de Staat der Nederlanden en haar bestuurlijke representanten daarvoor ten volle aansprakelijk zijn. Hoofdelijk: want het gaat om enorme veiligheidsbelangen waar al jarenlang schaamteloos de vloer mee wordt aangeveegd. En dit uitsluitend ten faveure van boeren- en jagers! Ons archief puilt inmiddels uit van de bewijzen tégen de laakbare wetgever en daaraan zal zelfs een malverserende voorzitter van de Onderzoekraad voor Veiligheid na een noodlottige crash niets meer kunnen veranderen.

De oorzaak van de periodieke aanwezigheid van ganzen rondom Schiphol ligt uitsluitend bij de landbouwkundige situatie rond de start en landingbanen. Daar horen geen gewassen te groeien waarvan oogstresten door ganzen als voedsel worden gebruikt (i.c. granen, aardappels, suikerbieten en maïs) en evenmin hoort daar een teelt te worden ingezaaid waarin zich op korte termijn en geheel voorspelbaar slaapplaatsen van spreeuwen en andere zangvogels zullen vestigen. Zoals met olifantsgras het geval is! Een overheid die boeren- en jagersbelangen laat prevaleren boven de veiligheid van tientallen miljoenen luchtreizigers met hun cockpit- en cabinebemanningen en grondpersoneel, meer dan twee miljoen omwonenden, honderdduizenden bezoekers en passanten en onbecijferbare nationale en internationale handelsbelangen, dient desnoods voor een internationaal tribunaal ter verantwoording geroepen te worden! De maat is vol: de afgrijselijke moord op onschuldige dieren moet stoppen en in een straal van vijf kilometer rondom de luchthaven dient geen hectare ganzenvoedsel meer ingezaaid en geoogst te worden. Er is een keur aan veldgewassen die daar zonder enig probleem wél geteeld kunnen worden en in het andere geval adviseren wij de aanleg van het Schipholbos: een groene long die gezien kan worden als kleine compensatie voor alle onleefbaarheid die de luchthaven voor alle bewoners van de hele regio teweeg brengt.


Ook bossen kennen hun gevleugelde bewoners, maar een luchthaven zonder vogels is in een land als het onze een onhaalbare utopie. Echter: een Schiphol zonder ganzen is in feite al dit jaar op duurzame wijze te realiseren. Daarvoor hoeft niet één gans vergast of afgeschoten te worden. Het enige wat nodig is, is een openbaar bestuur dat luistert naar echte deskundige adviezen en korte metten maakt met de ware veroorzakers van alle Schiphol - ellende!


Omdat de brute wijze waarop er in de RondeVenen wordt huisgehouden in de plaatselijke en plaatsgebonden ganzenpopulaties, door ons al in de Breaking News reportage over het voetlicht werd gehaald en Duke Faunabeheer naar verluidt in de nacht van 3 op 4 juni jl. honderden grauwe ganzen (die men in de avond had bijeengedreven vanuit de Polder Waverveen en de Vinkeveens Plassen) een nacht lang opgekooid heeft gelaten alvorens de dieren te doden, ging onze verslaggever opnieuw op pad in deze regio. Andermaal keerde hij huiswaarts met een triest tableau aan onweerlegbaar feitenmateriaal, waarop de uitwassen van deze barbarij in beeld worden gebracht. En wij vestigen er uw aandacht en die van alle verantwoordelijke politici en bestuurders op, dat de regio Schiphol doorsneden wordt door een netwerk van vele honderden of zelfs duizenden primaire, secundaire, quartaire en tertiaire wegen, waarover zich dag en nacht gemotoriseerd verkeer placht te verplaatsen. Opgedreven en gestreste ganzen zijn dan wel watervogels, maar vluchten dikwijls over land en passeren daarbij in blinde angst alle soorten wegen die hun pad kruisen. Ook in de vreselijk gevolgen daarvan hebben noch 'den Haag' noch de provinciale verantwoordelijken zich ook maar in de geringste mate verdiept. En dat waagt het om zich Kenniseconomie te noemen!

....

De ochtend van zaterdag 8 juni ademde een en al rust toen ik via de twaalfbaansbrede A2 (foto 1) naar het gebied reed dat wij hier maar even als Plaats Delict zullen duiden. Omdat Duke op vrijdagavond met twee bootjes op de Vinkeveense Plassen ganzen opgedreven had, werd voorzien dat dit ongetwijfeld weer een blinde vlucht van de vleugellamme dieren tot gevolg zou hebben, die zwemmend en duikend deze dodendans hadden weten te ontlopen. Daarbij hoopte ik erop, dat er ook nu weer een kooi met opgehokte ganzen in de polder Nellesteijn zou staan opgesteld, maar in plaats daarvan werd op het smalle dijkje langs het riviertje de Winkel een doodgereden ganzenkuiken aangetroffen. Dit diertje wist gisteravond ongetwijfeld aan de drijvers te ontkomen, die per boot de ganzen bij het sluisje hadden opgejaagd en had haar toevlucht gezocht bij de populatie van het voormalige fort, waarvan de bewoner/eigenaar geen ganzenmoordenaars op zijn terrein wil toelaten. Op de zoektocht naar haar ouders werd dit diertje door een van de weinige nachtelijke passanten overreden en achtergelaten (foto 2,3,4).

jachtmisstanden
Foto 1

jachtmisstanden
Foto 2

jachtmisstanden
Foto 3

jachtmisstanden
Foto 4


Nadat was geconstateerd dat er gisteravond om kwart voor tien, toen Duke het gebied verliet, in Polder Nellesteijn geen sporen van enige vangopstelling waren achtergebleven, werd besloten om via de parallelweg naar de Provinciale Weg N201 te rijden. Daarbij werd ook de van lintbebouwing voorziene Groenlandse Kade gecontroleerd, waar zich bij de verbinding met de zuidelijke plas een concentratie uitermate angstige ganzen ophield (foto 5). Dit zou de opmaat zijn voor een nog veel groter aantal ganzen, dat zich in verspreide groepen langs de - op dit vroege uur nog erg rustige- N201 bleek te concentreren en waarvan er zich nu en dan groepjes op grote afstand op het fietspad vertoonden. Deze dieren gingen echter terstond te water zodra ze mijn aanwezigheid gewaar werden (foto 6).

Bij hectometerpaal 59.1 bleek echter hoe vreselijk het mis kan gaan wanneer door angst gedreven ganzen deze weg proberen over te steken om zo te ontkomen naar de weidse Polder Demmerik. Onder normale omstandigheden weten ganzen namelijk zeer goed om te gaan met het snelverkeer en zullen nooit zomaar een verkeersweg op rennen. Ten voorbeeld hiervan een opname die vorig jaar gemaakt werd op de oever van de Westeinderplassen, waar het over de drukke Herenweg langsrazende verkeer de dieren letterlijk Siberisch liet (foto 7). Er konden die dag desnoods honderden nautische waterrecreanten passeren zonder dat deze situatie zou veranderen. Maar ik geef de bikkelharde garantie, dat één Duke bootje op grote afstand dit vreedzame toneeltje ook daar in een bloedbad had doen uitmonden!

jachtmisstanden
Foto 5

jachtmisstanden
Foto 6

jachtmisstanden
Foto 7Een bloedbad. Dat moet het beeld zijn geweest dat zich in de avond van vrijdag 7 juni heeft voltrokken bij hectometerpaal 59.1 langs deze provinciale weg. Daar is namelijk een opgejaagde ganzenfamilie in blinde paniek de rijbaan op gerend en daarbij overreden door het aanstormende vrachtverkeer (foto 8)(119). Vermoedelijk zijn de - minimaal 5 of 6 - dieren vrijwel op slag dood geweest en hoeveel er mogelijkerwijze werden gewond of met de schrik vrijkwamen zal altijd een vraag blijven. Evenals de gevolgen die het had kunnen hebben, bijvoorbeeld wanneer de chauffeur van een tankwagen met explosiegevaarlijke lading in een schrikreactie het stuur zou hebben omgegooid in een poging om de dieren te ontwijken. Er wordt op die weg vaak veel harder dan de toegestane 80 km/u gereden, zoals op foto 9 en 10 in beeld is gebracht. Ook in de vorige reportage werd er al op dit bijkomende levensgevaar van deze waanzinnige, walgelijke en bovendien volstrekt nutteloze dierenmoord gewezen. Aan de sporen op en langs het wegvak tussen de A2 en de afslag Vinkeveen, dat minutieus te voet werd afgezocht, is duidelijk te zien (foto 11) dat er recentelijk (d.w.z. begin juni 2013) slechts op twee andere plaatsen ganzen zijn verongelukt en in beide gevallen betrof het resten van maximaal een etmaal oud.
Dit is zonder meer een gevolg van de onverantwoorde vergassingsactiviteiten in dit gebied. In het minste geval had men de grazige berm van dit hele wegvak met laag kuikengaas dienen af te zetten alvorens in dit gebied ganzen te gaan opdrijven! Door dit na te laten heeft men de spot gedreven met de veiligheid van alle verkeer op de weg N201.

jachtmisstanden
Foto 8

jachtmisstanden
Foto 9

jachtmisstanden
Foto 10

jachtmisstanden
Foto 11


Omdat er op dergelijke plaatsen dikwijls méér te vinden is, werd via Vinkeveen, de Baambrugse Zuwe en de parallelweg teruggereden naar het startpunt bij de afslag/oprit van de A2. Het openbare leven was inmiddels op gang gekomen en een wederrechtelijk van het fietspad gebruikmakende automobilist had kans gezien om een ganzenkuiken dood te rijden, dat daar bij de eerste passage absoluut nog niet lag (foto 12, 13, 14). In het riet van de windluwe Wilgenhoek bleken zich grote groepen ganzen te verschuilen die daar een relatief veilige plek hebben weten te vinden waar zij zelfs voldoende gras en jonge rietspruiten vinden om van te eten. Omdat de nabijgelegen Demmerikse Sluis dagelijks van 9 tot 19.00u voor de scheepvaart geopend is, zullen er zich overdag via die passage geen ganzen naar Polder Demmerik kunnen verplaatsen. Maar zij zullen dat bij duisternis beslist doen. Te voet met hun kuikens, via het grazige sluiscomplex! In de Polder Demmerik leek zo op het oog nog niet geruimd te zijn, maar het blijft geboden om daar de zaken goed in het oog te houden. Desnoods vanaf de Vinkeveense kerktoren (foto 15). Want dit is nog een van de zeer weinige weidevogelkerngebieden, waarmee uiterste voorzichtigheid geboden is. Deze centrumrechtse kraak- en smakeloze marionettenregering heeft nu al wel ruimschoots voldoende schade in ons nationale natuurbezit en aan de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur aangericht! Om dit te herbevestigen werd een kijkje genomen bij de Polderbaan, waar aan de kopse noordzijde het opschietende graan en de uitbottende aardappels alweer uitnodigend op ganzen wachten. Aan de kopse zuidzijde heeft men het bestaan om daar een heel perceel met Olifantsgras in te zaaien (foto 16). Die landingsbaan eindigt dus straks in een metershoog rietveld: een uitgelezen situatie voor een slaapplaats van honderdduizenden spreeuwen! Wanneer stopt deze criminele waanzin? Niet onze ganzen, maar het primitief- boerse Recht op Vrije Teeltkeuze moet aan het bestuurlijke gas. Zéker en om te beginnen rondom al onze vliegvelden!

jachtmisstanden
Foto 12

jachtmisstanden
Foto 13

jachtmisstanden
Foto 14

jachtmisstanden
Foto 15

jachtmisstanden
Foto 16


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ganzendossier - update #4
"
Italianen starten petitie om 'onze' 10.000 ganzen te redden van de vergassingsdood"
Vandaag kregen we een email uit Italie met het verzoek of we de petitie wilden steunen die men in Italie was begonnen, bij deze! Teken de petitie op Avaaz.org via nevenstaande Link. (De in het engels vertaalde teks: Around 10,000 geese that live around the Schiphol airport in Amsterdam, are being gassed, because their presence could cause dangerous accidents to aircraft taking off from the airport.
The decision, taken by the Dutch government and confirmed by a court in the Netherlands, has often been hotly contested by animal rights activists of "Fauna Bescherming", which in recent months had already filed a legal recourse to prevent the slaughter of the birds. Act now to make sure that they take into consideration an alternative choice, full or respect to the lives of these poor animals.
Teken nu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ganzendossier - update #3

Posteractie "Dood door Schuld!"
Op 31 mei heeft de rechter beslist dat het vangen en vergassen van de ganzen mag doorgaan. Buiten rapporteren vinden we dat we een geluid moeten laten horen.... download de poster, print hem uit en hang hem op. Op zoveel mogelijk plaatsen hopen we dat de poster terug te zien is. De overheid lijkt doof voor de diervriendelijke alternatieven.
Download de poster
poster

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ganzendossier - update #2 - Een kijkje in de rauwe gaarkeuken van (wan)besturend Nederland
"Ganzenvergassingen hangen van leugen en bedrog aan elkaar"

Voor vele mensen is het inmiddels een feit, op Schiphol heeft men last van ganzen en daar moet wat aan gedaan worden, toch? Waar dit beeld vandaan komt en of dit beeld min of meer bewust in de media wordt gecreˆ´erd, vraagt niemand zich af. Vele mensen zullen lijdzaam toehoren en berusten in 'het feit' dat er overlast is en dat de ganzen vergast moeten worden. Vandaar een vraag en antwoordsituatie, zodat u zelf uw beeld kunt vormen over het ontstaan van de zogenaamde overlastsituatie.

Het vergassen van onze inheemse fauna: wie bedenkt er zoiets?
Om het antwoord op deze vraag te vinden zou een zeer tijdrovend onderzoek noodzakelijk zijn, ware het niet dat alles wat zijdelings of rechtstreeks met deze materie in verband staat is gebundeld in slechts twee uitgebreide dossiers welke in 2006 en 2008 gepubliceerd werden. Het Spotvogeldossier "De Pestvogels van Veerman" (ISBN 9051794355) beperkt zich daarbij voornamelijk tot de ruimingen van allerhande soorten pluimvee in de jaren 2003 - 2006, terwijl in het dossier "Wachten op de Pandemie" (ISBN 9789051796056) de ontwikkelingen in 2007 worden beschreven. Cornelis Pieter Veerman, CDA prominent en minister van LNV in de jaren 2002 - 2006, is de bedenker van dit vergassingsmonstrum en de promotor van het toepassen op wildlevende watervogelpopulaties.

Wanneer werd er begonnen met het vergassen van wilde ganzen en om welke soorten ging het?
Nadat er eerst langs de grote rivieren en in de Zaanstreek was 'drooggezwommen' op verwilderde populaties gedomesticeerde ganzen en er in 2007 wederrechtelijk bij Purmerend meer dan 1000 kleine Canadese Ganzen werden gevangen (die zogenaamd hergeplaatst werden maar waarvan nooit meer een spoor getraceerd kon worden), maakte men in juni 2008 een begin met het vergassen van grauwe ganzen op Texel, in de Ronde Venen en in het Eemland. Op 15 juli 2008 werden bovendien circa 1500 - 2000 brandganzen gevangen en vergast in de Honswijker Waarden langs de Lek in de provincie Utrecht.

Het doden van dieren met CO2 gas was destijds toch wettelijk verboden?
Inderdaad en niet op emotionele maar op zeer rationele beschavingsgronden. Dit gas veroorzaakt namelijk een langzame en zeer pijnlijk dood (zie ook deze film), al doen de vergassers er alles aan om dit te ontkennen en te maskeren. Daartoe trad A den Hertog zelfs op in het programma Pauw en Witteman om te tonen dat de dood bij een kuiken al binnen enkele minuten intreedt. Dit is een aperte onjuistheid: de doodsstrijd van oude en jonge ganzen kan tot langer dan 20 minuten duren en daarmee pleegt Duke Faunabeheer inmiddels al een vele tienduizendvoudige vorm van beestachtige dierenmishandeling.

Hoe kan het dan dat er toch toestemming voor werd verleend?
Enerzijds doordat het Openbaar Ministerie geen besluit durfde te nemen over het al dan niet aanhouden van de aanvraag. En andermaal door leugen en bedrog! Voor de Haarlemse voorzieningenrechter verscheen in juni 2008 namelijk NM(Natuurmonumten)- directeur J.J.de Graeff die (in opdracht van voorzitter Veerman van het dagelijks bestuur van NM) aperte leugens vertelde over de zogenaamde schadelijke invloed van grazende ganzen op de weidevogelpopulatie en kwetsbare vegetaties. Beide beweringen waren aantoonbaar en bewijsbaar van A tot Z gelogen!

Wat was de ware reden van het vergassen van ganzen in 2008?
Keiharde pressie vanuit de landbouworganisatie LTO en haar Texelse afdeling. Het ging uitsluitend om financieel gewin bij de boeren die al jarenlang gewend waren om letterlijk uit alles sluiksubsidiegelden te beuren. Op Texel werd uitsluitend om die reden de totale broedpopulatie van onze inheemse en bij wet beschermde grauwe gans uitgemoord en elders vonden compleet ongestructureerd massaslachtingen plaats die slechts dienden ter afleiding van het Texelse drama. En kennelijk om vingeroefeningen voor de toekomst te doen. Het deed er daarbij niet toe dat er duizenden brandganzen werden uitgeroeid, terwijl het voorkomen van die Arctische ganzensoort als broedvogel in ons land hoogstwaarschijnlijk voortvloeit uit de klimaatwijziging. Het ging er alleen maar om dat de Nederlandse boeren er van overtuigd zouden raken, dat de overheid op hun hand was. Zoals gebleken is heeft dat tot een extreme stijging van de "schadeclaims" geleid!

Heeft dat vergassen enig merkbaar resultaat opgeleverd?
Ach, welnee en dat was ook al van tevoren voorspeld. Op Texel was de populatie al binnen 2 maanden weer helemaal aangevuld met juveniele ganzen uit andere gebieden: vooral het broedsurplus uit het nabijgelegen Amstelmeer en andere waterrijke delen van de Kop van Noord Holland. Ook in de Ronde Venen, het Eemland en zelfs bij Honswijk waar het brandganzen betrof was de populatieomvang bij het begin van de herfst 2008 weer op het oude niveau.

Waarom gaat men dan toch door met deze heilloze massaslachtingen?
Andermaal: om de klagende boeren te paaien en te vriend te houden. Vergeet niet dat dit zich allemaal afspeelde onder het regime van het CDA en dat boer Veerman niet alleen Natuurmonumenten, maar ook Staatsbosbeheer in een gereformeerde houdgreep hield!

Maar er ZIJN toch veel meer broedende ganzen dan vroeger?
Zéker! Maar de zogenaamde 'overpopulaties' zijn een rechtstreeks gevolg van het verzaken van de Zorgplicht van hobbyjagers. Die moeten namelijk waken voor het ontstaan van dierpopulaties met een omvang die overlast of schade toebrengt aan de landbouw. Dat staat in elk pachtcontact!

Jagers zijn dus feitelijk de aanjagers van het ganzenprobleem?
Inderdaad! En doordat er steeds meer schade geclaimd wordt mogen zij ook steeds langer en op steeds meer ganzensoorten schieten. Daardoor schieten de pachtprijzen als een komeet onhoog en zijn afgelopen decennium al enkele malen over de kop gegaan. Kassa dus! Maar daarover zwijgen boeren als een agrigraf!

Vorig jaar werd er toch geruimd vanwege de vliegveiligheid bij Schiphol?
Ach kom nou toch gauw. Er is nog nooit een bijna- crash te wijten geweest aan grauwe ganzen. Dat zowel Atsma als Onderzoeksraad voor Veiligheid-voorzitter Joustra logen en verzwegen dat de aanvaring die een toestel van Royal Air Maroc in juni 2010 had, helemaal geen grauwe ganzen betrof, maakt gewoon deel uit van het leugenachtig offensief dat deze 'bestuurders' zich aanmatigen. Het ging bij die aanvaring om doortrekkende Grote Canadese Ganzen die op weg waren naar hun ruigebied in het noordelijke IJsselmeer.
Dit weten zowel Atsma als Joustra, want het werd hen van meerdere zijden en bij herhaling meegedeeld. Maar dát kwam niet van pas in de confessionele LNV-kraam, die liever weerloze en volkomen onschuldige dieren vergast en een vreselijk ongeluk daarbij voor lief neemt.
Vergeet niet dat Joustra een eeuwigheid lang SG van LNV was. En dat Atsma zijn bestuurlijke springplank wilde benutten voor een copieuze baan binnen de LTO- kaders. Dat is hem dus kennelijk wel een crash van een jumbojet op Zwanenburg of Haarlem waard!

Zwanenburg? Ik hoorde ook iets over Waardenburg?
Het dorp Zwanenburg ligt vrijwel in het verlengde van de Polderbaan. Bureau Waardenburg voerde in opdracht van Schiphol en de provincie Noord - Holland een onderzoek uit naar de herkomst van de ganzen die rond de luchthaven komen foerageren. Daaruit bleek niets over een herkomst vanuit gebieden waar in 2012 geruimd werd, zoals Waterland-Oost.

Kunt u daar wat meer over vertellen?
Natuurlijk, want de hoed en de rand zijn mij daar meer dan bekend. Die ruimingen hadden helemaal niets met de veiligheid rond Schiphol te maken maar werden Atsma opgedragen vanuit het criminele landbouwsyndicaat LTO. Agrarisch Natuurbeheervoorzitter Sjaak Hoogendoorn uit Zunderdorp pochte in heel Waterland en daarbuiten in april en mei 2012 over die op handen zijnde ruimingen in gebieden waarvoor de leden van zijn boerenkliek vette beheersubsidies ontvingen! Ik geef de bikkelharde garantie dat die ruimingen absoluut niets met Schiphol van doen hadden en dat Atsma het Europese Hof, de Haarlemse rechtbank en de provincie Noord Holland glashard belogen heeft. Vanuit dat laatste college werd hij overigens bijgestaan door CDA gedeputeerde Jaap Bond: ook een bestuurder die hoognodig onder ede bij zijn enkels moet worden gevat en goed uitgeschud. Desnoods boven een confessioneelgroen laken!
Mocht ons parlement aan zulk een hoognodig onderzoek beginnen, dan raad ik hen aan om maar alvast de nodige grofvuilwagens bij van Gansenwinkel te reserveren.

Het beeld dat u schetst liegt er niet om. Nooit gedacht dat het zo erg was.
Nooit Gedacht is een schaatsenfabriek in IJst, maar bij het CDA rijdt men al sinds de oprichting scheve klepschaatsen. Dit Schipholdebacle zou dat intens immoreel-dubieuze genootschap de kop moeten kosten. Want zij vinden het belang van een handvol plaatselijke boeren van meer gewicht dan de levens van honderden miljoenen mensen en de bijna onbecijferbare omzet van de internationale handel. Ik ben dan ook bloedjesserieus: al vanaf 1996 houd ik me met de veiligheid rond Schiphol bezig en zeker na wat er in 2012 gebeurde walg ik van de rol die onze confessioneel - neoliberaal verkankerde overheid daarin speelt.
Er MOET zo snel mogelijk een parlementaire enquˆte komen naar aanleiding van het integrale Schiphol-dossier. Daarin moeten alle personen die er een bestuurlijke rol in hebben gespeeld tot in hun laatste porie justitieel- forensisch binnenstebuiten gekeerd worden. Want in een zich beschaafd noemend land dat onbeschaafd de beest uithangt dienen er met spoed keiharde grenzen gesteld te worden aan alle egoïstisch geˆØnitieerde vuiligheid die het confessioneel neoliberale agri- monster zich heeft aangematigd!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ganzendossier - update #1
"BREAKING NEWS: "Vergassen is begonnen in de Ronde Venen, vliegveiligheid is ver te zoeken"

Op maandagmiddag 27 mei hebben onze regering en Duke Faunabeheer het bestaan, om ten aanschouwe van beschaafde mensen op een mudvol terras van een jachthavenuitspanning aan de rand van de Polder Nellestein in de gemeente Abcoude, met het (met volstrekt nutteloze argumenten) vernietigen van onze inheemse grauwe ganzen te beginnen. Ganzen die NOOIT naar Schiphol vliegen, omdat zij rondom Botshol en Vinkeveense Plassen ruimschoots voldoende gras kunnen vinden en voor een akkergewas als maïs ook in de bedijkingen rondom Mijdrecht terecht kunnen. Als ze graanresten, valaardappelen of bietenresten op het menu wensen dan zijn er de nabijgelegen akkers van de polders bij Nieuwveen, Ter Aar en Zevenhoven waar het vliegverkeer hoog overheen gaat.

Maar dit doet allemaal niet ter zake, louter en alleen omdat de Nederlandse geörganiseerde boeren een intens gemene en ondergrondse oorlog tegen de ganzen zijn begonnen: de enige weerbare vogels die hen nog resten nu zij bijna al onze weidevogels hebben uitgeroeid!

Na de gans, de merel en de lijster?
De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur weet dat inmiddels, maar de politiek laat zich nog steeds door LTO Nederland de dienst voorschrijven. En zal over een paar jaar dan ook slaafs al onze merels, lijsters, mezen en vinken laten afslachten. Want daar klagen fruitkwekers immers ieder jaar luider over! Iedere aanwezige op dat zonovergoten terras mocht er maandagmiddag dus tegen wil en dank getuige van zijn, hoe de vredig en vreedzaam in dit Natuurmonumenten- terrein grazende dieren bijeen werden gedreven en afgeslacht door geldgeile huurmoordenaars.
Terwijl ieder weldenkend mens zonder enige uitleg beseft, dat dit nooit de methode kan zijn om dierpopulaties duurzaam te beheren, was het Alterra-medewerker David Kleyn die zogenaamd wetenschappelijk (na een volstrekt minderwaardig twee en een half jarig onderzoekje) tegengestelde bewering deed die ruimschoots voldoende was om Staatssecretaris Atsma tot deze idiote beleidsbeslissing te brengen.
Een wanbeleidbeslissing van dezelfde orde als de huidige natuuruitverkoop bij SBB, die uit de koker van zijn CDA- collega Bleker stamt! Beide daden van onversneden machtsterreur stammen echter uit het wansmakelijke brein van CDA mastodont Cornelis Pieter Veerman, die in 2003 hoogstpersoonlijk het massaal vergassen van wildlevende dieren als serieuze beheermaatregel noemde en bijna te zelfde tijd uitriep: "natuur moet je vermarkten!"
Maar Veerman liet in 2003 wel meer natte winden die nog altijd als een gezwellen door ons land gieren.
Zo noemde hij het volstrekt uit de lucht gegrepen verzinsel van pluimveevoorman Wolleswinkel en varkensmester Van den Brink als zouden wilde watervogels de vogelgriep verspreiden: "een zeer aannemelijke hypothese". En hij verduidelijkte dit met de woorden: "ik heb jaren in de wetenschap gewerkt. Men hoeft niet alle feiten te kennen om tot een afgewogen oordeel te komen!" Hoe normale mensen zo iemand noemen, laat te denken over.
Veerman werd echter al in 1997 geëerd met de, mede uit zijn koker ontsproten, variant van de uit de VS 'gejatte' Kenniseconomie. En in 2007 met de voorzitterszetel bij Natuurmonumenten. Zó: en nu weet u dus meteen waarom NM al vanaf 2008 zo gasminnend tekeer gaat tegen onze wilde ganzen!

Dinsdagochtend 28 mei
Op dinsdagochtend 28 mei was onze reporter voor dag en dauw in de Ronde Venen en zag in en rondom de Polder Nellestein talloze volkomen gestreste volwassen ganzen en verweesde kuikens. Het uitstralingseffect daarvan reikte tot in de polders Holendrecht, Ronde Hoep en Groot Mijdrecht. Door zulk een gewetenloos halsmisdrijf te begaan tegen de elementaire populatiedynamica en het natuurlijke dierengedrag, legt men nu al jaar na jaar een megabom onder de veiligheid voor honderden miljoenen mensen op en rondom Schiphol. Want niet de ganzen zouden moeten bloeden, maar het agrarische syndicaat dat alle rede, redelijkheid, respect en beschaving meters diep onder de zoden heeft gewerkt.

Sprakeloos...
En het politieke janhagel, dat boerenbelang van meer waarde acht dat de levens van ontelbare mensen en de mega- belangen van de nationale economie! Gelukkig zag onze verslaggever kans om alle ontluisterend ellende breeduit over het voetlicht te halen. Maar na zulk een afgrijselijke dageraad bleek hij niet meer bij machte om zijn reportage van commentaar te voorzien! Maar zijn beeldreportage spreekt eigenlijk wel voor zich!

jachtmisstanden
Foto 1

jachtmisstanden
Foto 2

jachtmisstanden
Foto 3

jachtmisstanden
Foto 4

Achtergebleven ganzenjongen zijn in wanhoop op zoek naar hun ouders... hartverscheurende taferelen!

jachtmisstanden
Foto 5

jachtmisstanden
Foto 6

jachtmisstanden
Foto 7

jachtmisstanden
Foto 8

jachtmisstanden
Foto 9

De dood ontsprongen, althans de vergassingsdood. In panniek zijn de ganzen rennend (ze konden niet vliegen vanwege de ruiperiode) de dijk op gevlucht alwaar ze zijn aangereden door rijdend verkeer...

jachtmisstanden
Foto 10

jachtmisstanden
Foto 11

jachtmisstanden
Foto 12

jachtmisstanden
Foto 13

jachtmisstanden
Foto 14

jachtmisstanden
Foto 15

jachtmisstanden
Foto 16


Dossier: SCHIPHOL Gas(t)vrij onthaal voor ruiende ganzen?

Dossier: Waterland


Dossier: Maas en Waal

 

PERSBERICHTEN - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -


Ganzenvergassingen zijn begonnen op 4 juni 2012.
- 11-06-2012 - Persbericht : Staat der Nederlanden als ganzenlokker en het CDA als dierenvernietiger?

- 04-06-2012 - Persbericht : Atsma laat wilde ganzen rondom Schiphol vergassen

 BRIEVEN - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -


Ganzenvergassingen zijn begonnen op 4 juni 2012.
- 04-06-2012 - Brief aan de heer J. Bond GS

- 31-05-2012 - Ontheffing van de provincie aan
Faunabeheereenheid Noord HollandGanzenproblematiek rondom Schiphol. Wij schreven onze brieven aan de vaste commissies voor E.L.I en I.M.
Ook werd er geschreven naar de Raad van State.
- 20-05-2012 Brief vaste commissie E.L.I. en I.M.

- 20-05-2012 - Brief aan de Raad van State

Ganzenproblematiek rondom de luchthaven Schiphol. Wij schreven onze brief aan Staatssecretaris Atsma.
- 24-04-2012 - Brief aan Staatssecretaris Atsma

Met verbijstering namen wij kennis van de berichtgeving in het NOS-journaal van 29 november, over de situatie van vogeloverlast op en rondom de luchthaven Schiphol. De brieven zijn inmiddels rondgestuurd. Binnenkort volgt hier meer over.
- 05-12-2011 - Brief Onderzoeksraad voor Veiligiheid

- 30-11-2011 - Brief aan Staatssecretaris Atsma


- 30-11-2011 - Fotobijlage Schiphol


- Brief aan Aan Mr. Prof. Pieter van Vollenhoven- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stichting Ganzenbescherming Nederland is opgericht om een duidelijk geluid te kunnen laten horen tegenover dit kabinet dat het oog voor onze natuur en en al wat daarin leeft lijkt te zijn verloren. Dat er een krachtig tegengeluid moet komen tegen het vergassen van honderd duizenden ganzen is duidelijk. Dat is de reden dat wij als kersverse stichting proberen de spreekbuis te zijn voor de machteloze ganzen.

Stichting Ganzenbescherming Nederland

Het Bestuur

Stichting Ganzenbescherming Nederland

T: 0524 - 291 773
E: info@ganzenzebescherming.nl
S: www.ganzenbescherming.nl