Ganzenbescherming Nederland
acties
video
archief
contact
Schiphol
DOSSIER SCHIPHOL: GAS(T)VRIJ ONTHAAL!
Dossier
Jachtmisstanden

Dossier
Veluws Wild

Ruimingen Waterland begonnen

6 juni 2012 - Op maandag 4 juni is Duke Faunabeheer begonnen met het ruimen van grauwe ganzen in Waterland- Oost. Zogenaamd vanwege de vliegveiligheid rond Schiphol, maar in werkelijkheid als effectuering van het al lang gekoesterde plan om onze inheemse natuur volgens het "benutten - en oogsten principe" botweg als consumptieartikel te gaan vermarkten. Daarvan legden wij bewijsmateriaal vast. In deze reportage een beeld van de inmiddels grotendeels op SBB- terrein geruimde populaties van Oosterpoel - Opperwoud (1300 ganzen vergast) en op het land van boer Lodder in de Binnengouw met doorbraakkolken (vele honderden ganzen vergast).

Die ganzen komen merendeels wegens voedselgebrek in de Oostvaardersplassen zwemmend over het Markermeer naar Waterland en hebben absoluut niets van doen met Schiphol. Zoals op de foto's te zien is, koersen zij vanuit Flevoland aan op de vuurtoren van Marken en volgen de dijk tot aan de Nes bij Uitdam, waar zij de Waterlandse Zeedijk oversteken. Er ontstaan dan heel grote familieverbanden Maar aan deze spijkerharde Feiten heeft Atsma geen boodschap!

Op dinsdag 5 juni ruimde Duke Faunabeheer enkele honderden ganzen op het land van A. Bakker in het Barnegat bij Holysloot. Ook een SBB-object. Daarbij waren wij aanwezig en legden het per motorboot opdrijven en daarna geblindeerd verladen en vergassen op film vast. Daarna kwam een poelier de kadavers ophalen. De ware reden van deze bestialiteiten tegenover beschermde inheemse dieren laat zich dan ook eenvoudig raden: vermarkten en opvreten die handel.
Het CDA heeft daar immers al jarenlang luidkeels op aangedrongen. Onbegrijpelijk dat ons parlement zulk een demissionaire verkrachting van onze beschaving ongehinderd laat passeren.

Het zegt veel - zo niet alles - over de kwaliteit van ons centrale bestuur. Intussen wordt de pers met grof machtsvertoon op afstand gehouden en worden opponenten gecriminaliseerd door twee provinciale hobbyjagende handhavers, waarvan er tegen een van deze personen een gerechtelijke procedure loopt, terwijl de ander op ontoelaatbare belangenverstrengeling is betrapt. Wij dringen al vele jaren aan op het grondig screenen, door de nationale recherche, van alle landelijke groene boa's. En op een zorgvuldige reparatie van de Flora en Faunawet!

ruiming03

Boven: Ganzen steken het Markermeer over

ruiming01

Boven: Overstekers, zwemmend over Markermeer naar Waterland

ruiming03

Boven: Overstekers, in de Oosterpoel

ruiming01

Boven: Overstekers, aangekomen in Waterland

ruiming02

Boven: Overstekers, in de Binnengouw

ruiming03

Boven en onder onze cameraman in actie met het zicht op de vanglocatie, waar je in de verte de bootjes aan de horizon ziet.

ruiming03

 

ruiming03

Boven: Onder toezicht van de politie...

ruiming03

Boven: .... doet het ĺ─˛werkvolkĺ─˘ voorafgegaan door de poelier uittrede uit het werkgebied.

ruiming03

Boven: De heren van Duke Faunabeheer rijden inclusief vergaswagen het gebied uit

ruiming03

Boven: Achtergebleven jongen, roepend om hun weggevangen ouders en ouders roepend om hun weggevangen familieleden blijven verstrooid en gestresst achter.

ruiming03
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dossier: SCHIPHOL Gas(t)vrij onthaal voor ruiende ganzen?

Dossier: Waterland


Dossier: Maas en Waal

 

PERSBERICHTEN - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -


Ganzenvergassingen zijn begonnen op 4 juni 2012.
- 11-06-2012 - Persbericht : Staat der Nederlanden als ganzenlokker en het CDA als dierenvernietiger?

- 04-06-2012 - Persbericht : Atsma laat wilde ganzen rondom Schiphol vergassen

 BRIEVEN - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -


Ganzenvergassingen zijn begonnen op 4 juni 2012.
- 04-06-2012 - Brief aan de heer J. Bond GS

- 31-05-2012 - Ontheffing van de provincie aan
Faunabeheereenheid Noord HollandGanzenproblematiek rondom Schiphol. Wij schreven onze brieven aan de vaste commissies voor E.L.I en I.M.
Ook werd er geschreven naar de Raad van State.
- 20-05-2012 Brief vaste commissie E.L.I. en I.M.

- 20-05-2012 - Brief aan de Raad van State

Ganzenproblematiek rondom de luchthaven Schiphol. Wij schreven onze brief aan Staatssecretaris Atsma.
- 24-04-2012 - Brief aan Staatssecretaris Atsma

Met verbijstering namen wij kennis van de berichtgeving in het NOS-journaal van 29 november, over de situatie van vogeloverlast op en rondom de luchthaven Schiphol. De brieven zijn inmiddels rondgestuurd. Binnenkort volgt hier meer over.
- 05-12-2011 - Brief Onderzoeksraad voor Veiligiheid

- 30-11-2011 - Brief aan Staatssecretaris Atsma


- 30-11-2011 - Fotobijlage Schiphol


- Brief aan Aan Mr. Prof. Pieter van Vollenhoven- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stichting Ganzenbescherming Nederland is opgericht om een duidelijk geluid te kunnen laten horen tegenover dit kabinet dat het oog voor onze natuur en en al wat daarin leeft lijkt te zijn verloren. Dat er een krachtig tegengeluid moet komen tegen het vergassen van honderd duizenden ganzen is duidelijk. Dat is de reden dat wij als kersverse stichting proberen de spreekbuis te zijn voor de machteloze ganzen.

Stichting Ganzenbescherming Nederland

Het Bestuur

Stichting Ganzenbescherming Nederland

T: 0524 - 291 773
E: info@ganzenzebescherming.nl
S: www.ganzenbescherming.nl