Ganzenbescherming Nederland
acties
video
archief
contact
Schiphol
DOSSIER SCHIPHOL: GAS(T)VRIJ ONTHAAL!
Dossier
Jachtmisstanden

Dossier
Veluws Wild

Ondertussen bij Schiphol - deel 3

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond onze door een zee aan rijpend graan en aanwassende aardappels en bieten omspoelde nationale trots, heeft onze verslaggever te velde op dinsdag 17 juli opnieuw een bezoek gebracht aan de omgeving van de Polderbaan. Hier volgt zijn relaas.

Ik arriveerde in de late namiddag op de keerlus aan het einde van de IJweg bij Boesingeliede, waarvandaan de Polderbaan goed te overzien is zonder dat er voortdurend vliegtuigspotters om je heen lopen. Dat het betreden van het luchthaventerrein niet alleen levensgevaarlijk (foto 01) maar ook bij wet verboden is, was mij natuurlijk bekend en geen haar op mijn hoofd peinsde er dan ook over om de langsdenderende kolossen van nog dichterbij te gaan bekijken. Want zegt u nu zelf: ook vanaf de openbare weg zijn die kisten luid en duidelijk waarneembaar (foto 02). Nadat er via het pad langs de Polderbaan een auto van Schiphol Bird Control was gepasseerd, duurde het slechts een paar minuten voordat er over de IJweg een politiewagen ten tonele verscheen. De, duidelijk opgepiepte, diender wilde weten wat ik aan het doen was en dus heb ik hem over de, door onze overheid angstvallig verzwegen, hoed en rand verteld. Want iedereen moet weten op welk een schandalige manier de Staat der Nederlanden de nationale veiligheid aan haar laars lapt en Russische Roulette speelt met de levens van miljoenen mensen.
Mijn hernieuwde bezoek aan Schiphol behelsde echter niet de voorlichting van de lokale geuniformeerde politie, maar had ten doel om wat meer te weten te komen over de ter plekke geteelde gewassen. Dat er rondom de luchthaven volop gerst, rogge, haver en tarwe wordt verbouwd was al bekend en is overal duidelijk te zien (foto 03), maar ik wilde graag weten welk gewas er feitelijk is ingezaaid op de oostelijke helft van de BBL- akker aan de noordelijke kop van de Polderbaan. Omdat de Schipholweg vorige maand langdurig was afgesloten ontbrak die kennis nog aan mijn Polderbaan plaatje. Daar blijkt dus het voor ganzen hyperaantrekkelijke gewas Mais te groeien (foto 04)! Daarmee scoort het ministerie van ELI dus suikerbieten en mais aan het noordelijke uiteinde van deze zeer drukke start- en landingsbaan terwijl er aan de zuidelijke kop van de baan aardappels worden verbouwd. Allemaal gewassen waarvan oogstresten volgens het convenant dus niet ondergeploegd behoeven te worden! Maar dat hebben we al eerder vastgesteld.


foto 01


foto 02


foto 03


foto 04

Omdat er langs de start- en landingsbanen een stelsel van brede sloten ligt waarin en waarlangs watervogels zoals dodaars, wilde eend, krakeend, slobeend, kuifeend, tafeleend, waterhoen en meerkoet leven en nestelen, leek het me wel beeldend om vast te leggen hoe de situatie in dit opzicht is langs de Polderbaan. Want die sloten zijn dan wel primair bedoeld voor de berging van (in ernstige mate met olien, vetten, rubber- en remvoeringresiduen etc. vervuild) hemelwater, er komen daar waarachtig erg veel water- en moerasvogels voor. Zo zwommen er bijvoorbeeld families rond met volgroeide jongen van de krakeend (foto 05), kuifeend (foto 06) en nog meer krakeenden met een familie tafeleenden op de achtergrond (foto 07). En dat alles op een krappe steenworp vanaf de almaar langsrazende lijntoestellen, charters en cargokisten (foto 08). Natuurlijk vormen die kleine watervogels niet de minste bedreiging voor het luchtvaartverkeer en onder normale omstandigheden doen de ganzen die zeer binnenkort weer naar de voedselrijke stoppelakkers zullen komen, dat evenmin. Gevaarlijke situaties ontstaan namelijk vooral, als er hobbyjagers in het spel zijn, die de dieren gewapenderhand naar het leven staan. In een volgende reportage zal daar dan ook aandacht aan geschonken worden.


foto 05


foto 06


foto 07


foto 08
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Ondertussen bij Schiphol - deel 2


Na de ontdekkingen die ik op 8 en 9 juni deed bij de start en landingsbanen van Schiphol, hebben wij de landelijke politiek daar meteen van in kennis gesteld. Want terwijl Atsma op tientallen kilometers vanaf onze nationale trots een vroeg -prehistorische klopjacht op weerloos vleugellamme ganzen is begonnen, terwijl wetenschappers juist vaststelden dat die vogels helemaal niets met Schiphol van doen hebben, groeien de gewassen die boer Bleker verbouwd op zijn ELI- akkers langs en pal voor de start- en landingsbanen, letterlijk als kool.

Er is dus echt geen tijd te verliezen om zonder enig pardon de ploeg in die bouwpercelen te zetten. Dat zal een paar grijpstuivers aan onvoorziene compensatiegelden gaan vergen, maar het is een druppel op de gloeiende plaat wanneer men ze vergelijkt met de almaar voortgaande geldsmijterij naar de Nederlandse landbouw. Of met de schade welke er ontstaat als er op of rondom Schiphol een werkelijke crash mocht plaatsvinden als gevolg van een aanvaring met ganzen. Bijvoorbeeld op een van de vele woonkernen: om maar een willekeurig scenario te noemen waar men in Surhuisterveen, Vlagtwedde en aan het Haagse Buitenom natuurlijk nooit bij heeft stil gestaan. Want de Haarlemmermeer is immers een akkerbouwgebied en vliegtuigen hebben daar niks te zoeken. Volgens het CDA!

Daarom ging ik nog even terug naar Boesingherliede, Zwanenburg en Vijfhuizen en maakte wat plaatjes die wellicht nog meer tot de verbeelding spreken. De grote vluchten ganzen die zonder enige twijfel binnen twee maanden zullen neerstrijken op de rijkelijk gedekte eettafels rond Schiphol, moet u er nog maar even bij denken. Want met fotoshoppen en andere visuele flessentrekkerijen houd ik me niet bezig. Daarvoor verwijs ik graag naar een der veroorzakers van deze afgrijselijke wildgroei in vrije agrarische teeltkeuze en naar hun boerensyndicaat: het CDA. Want heus: daar ligt de kernoorzaak van alle ellende en wildgroei in onze buitengebieden. Letterlijk tot aan het beton van de start en landingsbanen van Schiphol. Het wordt hoog tijd dat de vrijdenkende politiek dit eens gaat inzien, want het electorale ruimingseizoen is aanstaande!

tekoop01
1. Zo laag vliegt men aan over het bietenveld, dat pal voor de Polderbaan ligt.

tekoop01
2. En dit gaat dag en nacht zo door.

tekoop01
3. Iedere 2 minuten een vliegtuig met passagiers of cargo.

tekoop01
4. Atsma en Bleker spelen, om het botte boerenbelang, blufpoker met de veiligheid van miljoenen mensen!

tekoop01
5. Wij vinden dat deze suikerbieten en andere gewassen die ganzen aantrekken, meteen moeten verdwijnen...

tekoop01
6. want er kan hier letterlijk op een ongeluk gewacht worden!

tekoop01
7. Verderop langs de Polderbaan is het al niet veel beter met al dat verbouwde boerenganzenvoer.

tekoop01
8. Deze Rijksaardappelakker markeert de plaats van landen en opstijgen,
en met al dat voedsel is ook hier een ongeluk zo gepiept!

tekoop01
9. Het is alsof Bleker en Atsma het er om doen,

tekoop01
10. maar op een kwade dag gaat dit gegarandeerd helemaal mis.

tekoop01
11. En dan zal het echt niet bij wat wrijvingsrook blijven!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ondertussen bij Schiphol - deel 1

Nadat we vrijdag 8 juni weer met eigen ogen en het oog van de cameraman getuige zijn geweest van de massale ganzenvangst en vergassing, is de dag erop onze reporter weer te velde. Hij meldt ons het volgende:

Terwijl de familie den Hertog grof geld verdiend aan het op beestachtige wijze vermoorden van volkomen onschuldige ganzen in de Waterlandse polders en er volgens inlichtingen ook in het Oostzanerveld geruimd schijnt te zijn, besloot ik om eens een kijkje te nemen in het - volgens staatssecretaris Atsma - epicentrum van alle ganzenellende: de nabije omgeving van de luchthaven. Dat liep echter nogal los want verder dan een stuk of twintig ruiers in de ringvaart bij Halfweg, een vijftigtal bij Haarlemmerliede, een dikke honderd in de Westbroekplas in Velserbroek, een krappe honderdvijftig op de Meerwijkplas in de gelijknamige Haarlemse stadswijk en een dertigtal aan het afwateringkanaal bij Hoofddorp kon ik met de beste wil ter wereld niet komen.

Benutting & Eigendomsrecht
Ergo: aan de noord- en westzijde van Schiphol bestaat er helemaal geen ganzenprobleem! Maar ik stuitte er wel op een waarachtig existerend probleem: de agrarische benutting versus het eigendomsrecht. Die benutting bleek voor meer dan 80% te bestaan uit gewassen die voor ganzen naast gras het voorkeursvoedsel vormen: aardappels, suikerbieten en granen. Ik vind dat crimineel in een gebied waarin zich een van de drukste luchthavens ter wereld bevindt.

Ministerie: Te koop!
Maar het werd pas echt feest toen ik pal voor het noordelijke uiteinde van de Polderbaan een Te Koopbord gewaar werd. Het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie blijkt een perceel suikerbieten in de seizoenuitverkoop te doen, dat kruiselings voor die start - en landingsbaan ligt. Ik geloofde mijn ogen niet, maar het bleek geen fata morgana te zijn. God zei dank zijn er nog echte onnadenkende ambtenaren. En zij werken bij het Bureau Beheer Landbouwgronden van het ministerie dat na de volgende verkiezingen met wortel en tak moet worden uitgewist. Want dit land kan de intens vervuilende en ziekmakende landbouw missen als een rotte kies. Terwijl ons natuurschoon juist een niet in geldswaarde uit te drukken schat vertegenwoordigt!

tekoop01

Uitgelezen ganzenvoedsel
O
mdat er daar nog veel te ontdekken overbleef toog ik 's anderdaags weer naar Schiphol en richtte mijn aandacht vooral op de 4.5 strekkende kilometer lange Polderbaan, waar ik als captain alleen in een massief propellervliegtuig zou willen (en durven) opstijgen en landen. Zeker in en na de oogsttijd. Het is daar een waanzinnige aaneenschakeling van akkers met uitgelezen ganzenvoedsel. En ook daar biedt natuurvijand Bleker landbouwgrond te koop aan. Ditmaal een aardappelveld. Met wat bad luck lok je daar zelfs honderden zwanen mee aan! Enfin: ik deed mijn werk. Oordeelt u zelf maar!

tekoop01

tekoop01

tekoop01

tekoop01

tekoop01

tekoop01

tekoop01

tekoop01

 

 

Dossier: SCHIPHOL Gas(t)vrij onthaal voor ruiende ganzen?

Dossier: Waterland


Dossier: Maas en Waal

 

PERSBERICHTEN - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -


Ganzenvergassingen zijn begonnen op 4 juni 2012.
- 11-06-2012 - Persbericht : Staat der Nederlanden als ganzenlokker en het CDA als dierenvernietiger?

- 04-06-2012 - Persbericht : Atsma laat wilde ganzen rondom Schiphol vergassen

 BRIEVEN - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -


Ganzenvergassingen zijn begonnen op 4 juni 2012.
- 04-06-2012 - Brief aan de heer J. Bond GS

- 31-05-2012 - Ontheffing van de provincie aan
Faunabeheereenheid Noord HollandGanzenproblematiek rondom Schiphol. Wij schreven onze brieven aan de vaste commissies voor E.L.I en I.M.
Ook werd er geschreven naar de Raad van State.
- 20-05-2012 Brief vaste commissie E.L.I. en I.M.

- 20-05-2012 - Brief aan de Raad van State

Ganzenproblematiek rondom de luchthaven Schiphol. Wij schreven onze brief aan Staatssecretaris Atsma.
- 24-04-2012 - Brief aan Staatssecretaris Atsma

Met verbijstering namen wij kennis van de berichtgeving in het NOS-journaal van 29 november, over de situatie van vogeloverlast op en rondom de luchthaven Schiphol. De brieven zijn inmiddels rondgestuurd. Binnenkort volgt hier meer over.
- 05-12-2011 - Brief Onderzoeksraad voor Veiligiheid

- 30-11-2011 - Brief aan Staatssecretaris Atsma


- 30-11-2011 - Fotobijlage Schiphol


- Brief aan Aan Mr. Prof. Pieter van Vollenhoven- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stichting Ganzenbescherming Nederland is opgericht om een duidelijk geluid te kunnen laten horen tegenover dit kabinet dat het oog voor onze natuur en en al wat daarin leeft lijkt te zijn verloren. Dat er een krachtig tegengeluid moet komen tegen het vergassen van honderd duizenden ganzen is duidelijk. Dat is de reden dat wij als kersverse stichting proberen de spreekbuis te zijn voor de machteloze ganzen.

Stichting Ganzenbescherming Nederland

Het Bestuur

Stichting Ganzenbescherming Nederland

T: 0524 - 291 773
E: info@ganzenzebescherming.nl
S: www.ganzenbescherming.nl