Ganzenbescherming Nederland
acties
video
archief
contact

Dossier: Ondertussen op de Veluwe

Dossier Maas en Waal


Dossier Veluwe - Deel #1 en #2
Dossier Veluwe - Deel #3 t/m #6

Dossier Veluwe - Deel #7 t/m deel #9
Dossier Veluwe - Deel #10 t/m deel #14

Dossier Veluwe - Deel #15 en verder
Dossier Veluwe - Deel #20 Een droom voor de Koning


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ondertussen op de Veluwe - update #2
"De uitwassen van de Hobbyjacht: de verdwijntruc met het Veluwse wild en de ontdekking van onvoorziene nieuwkomers (deel2)"

Dankzij de geslaagde coupe van confessionele-, liberale- en populistische Kamerleden die in de jaren 2002 - 2010 bijkans de hele Flora- en Faunawet om zeep hielpen, is ons land een vrijplaats voor bestiale lustmoordenaars geworden. Dat hobbyschuttersvolk mag sindsdien gewapenderhand en naar eigen willekeur hun minachting jegens het leven botvieren op onze inheemse fauna. Niemand legt hen daarbij een strobreed in de weg, want het totale toezicht en de handhaving zijn in handen gegeven van Boa-trawanten, waarvan het merendeel als hobbyjager actief is en zich beroepsmatig uit de provinciale of locale gemeenschapsruif laat betalen. Want belangenverstrengeling tiert welig in het land waar de grote voorman van die verwerpelijke ondeugd zelfs de senaat mag voorzitten. Daarmee is feitelijk wel alles gezegd! Maar omdat wij er van uitgaan dat u graag uitvoeriger over de ranzige en verdorven zijden van de hobbyjacht geïnformeerd wilt worden, ging onze verslaggever opnieuw te velde en keerde terug met een opmerkelijk tableau.


Toen ik vanochtend over de A50 het Veluwemassief voor mij zag opdagen en even later bij de Renkumse Heide het eerste Wildviaduct passeerde (foto 1) bekroop me even een gevoel van intense treurnis. Want ik kon al zonder voorkennis op dat vroege tijdstip van deze zonovergoten herfstdag voorspellen, dat ook vandaag welgeteld geen enkel hert, ree of zwijn mijn pad zou kruisen. Hoezeer ik ook mijn best zou doen: alle pogingen om op de Veluwe grofwild in het vizier te krijgen zijn immers al een jaar of zes tot een vruchteloos ronddolen gedoemd. Dat danken wij aan het 'groene gilde' (foto 2), dat overdag maar vooral gedurende de nachtelijke uren in touw is om ieder viervoetig en verhandelbaar dier naar het leven te staan. Waar ik vroeger tijdens iedere tocht over de Veluwe wel meerdere reeën (foto 3), edelherten (foto 4) en wilde zwijnen (foto 5) in het vizier kreeg, is dat al jarenlang geen vanzelfsprekendheid meer. Dit ligt niet aan mij, want ik weet ook onzichtbare dieren op te sporen, zoals later in dit verhaal zal blijken.

jachtmisstanden
Foto 1

jachtmisstanden
Foto 2

jachtmisstanden
Foto 3

jachtmisstanden
Foto 4

jachtmisstanden
Foto 5


Cruciaal voor de verdwijntruc met het Veluwse wild is de Faunabeheereenheid Veluwe, waarvan de patroonheilige GS van Gelderland heet en in Arnhem zetelt, de stamoudste als Fred de Graaf bekend staat en zoals gezegd in de Senaat huishoudt (foto 6) en de eerste en tweede secondanten naar de doopnamen Ron Ydenburg en Gert Jan Spek luisteren. Zij gieten een ranzig sausje van fake -wetenschap over de met bloed- en darmragout doorvlekte roux die men 'jachtgenot' durft te noemen. Een roux waarop wij al vorige winter het Veluws Bureau voor Toerisme attendeerden, omdat jagers druk doende zijn om de totale Veluwse wildstand te versjteren en daarmee ook het toerisme en de recreatie op hun kickdode tableau uit te stallen. Dit schrijven werd opgepikt door het virtuele medium Veluweland.nl, die het op 1 februari 2012 ook afdrukte in haar huis aan huis krant. Niemand kan dus nog zeggen niet tijdig gewaarschuwd te zijn!

Toeristen, recreanten en andere dagjesmensen komen niet naar de Veluwe om er jagers te aanschouwen die hun mannelijk onvermogen via de loop van een geweer menen te moeten demonstreren (foto 7, 8), maar om te genieten van het beetje wilde cachet dat halftamme dieren nog aan onze natuur weten te geven (foto 09,10). Dieren die al sinds mensenheugenis door jagers werden (foto 11) en worden (foto 12) bijgevoerd, hoewel de jachtwet en de Flora en Faunawet dat ook als sinds mensenheugenis verbieden. Het is daarom goed om u te realiseren, dat de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging in werkelijkheid een criminele organisatie is, die letterlijk schijt heeft aan alles wat zij zelf als weidelijk, verantwoord en betamelijk prediken. Kijkt u daarvoor nog maar eens in de update Brabantse Belevenissen, waarin het metier van wijlen de woordvoerder van dit leugenachtige list- en bedrogsyndicaat over het voetlicht wordt gehaald. En bladert u gerust de ongecensureerde wandelgangen na van wijlen de beschermheer van dit onwelvoeglijke gezelschap (foto 13).

jachtmisstanden
Foto 6

jachtmisstanden
Foto 7


jachtmisstanden
Foto 8

jachtmisstanden
Foto 9

jachtmisstanden
Foto 10

jachtmisstanden
Foto 11

jachtmisstanden
Foto 12

jachtmisstanden
Foto 13


Wij verplaatsen ons daarom even naar het sinistere jachtslot van deze omstreden hoogwaardigheidsbekleder (foto 14) op een Olympische steenworp afstand waarvan bijna 46 jaar geleden de onfortuinlijke jachtopziener het loodje legde, toen er eensklaps een opgedreven keiler uit het Adelaarsvarenwoud (foto 15) tevoorschijn stoof en opperhoutvester Reinders zijn fatale schot afvuurde. In de vorige aflevering heeft u gelezen hoe dat in zijn werk ging. Op weg naar de Aardhuisberg hield ik even halt op een andere memorabele plaats: de Asselsche Heide. Daar probeerde ik mij voor te stellen, hoe prins Claus von Amsberg tijdens die drijfjacht aan het begin van de jaren '80 post had gevat bij een vliegden in de natte hei (foto 16) toen daar de laatste korhaan (foto 17) van een eens florerende populatie pardoes in zijn schootsveld verscheen. Nadien werden er bij het Heidensgat en op de landerijen van de paters van Don Bosco met hun hoogzitten en kraaienkooien, nog enige tijd twee verkommerende korhennetjes gezien. Maar omdat deze diertjes zich zonder mannelijk gezelschap niet konden voortplanten, stierf ook die populatie uit. Twintig jaar nadat ik er voor het eerst in mijn leven bolderende en parende korren had gezien, viel er het definitieve doek. En daarmee eindigde het hoofdstuk Veluws Korhoen voorgoed. Ach, wist Claus veel? We mogen aannemen van niet!

jachtmisstanden
Foto 14

jachtmisstanden
Foto 15

jachtmisstanden
Foto 16jachtmisstanden
Foto 17


De kraak en smakeloze (maar desalniettemin peperdure) uitspanning de Echoput (foto 18) is al decennialang onbetwist een van de plaatsen in ons land waar zich het meest wanstaltige volk vol komt proppen met de braadslee-, oven- of grillgefermenteerde restanten van wat eens onze inheemse fauna was. Een honderdtal meters vanaf deze geaffecteerde vreetschuur begint de onverharde Elspeter Weg, die in een halve eeuw nauwelijks van aanzien en infrastructurele kwaliteit veranderd blijkt te zijn (foto 19, 20, 21). Ik zou op mijn route welgeteld drie moutainbikers tegenkomen, maar ondanks die weldadige rust geen haar of keutel van enige viervoeter gewaar worden. Ook 15 minuten stops en quick -scans bij het Kolenbranderbosch, de Kleefsche Berg, De Roode Heggen, de Hooge Duvel en het Uddeler Veld leverden zelfs nog geen konijn of eekhoorn op. In het gros van deze gebieden zag ik vroeger moeiteloos prachtige roedels edelherten en rottes wilde zwijnen, de nodige sprongen reeën en schitterende kudden moeflons. Al het wild lijkt echter de Kroondomeinen ontvlucht te zijn en houdt zich angstvallig verborgen voor vredelievende tweebenige passanten waarvan zij niets te vrezen hebben. Dit alles is een regelrecht uitvloeisel van de intensieve vermarktingjacht, waaraan de Veluwse wildstand nu al jarenlang in het geniep en bij nacht en ontij wordt blootgesteld. Nog maar een jaar geleden probeerde de jachtwereld om Veluws wild via supermarktketen Plus in de uitverkoop te doen en gevreesd moet worden dat men inmiddels andere afzetmarkten zal hebben aangeboord. Te denken valt daarbij aan het regelmatig af en aan rijden langs Veluwse bospaden en grintwegen van koelwagens met namen als Hanos, Ruig en andere grootschalig opererende grofwildverhandelaren. Want het verderfelijk 'benutten en oogsten' heeft weerzinwekkende vormen aangenomen. Ten koste van onze inheemse fauna en van de levensvreugde die miljoenen landgenoten beleven aan het kijken naar in het wild levende dieren. En zonder enige twijfel al op heel korte termijn: ten koste van de totale Veluwse economie. Want deze schaamteloze uitbenerij kan niet zonder fatale gevolgen blijven! Zoals onze kroonprins zal kunnen beamen is water de bron, de kern en de basisvoorwaarde voor alle leven. Daarom zocht ik vanuit het Uddeler Veld naar een mogelijkheid om deze uitermate vitale maar op de gortdroge Veluwe erg schaarse levensader fotografisch vast te leggen. Varend op het kompas van mijn herinnering belandde ik zodoende in de late namiddag op een plaats die ik niet zal noemen, maar waar een stelsel van snel stromende sprengenkoppen uiteindelijk een beek aan het vormen is.

jachtmisstanden
Foto 18

jachtmisstanden
Foto 19

jachtmisstanden
Foto 20

jachtmisstanden
Foto 21

Hoewel de individuele sporen, wissels (foto 22) en droppings (foto 23) duidelijk aantoonden dat er zich in dit afgelegen moeras talloze tot bejaagbaar wild verworden dieren schuilhouden, moest ik mij ook tevreden stellen met de fysieke sporen van de aanwezigheid van volstrekt onvermoede bewoners van de Veluwe. In een snelstromend beekje bleek namelijk een heuse beverdam gebouwd te zijn (foto 24, 25), waaraan de verse knaagsporen duidelijk bewijs vormen voor de recente presentie van deze kolossale knaagdieren (foto 26, 27). Het was een verrassende ontdekking, die echter wordt overschaduwd door de aanwezigheid van een gegraven mangat in de oeverwal op korte afstand van de dam (foto 28, 29). We zullen toch hopen dat jagers zich niet aan deze nieuwkomers denken te kunnen gaan vergrijpen. Bevers ontbreken namelijk vooralsnog in het rammelende, dierecologisch en populatiedynamisch beschouwd volstrekt minderwaardige, Veluwse Faunabeheerplan. Zij moeten dus als vogelvrij beschouwd worden, want wat er op papier niet is kan immers zonder enige discussie afgeschoten worden, zo luidt de mores van de hobbyjacht! Wij gaan er alles aan doen om dit te voorkomen en om het verkrachte en verloederd achtergelaten fatsoen en respect terug te laten keren. Niet alleen op de Veluwe (foto 30), maar in heel ons land!

jachtmisstanden
Foto 22

jachtmisstanden
Foto 23

jachtmisstanden
Foto 24

jachtmisstanden
Foto 25

jachtmisstanden
Foto 26


jachtmisstanden
Foto 27

jachtmisstanden
Foto 28

jachtmisstanden
Foto 29

jachtmisstanden
Foto 30

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ondertussen op de Veluwe - update #1
"De uitwassen van de Hobbyjacht: de wilde zwijnenproblematiek, deel 1"

Nadat wij op 1 februari jl. via de website en de huis aan huiskrant van Veluweland.nl de aandacht vestigden op de meer dan schandalige aanslag die hobbyjagers nacht na nacht plegen op het natuurlijke functioneren van de Veluwse wildpopulaties, het wild door die overbejaging zich enerzijds explosief doen vermenigvuldigen doch anderzijds volkomen onzichtbaar maken en daardoor druk doende zijn om de hele recreatieve en toeristische economie van dit gewest om zeep te helpen, is er van onze zijde een stilte ingetreden rond deze ongekend grootschalige zwijnerij.


De Waterlandse Wantoestanden en de Schipholellende eisten in voorjaar en zomer alle aandacht op en gedurende de herfst stond het Land van Maas en Waal model voor de ongehoorde wildgroei in banaliteiten van de totaal ontketende hobbyjacht. Wij hopen met deze rijk geïllustreerde dossiers de politiek en het openbaar bestuur van goed gedocumenteerd feitenmateriaal voorzien te hebben over de ware aard van deze schandvlek van onze beschaving. Daarom nam onze verslaggever dezer dagen de Veluwse draad weer op en ging poolshoogte nemen op de restanten van de woeste gronden tussen het vroegere IJsselmeer en ons rivierenland. Hij besloot zich daar in eerste instantie te richten op de misstanden die zich rondom en tegenover het zwartwild afspelen. De rest komt dan vanzelf wel aan bod!

Omdat het jachtmuseum in mijn optiek een schakel is in onze geschiedkundig -culturele civilisatie die ten spoedigste door Halbe Zijlstra geëlimineerd zou moeten worden, koos ik ervoor om deze reportage te starten aan de slotgracht van kasteel Doorwerth (foto 1). Er waaide op die vroege zondagochtend een krachtige en bij vlagen stormachtige zuidwester, die vrijwel alles wat niet spijkervast zat in beweging bracht. Hierdoor dreigde ik even later bij Oud Reemst bijkans met roodbruin beukenblad gezandstraald en tegen het raster van grofwildkillingfield De Hooge Veluwe geplet te worden (foto 2). Even later bevond ik mij aan het begin van de start- en landingsbaan van de in onbruik geraakte militaire vliegbasis Deelen (foto 3). De Staat der Nederlanden onthoudt hier maar liefst ruim 12 km2 natuurgebied aan de naar rust en ruimte snakkende belastingbetaler en vindt buurman Van Voorst tot Voorst op haar hand in het belemmeren van het slechten van nutteloze rasters. Want voor de directeur van de nationale omheinde wildkermis is vermarktbare bout in de vrieskisten van het Hubertusslot belangrijker dan het natuurlijk functioneren van het Veluwse ecosysteem. Bij Deelen zag ik de meest bizarre opstellingen van rasters, roosters en hekwerken (foto 4, 5), kwam een wildpassage tegen waarbij aan beide zijden een metershoog raster iedere vorm van viervoetige passage verhinderd (foto 6) en leerde ik dat rasters gewoon 'ins blauen hinein' kunnen aanvangen of eindigen (foto 7). Precies zoals dat met passages voor trekkende kikkers en padden te doen gebruikelijk is!

jachtmisstanden
Foto 1

jachtmisstanden
Foto 2

jachtmisstanden
Foto 3

jachtmisstanden
Foto 4

jachtmisstanden
Foto 5

jachtmisstanden
Foto 6

jachtmisstanden
Foto 7


Dat de peperdure ongelijkvloerse wildpassages over de A1, A12, A50, A 28 en over parallelle spoorwegtracés ruimtelijk zowel als financieel weggegooide investeringen zijn, werd in Hierden -Hulshorst al duidelijk gemaakt door de Faunabescherming. Bij de Provincie Gelderland winnen discutabele boeren- en jagerswensen het namelijk met vlag en wimpel van de belangen van de natuurlijke diversiteit en de onbelemmerde verbinding van leefgebieden. Dat weten wij natuurlijk al vele jaren en dit zouden politici en bestuurders zich ook eens ernstig dienen te gaan realiseren. Want niet voor de kat zijn viool werd er immers al in 2006 kond van gedaan, dat hobbyjagende onverlaten een hoogzit hadden geplaatst bij het wildviaduct Woeste Hoeve (foto 8). Later bleken de ongelijkvloerse wildpassages regelmatig tot onversneden stroperijen te leiden en de recente ontwikkelingen aan de A28 doen dan ook het ergste vrezen voor de toekomst.

jachtmisstanden
Foto 8

Wilde zwijnen (foto 9) zijn echte wroeters en niemand zal tegenspreken dat het omwoelen van weilanden (foto 10), gazons (foto 11) of bermen (foto 12, 13) een flinke schadepost kan betekenen voor eigenaren of beheerders. Dit neemt plaatselijk zelfs al zulke extreme vormen aan, dat bij particuliere campinghouders de zwijnen juist van binnen naar buiten lijken te komen (foto 14, 15), terwijl de locale grootveroorzaker van de overlast op de bermen van de weg N304 - het ministerie van defensie - meent te kunnen volstaan met een afrastering van welgeteld twee draadjes (foto 16). Exact zoals wij dat ook bij Schiphol vaststelden, blijkt hier de Staat der Nederlanden de werkelijke aanstichter van schade en overlast te zijn. Met de natuur in de rol van gebeten hond, de wilde varkens als beoogd afschotobject en onfortuinlijke verkeersdeelnemers als het kind van de rekening!

jachtmisstanden
Foto 9

jachtmisstanden
Foto 10

jachtmisstanden
Foto 11

jachtmisstanden
Foto 12

jachtmisstanden
Foto 13

jachtmisstanden
Foto 14

jachtmisstanden
Foto 15

jachtmisstanden
Foto 16


Dezer dagen start aannemer Bruil in opdracht van de provincie Gelderland met het plaatsen van brede stoepranden langs de weg N310 tussen Nunspeet en Elspeet (foto 17). Ook heeft een bedrijf uit 't Harde een grasbetontegel ontwikkeld die zwijnenwroeterij zou tegengaan. Ik durf te beweren dat er op deze manier slechts veel extra omzet zal worden geboekt bij regionale ondernemingen, maar dat er aan het feitelijke probleem (zwijnen op wegbermen) niets structureel zal veranderen. Daarvoor is namelijk een aanpak nodig waardoor het euvel integraal wordt geëlimineerd. Over die methode zullen wij binnenkort naar buiten treden want, mits op de juiste wijze en met de juiste middelen uitgevoerd, zijn groene wegbermen waarachtig wel vrij van zwijnen te houden. Duurzaam en tegen zeer geringe kosten per strekkende meter!

jachtmisstanden
Foto 17

De prominente nachtelijke aanwezigheid van voedselzoekende zwijnen op de bermen van doorgaande wegen vloeit direct voort uit het feit, dat de dieren zich niet langer meer veilig voelen in hun oorspronkelijke foerageergebieden. Sinds circa 6 jaar doorkruisen groepen hobbyjagers namelijk bij duisternis alle Veluwse bosgebieden en maken daarbij gebruik van semiautomatische kogelgeweren, nachtzichtapparatuur en geluiddempers. Het provinciale bestuur van Gelderland voorziet hen klakkeloos van de benodigde ontheffingen en vrijstellingen en dekt dit alles af met een volstrekt ondeugdelijk Faunabeheerplan. Omdat al snel duidelijk werd dat het aantal verkeersongevallen als gevolg van wildaanrijding sterk toenam na de extreme verruiming van de afschotmogelijkheden vanaf het seizoen 2005 -06, stopte men met het naar buiten brengen van zulke informatie (foto 18). Want de politiek mocht er eens lucht van krijgen dat die hausse in wildaanrijdingen een regelrecht gevolg is van de excessieve bejaging, het onklaar maken van rasters en roosters en het openen van hekken.

jachtmisstanden
Foto 18

Al jarenlang was mij bekend dat er zich in het wildraster van het kroondomein tussen de Spookkuil en de Gortelse Hei een moedwillig aangebracht gat bevond. Dit gat blijkt er nog altijd te zijn en met op de achtergrond de licht bollende glooiing van de Gortelse Berg (foto 19) en naar links door de smalle houtwal kijkend het open Greveld overziende (foto 20) herinnerde ik mij, dat ik hier rond voorjaar 1965 korhoenders, duinpiepers, boomleeuweriken, tapuiten, roodborsttapuiten en zelfs een klapekster observeerde. Niemand van de toenmalige Koninklijke hofhouding toonde destijds gewapende interesse in deze uithoek van de bezittingen en dat is decennialang zo gebleven. Maar omstreeks 2010 werd er in de Spookkuil een toom verweesde biggen aangetroffen en kwam mij ter ore dat onze troonpretendent de hand gehad zou hebben in het afschot van de zogende zeug. En dat niemand zich om de biggen had bekommerd. Dit overwegende viel mijn oog op een verdachte oneffenheid in het terrein en daar vond ik waarop ik al lange tijd in stilte gehoopt had. Kijkt u vooral zelf maar mee!

jachtmisstanden
Foto 19

jachtmisstanden
Foto 20


Enkele meters buiten de dennensingel die het wildraster tussen het Greveld en de Gortelse Hei begeleid, bevindt zich een gapend gat in de grond (foto 21) dat afgedekt was met dode takken (foto 22) en de entree vormt tot een onderaards verblijf dat ruimte biedt aan één schutter. Het op het noorden gerichte schootsveld wordt in tweeën gedeeld door een verticale markering die zich op een afstand van circa tien meter vanaf de hinderlaag bevindt (foto 23). Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat het om een weinig trefzekere schutter handelt die zelfs opgelegd en kijkend door een telescoopvizier nadere markeringspunten nodig heeft om een zwijn, ree of hert überhaupt te kunnen raken. Het vooraanzicht van deze fusilladeplaats oogt deftig en goed onderhouden en bleek volkomen vrij te zijn van het gebruikelijke spinrag, korstmos en woekerplanten (foto 24). In het dennensingel heeft iemand kort geleden en royale bolus gedraaid die ik het vereeuwigen niet waard vond, maar die eer vielen wel de verse droppings van een beoogde jachtbuit ten deel (foto 25). Samen met de talrijke wroet- en graafsporen zouden dit vrijwel de enige tastbare signalen van wild zijn die ik vandaag op de Veluwe gewaar ben geworden! Want zoals overal in ons grootste natuurgebied durft het wild zelfs de aloude drenkplaatsen en zoelen niet meer te bezoeken uit angst om op blauwe bonen getrakteerd te worden (foto 26).

jachtmisstanden
Foto 21

jachtmisstanden
Foto 22

jachtmisstanden
Foto 23

jachtmisstanden
Foto 24

jachtmisstanden
Foto 25

jachtmisstanden
Foto 26


Ter afsluiting werd er in de avondschemering nog een bezoek gebracht aan landgoed De Dellen, in de zuidelijke randzone van het verlaten artillerieschietkamp Oldebroekse Heide. Van dit gebied is bekend, dat er op late doordeweekse namiddagen jeeps en suv's met jagers de slagbomen passeren om er pas bij de dageraad weer uit tevoorschijn te komen. Daarvan maken streekbewoners namelijk melding en er dient duidelijkheid te komen over de rol die Defensie en Het Geldersch Landschap (foto 27) spelen in deze nachtelijke roofbouw op de locale grofwildpopulaties.
Sinds het vertrek van de huzaren van het bataljon zware luchtdoelartillerie lijkt het gebied letterlijk overspoeld te worden door nachtelijke 'faunabeheerders' en blijken bepaalde slagbomen gemakshalve zelfs niet eens afgesloten (foto 28, 29), terwijl andere hermetisch vergrendeld zijn (foto 30). Er valt daar nog veel te ontdekken en bestuurlijk te corrigeren, zo laat het zich aanzien. Bij de invallende duisternis vertoonde zich zowaar zelfs een roedel damherten: de eerste en enige grote zoogdieren die vandaag mijn pad gekruist hebben (foto 31). Want om vrijlevend wild te zien moet men heden ten dage beslist niet meer op de Veluwe zijn. Daar zorgen de egoïstische moordeskaders van de wildbeheereenheden wel voor. U weet nu dus meteen waar de gepeperde rekening voor de megaschade aan ecologie, toerisme en recreatie straks gepresenteerd dient te worden.


jachtmisstanden
Foto 27

jachtmisstanden
Foto 28

jachtmisstanden
Foto 29

jachtmisstanden
Foto 30

jachtmisstanden
Foto 31

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Intussen op de Veluwe...


De Veluwse grofwildjagers menen wellicht dat onze aandacht volledig wordt opgeslokt door de laag bij de grondse hobbyjacht vanuit auto's, hutten en sloottaluds op onze overwinterende Siberische ganzen, maar ook daarmee hebben zij het finaal mis.


Grafiek: Biggen per zeug in 2008 en 2009 per gebied (gegevens M. Vossenstein)Intussen zal men in de hoofdkwartieren van de Fbe en Stichting Groen Netwerk beslist een zeer onbehaaglijk gevoel krijgen bij de wetenschap, dat dankzij het eigen gerotzooi de zwijnpopulatie veel groter is dan voorzien werd in het zelfverwekte Faunabeheerplan.
Spek verwacht dit jaar dan ook een populatieaanwas van maar liefst 225%! Zodat er tot half maart ieder etmaal ware nachtelijke klopjachten op hulpeloze biggen gehouden zullen worden om het actuele populatieniveau zoveel mogelijk te beperken. Maar dit uit nood geboren paniekplan zal in de verste verte niet gaan slagen. Dat voorspellen wij nu al! Want wie op een volstrekt onoordeelkundige en absoluut tegennatuurlijke wijze met dierpopulaties omgaat, die zal zichzelf op een mooie dag keihard tegenkomen. Dat geldt op de Veluwe voor de zwijnen en hetzelfde gaat op voor de broedende ganzen in onze poldergebieden.

Overpopulaties zijn namelijk altijd opzettelijk jagerswerk! Wij hopen, dat heel veel jachtkritische bewoners, wandelaars, joggers, fietsers en andere respectvolle bezoekers van de Veluwse buitengebieden, de bloeddorstige verrichtingen van de jagers op nette doch duidelijke wijze zullen afkeuren wanneer zij hun pad onverhoopt mochten kruisen. Omdat deze 'heren' zich bij hun 'beheerswerk' plachten te hullen in jachtboerka's en met automatische jachtwapens op weerloze dieren schieten, adviseren wij eenieder om niet bij schemer en duisternis door bosgebieden te lopen of te fietsen. Zelfs niet vlak buiten de bebouwde kom. Want omdat men geruisloos moordt met behulp van geluiddempers is de kans om als bijvangst op tableau te komen allesbehalve denkbeeldig!

Nog een tip: wordt u op de openbare of opengestelde weg of bospad door een Groene Boa aangesproken, bedreigd of verbaliseert, dan adviseren wij u om via de regiopolitie daarvan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Naam en/of autokenteken van die boa zijn daarbij erg nuttig. Omdat tegenwoordig bijkans iedereen wel een gsm of kleine camera bij zich heeft, houden wij ons zeer aanbevolen voor snapshots van Veluws (en ander) jachtjolijt. Goede opnamen, liefst voorzien van een korte tekst, zullen wij graag op deze site plaatsten.


Links: Stichting groen netwerk. Rechts: wild zwijntje


Zwijnenjacht

Wildzwijn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nieuw in het vleesvak: Veluws wild...
Wij voeren actie tegen supermarktketen PLUS


Vermarkting van veluws wild in supermarktketen. Welnu: op 5 december 2011 bracht het nieuws- en actualiteitenprogramma Een Vandaag een reportage over dit onderwerp. Daarin werd gewag gemaakt van een decimering van de Veluwse wildstand. Zogenaamd door stroperij!

Wij willen verder niet ingaan op de getoonde beelden*, omdat deze in plaats van 'nieuwswaarde' met het predicaat 'misleiding' geclassificeerd dienen te worden. Want voor deskundigen was in een oogopslag vast te stellen, dat het reportageteam van Een Vandaag werd getrakteerd op situaties, waarvan het lange tijd zou vergen om deze ten behoeve van televisieopnamen op filmbeelden vast te kunnen leggen.

Lees onze brieven die wij stuurden naar supermarktketen PLUS. Deze zijn te vinden onder de link archief!


* Voervoorraad in de 'jachthut van Cartouche' te Speuld. (nb. het bijvoederen van wild om zodoende kunstmatig de wildstand te verhogen, is ingevolge de Flora en faunawet verboden!)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Actie tegen afschieten wilde zwijnen Epe


De gemeente Epe heeft ontheffing aangevraagd voor het afschieten van wilde zwijnen binnen de bebouwde kom. Ons' inziens is dat een belachelijke aanvraag. Er zijn tal van aanwijzingen dat er op de Veluwe zelfs zwijnen gefokt worden voor de consumptie... worden deze soms bewust voor afschot losgelaten?

We hebben een brief geschreven naar de gemeente Epe en hierop tevens een reactie gekregen, waarbij men zich verschuilt achter instanties en beslissingen van anderen.

Brief aan de gemeente Epe - Klik hier en lees de briefwisseling
Antwoord van de gemeente Epe - Klik hier en lees de briefwisseling


wildezwijnen

Al tijden houdt de Veluwe ons bezig. De Veluwse grofwildjagers menen wellicht dat onze aandacht volledig wordt opgeslokt door de laag bij de grondse hobbyjacht op onze overwinterende Siberische ganzen, maar dan hebben zij het mis...


Downloads...- - - - - - - - - - - -
Al geruime tijd zijn wij bezig met de dier- en mensonterende wijze waarop er in de gemeente Epe en elders op de Veluwe wordt omgegaan met de Wilde Zwijnen en het ander wild. Lees hier onze brief aan RCN de Jagerstee.
- Brief aan RCN de Jagerstee


- - - - - - - - - - - -

Wij volgen al vele jaren de onwettige verrichtingen van jachtcombinaties
- Brief aan College van B&W en de Gemeenteraad Rhenen.

Alle brieven die geschreven zijn over de problematiek wilde zwijnen in Peel en Kempen.
- Brief aan de staatssecretaris EL&I
- Brief aan de Tweede Kamerfracties PVDA, GL en D'66
- Brief aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
- Brief aan de vaste commissie voor Economie, Landbouw en Innovatie
- Brief aan het college van B&W van de gemeente Heeze - Leende

- - - - - - - - - - - -
Vermarkting van veluws wild
in supermarktketen. Welnu: op 5 december 2011 bracht het nieuws- en actualiteitenprogramma Een Vandaag een reportage over dit onderwerp. Daarin werd gewag gemaakt van een decimering van de Veluwse wildstand. Zogenaamd door stroperij!
Lees onze briefwisseling.
- Brief aan PLUSconsumentenservice met bijlage
- Brief aan College van B&W te Epe
- Brief aan Stichting Faunabeheereenheid
- Brief aan College van Gelderland
- Brief aan Veluws Bureau voor Toerisme
- Brief aan het bestuur van de gemeente Heerde

- - - - - - - - - - - - -
Afschieten van wilde zwijnen in de bebouwde kom, een aanvraag voor vrijstelling is gedaan
door de gemeente Epe
.
- Gemeente Epe briefwisseling

Stichting Ganzenbescherming Nederland is opgericht om een duidelijk geluid te kunnen laten horen tegenover dit kabinet dat het oog voor onze natuur en en al wat daarin leeft lijkt te zijn verloren. Dat er een krachtig tegengeluid moet komen tegen het vergassen van honderd duizenden ganzen is duidelijk. Dat is de reden dat wij als kersverse stichting proberen de spreekbuis te zijn voor de machteloze ganzen.

Stichting Ganzenbescherming Nederland

Het Bestuur

Stichting Ganzenbescherming Nederland

T: 0524 - 291 773
E: info@ganzenzebescherming.nl
S: www.ganzenbescherming.nl